დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 17 ოქტომბერი 2017    /    დასრულებული: 7 ნოემბერი 2017

თელავში ტურიზმის რეგიონალური მართვის ორგანიზაციისთვის (DMO) კომპიუტერებისა და ციფრული ტექნიკის მიწოდება

კონტრაქტის/ტენდერის № IBRD/RDP/G/SH/01-2016 - L1

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტისთვის (RDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავში ტურიზმის რეგიონალური მართვის ორგანიზაციისთვის კომპიუტერებისა და ციფრული ტექნიკის მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.
გამოქვეყნებულია: 13 ოქტომბერი 2017    /    დასრულებული: 20 ნოემბერი 2017

ნარჩენების კონტეინერების მიწოდება საქართველოს მუნიციპალიტეტებისათვის

კონტრაქტის/ტენდერის # EBRD/G/ICT/02-2017

საქართველომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისაგან (EBRD) მიიღო დაფინანსება „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის“ პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ნარჩენების კონტეინერების მიწოდება საქართველოს მუნიციპალიტეტებისათვის.
გამოქვეყნებულია: 6 ოქტომბერი 2017    /    დასრულებული: 7 ნოემბერი 2017

“ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია“

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: “ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია“ - SRMIDP/CW/NCB/25-2017
გამოქვეყნებულია: 2 ოქტომბერი 2017    /    დასრულებული: 16 ოქტომბერი 2017

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - ალავერდის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მიმდებარედ რეაბილიტაცია/დეფექტების გამოსწორება

საქართველომ მსოფლიო ბანკისაგან (WB) მიიღო დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტის (RDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:
ალავერდის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მიმდებარედ რეაბილიტაცია/დეფექტების გამოსწორება - #IBRD/RDP/CW/SH/46-2017გამოქვეყნებულია: 26 სექტემბერი 2017    /    დასრულებული: 10 ოქტომბერი 2017

თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისთვის საოფისე ავეჯის (სკამების) მიწოდება

კონტრაქტის/ტენდერის № IBRD/RDP/G/SH/06-2017-1

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტისთვის (RDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის საოფისე ავეჯის (სკამების) მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.
გამოქვეყნებულია: 13 სექტემბერი 2017    /    დასრულებული: 28 სექტემბერი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ბორჯომის კავალერიის შენობის მუზეუმად ადაპტაციისათვის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/RDP/CS/CQS/16-2016

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს ბორჯომის კავალერიის შენობის მუზეუმად ადაპტაციისათვის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.
გამოქვეყნებულია: 7 სექტემბერი 2017    /    დასრულებული: 19 სექტემბერი 2017

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ცაგერის მუნიციპალიტეტში ხვამლის ტურისტულ ინფრასტრუქტურასთან მისასვლელი არსებული გზის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 120 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 19 სექტემბერს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 6 სექტემბერი 2017    /    დასრულებული: 6 ოქტომბერი 2017

საჩხერის მუნიციპალიტეტის, გორისას და ჩიხას ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი სოფლების წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/46-2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: საჩხერის მუნიციპალიტეტის, გორისას და ჩიხას ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი სოფლების წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა.
გამოქვეყნებულია: 1 სექტემბერი 2017    /    დასრულებული: 2 ოქტომბერი 2017

კაცხის სვეტთან კელიებისა და მომსახურების შენობის მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის # IDA/RDPII/CW/NCB/16-2016

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: კაცხის სვეტთან კელიებისა და მომსახურების შენობის მშენებლობა.
გამოქვეყნებულია: 29 აგვისტო 2017    /    დასრულებული: 29 სექტემბერი 2017

ბაკურიანი-ანდეზიტი-ციხისჯვარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/35-2017

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ბაკურიანი-ანდეზიტი-ციხისჯვარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი.