დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 25 იანვარი 2018    /    დასრულებული: 6 თებერვალი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ - “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ურეკში, ბულვარის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს (SPA180001010) “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ურეკში, ბულვარის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 212 400 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გათვალისწინებით. წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 6 თებერვალს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 25 იანვარი 2018    /    დასრულებული: 26 თებერვალი 2018

„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (GTU) ხიდების და გვირაბების კვლევისა და ტესტირების აკადემიური ცენტრისა და კვლევის ლაბორატორიის რეაბილიტაცია“

საქართველომ მიიღო აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) დაფინანსება „მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის“ (SUTIP) - მეორე ტრანშის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (GTU) ხიდების და გვირაბების კვლევისა და ტესტირების აკადემიური ცენტრისა და კვლევის ლაბორატორიის რეაბილიტაცია“ - SUTIP2/NCB/CW/01-2017
გამოქვეყნებულია: 19 იანვარი 2018    /    დასრულებული: 8 თებერვალი 2018

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა გზის საერთაშორისო სპეციალისტის დასაქირავებლად

Ref. No: SUTIP1-IC-20-2017

პროექტი ფინანსდება საქართველოს მთავრობისა (სმ) და აზიის განვითარების ბანკის მიერ. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) წარმოადგენს პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციას.
გამოქვეყნებულია: 15 იანვარი 2018    /    დასრულებული: 30 იანვარი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ -“კობი-გუდაურის სამთო-სათხილამურო არეალების დამაკავშირებელი მაგისტრალური სასრიალო ტრასების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს (SPA180000575) “კობი-გუდაურის სამთო-სათხილამურო არეალების დამაკავშირებელი მაგისტრალური სასრიალო ტრასების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 370 800 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გათვალისწინებით. წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 30 იანვარს 16:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 12 იანვარი 2018    /    დასრულებული: 26 იანვარი 2018

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე-ქალაქ წყალტუბოში საწურბლიის მღვიმის გზის და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის პროექტირება

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IDA/RDPII-AF/CS/CQS/01-2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს ქალაქ წყალტუბოში საწურბლიის მღვიმის გზის და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის პროექტირებისთვის.

გამოქვეყნებულია: 28 დეკემბერი 2017    /    დასრულებული: 11 იანვარი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ფონდის ოფისისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (SPA170016827). შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 50000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 11 იანვარს 17:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 28 დეკემბერი 2017    /    დასრულებული: 11 იანვარი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს 64210000 - სატელეფონო და მონაცემთა გადაცემის მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (SPA170016826). შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 3000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 11 იანვარს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 22 დეკემბერი 2017    /    დასრულებული: 10 იანვარი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA170016443 თანამშრომელთა (მათი ოჯახის წევრების) ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 268200 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 10 იანვარს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 22 დეკემბერი 2017    /    დასრულებული: 11 იანვარი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA170016420 ფონდის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 60955 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 10 იანვარს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 22 დეკემბერი 2017    /    დასრულებული: 23 იანვარი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

ქ.თბილისში, ბიზნეს სახლის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ((DAP170000191). შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 71 621 080 ლარს. წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 23 იანვარს 15:00 საათზე.