დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 16 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 10 ნოემბერი 2020

NAT200016098 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუმისის საჯარო სკოლის (ს/კ № 81.24.03.168) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200016098 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუმისის საჯარო სკოლის (ს/კ № 81.24.03.168) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 16 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 6 ნოემბერი 2020

ტენდერს NAT200016097 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოს საჯარო სკოლის (ს/კ № 83.01.14.237) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200016097 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოს საჯარო სკოლის (ს/კ № 83.01.14.237) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 16 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 9 ნოემბერი 2020

NAT200016096 მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულარის საჯარო სკოლის (ს/კ № 83.08.04.861) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200016096 მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულარის საჯარო სკოლის (ს/კ № 83.08.04.861) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 12 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 12 ნოემბერი 2020

ქ. თბილისში N43 და N181 საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა. ლოტი 1 - ქ. თბილისში N43 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა. ლოტი 2 - ქ. თბილისში N181 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.

საქართველომ მიიღო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისგან (CEB) დაფინანსება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თბილისში N43 და N181 საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.
გამოქვეყნებულია: 12 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 26 ოქტომბერი 2020

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - „მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ციფრული ტექნიკის და სხვა აქსესუარების მიწოდება”

#IBRD/RDPIII/G/SH/03-2020
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ციფრული ტექნიკის და სხვა აქსესუარების მიწოდება”.
გამოქვეყნებულია: 9 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 9 ნოემბერი 2020

ქ. თბილისში N165, N36 და N169 საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა. ლოტი 1 - ქ. თბილისში N165 და N36 საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა. ლოტი 2 - ქ. თბილისში N169 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა

კონტრაქტის/ტენდერის #: CEB/EE/W/NCB/01-2020

საქართველომ მიიღო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისგან (CEB) დაფინანსება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თბილისში N165, N36 და N169 საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.
ლოტი 1 - ქ. თბილისში N165 და N36 საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.
ლოტი 2 - ქ. თბილისში N169 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.
გამოქვეყნებულია: 8 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 18 ნოემბერი 2020

NAT200015748 ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოთას საჯარო სკოლის (ს/კ № 60.02.31.013) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200015748 ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოთას საჯარო სკოლის (ს/კ № 60.02.31.013) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 8 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 9 ნოემბერი 2020

ქ. თბილისში „მზიურის პარკში“ ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის, ვიდეო-ჩამწერის, ელექტრო ბარიერების სისტემის მოწყობილობების მიწოდება- მოწყობა და სამუშაო ოთახის მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის № EIB/MIMP/G/NCB/01-2020

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თბილისში „მზიურის პარკში“ ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის, ვიდეო-ჩამწერის, ელექტრო ბარიერების სისტემის მოწყობილობების მიწოდება- მოწყობა და სამუშაო ოთახის მოწყობა.

გამოქვეყნებულია: 7 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 10 ნოემბერი 2020

NAT200015687 თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სოფელ რუფოთის (ს/კ № 33.11.32.280) და ქვედა სიმონეთის (ს/კ№33.05.34.301)საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200015687 თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სოფელ რუფოთის (ს/კ № 33.11.32.280) და ქვედა სიმონეთის (ს/კ№33.05.34.301)საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 7 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 9 ნოემბერი 2020

გურიის რეგიონის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ბუკისციხის, ზომლეთის და სამების საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

გურიის რეგიონის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ბუკისციხის (საკადასტრო კოდი: 28.13.22.111), ზომლეთის (საკადასტრო კოდი: 28.07.22.257) და სამების (საკადასტრო კოდი: 28.06.22.004) საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200015650 ელექტრონული ტენდერი.