დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 16 მარტი 2021    /    დასრულებული: 15 აპრილი 2021

სსიპ თელავის იუსტიციის სახლის, სსიპ ახალციხის იუსტიციის სახლისა და სსიპ ოზურგეთის იუსტიციის სახლის შენობებში ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისთვის დიზაინი და მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: NEFCO/DB-L-9-2021

საქართველომ მიიღო ჩრდილოატლანტიკური ქვეყნების გარემოსდაცვითი ფინანსური კორპორაციისგან (NEFCO) დაფინანსება საქართველოში საჯარო შენობების ენერგო-ეფექტურობის გაუმჯობესებისა და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენების პროექტის განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს პროექტირებისა და სამშენებლო სამუშაოებისთვის:
გამოქვეყნებულია: 15 მარტი 2021    /    დასრულებული: 26 მარტი 2021

NAT210004755 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ურეკში, ბულვარის მშენებლობისათვის არსებული საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირებისა და კორექტირებული საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210004755 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ურეკში, ბულვარის მშენებლობისათვის არსებული საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირებისა და კორექტირებული საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 5 მარტი 2021    /    დასრულებული: 23 მარტი 2021

სამცხე- ჯავახეთის რეგიონში, ადიგენის მუნიციპალიტეტში, დაბა აბასთუმანის პარკი - როშას რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

მოგესალმებით,
სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გეგმავს სამხრეთ საქართველოში, სამცხე-
ჯავახეთის რეგიონში, ადიგენის მუნიციპალიტეტში, დაბა აბასთუმანის პარკი - როშას
რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
მომსახურების შესყიდვას.
გამოქვეყნებულია: 16 თებერვალი 2021    /    დასრულებული: 23 თებერვალი 2021

„მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ციფრული ტექნიკის და სხვა აქსესუარების შესყიდვა”

მოგესალმებით,

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) ფარგლებში გეგმავს „მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ციფრული ტექნიკის და სხვა აქსესუარების შესყიდვას”.
გამოქვეყნებულია: 9 თებერვალი 2021    /    დასრულებული: 10 მარტი 2021

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგვაზაოს საჯარო სკოლის (ს/კ № 41.07.31.009) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგვაზაოს საჯარო სკოლის (ს/კ № 41.07.31.009) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე, 2021 წლის 9 თებერვალს, გამოცხადდა NAT210002565 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 5 თებერვალი 2021    /    დასრულებული: 19 თებერვალი 2021

აბასთუმნის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის ახალი ტექნოლოგიური და ინოვაციური სამეცნიერო ციფრული მუზეუმის მოწყობა

მოგესალმებით,

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) ფარგლებში გეგმას აბასთუმნის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის ახალი ტექნოლოგიური და ინოვაციური სამეცნიერო ციფრული მუზეუმის მოწყობას. აღნიშნულის განსახორციელებლად პირველ ეტაპზე საჭიროა ციფრული მუზეუმის კონცეფციის შემუშავება.
გამოქვეყნებულია: 18 იანვარი 2021    /    დასრულებული: 29 იანვარი 2021

NAT210000582 ქალაქ ზუგდიდში, ევროპული ფეხბურთის ასოციაციების კავშირის (UEFA) სტანდარტების შესაბამისი საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობისათვის არსებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ცვლილების (მოდიფიკაცია/ადაპტაცია) და მოდიფიცირებული/ადაპტირებული დოკუმენტაციის საფუძველზე, სამშენებლო სამუშაოებისათვის საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210000582 ქალაქ ზუგდიდში, ევროპული ფეხბურთის ასოციაციების კავშირის (UEFA) სტანდარტების შესაბამისი საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობისათვის არსებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ცვლილების (მოდიფიკაცია/ადაპტაცია) და მოდიფიცირებული/ადაპტირებული დოკუმენტაციის საფუძველზე, სამშენებლო სამუშაოებისათვის საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 25 დეკემბერი 2020    /    დასრულებული: 1 თებერვალი 2021

მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ლაბორატორიის ინვენტარის და სახარჯი მასალის მიწოდება

კონტრაქტის/ტენდერის № IBRD/RDPIII/G/NCB/05-2020-1

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტისთვის (RDP3). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება იქნება შემდეგი კონტრაქტებით გათვალისწინებული გადახდებისთვის, კერძოდ, მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ლაბორატორიის ინვენტარის და სახარჯი მასალის მიწოდება.
გამოქვეყნებულია: 25 დეკემბერი 2020    /    დასრულებული: 1 მარტი 2021

აბასთუმანში მწვანე და ლურჯი კორიდორის რეაბილიტაცია (პროექტირება და მშენებლობა)

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/DSI/ICB/01-2020

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: აბასთუმანში მწვანე და ლურჯი კორიდორის რეაბილიტაცია (პროექტირება და მშენებლობა).
გამოქვეყნებულია: 23 დეკემბერი 2020    /    დასრულებული: 31 დეკემბერი 2020

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზუგდიდში, ჯანაშიას ქუჩის N5-ში მდებარე საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობისათვის არსებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად მოდერნიზაციის/ადაპტაციის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გეგმავს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზუგდიდში, ჯანაშიას ქუჩის N5-ში მდებარე საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობისათვის არსებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად მოდერნიზაციის/ადაპტაციის მომსახურების შესყიდვას.