დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 21 მარტი 2018    /    დასრულებული: 3 აპრილი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ღულელები-ქვემო ნაქალაქარის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაცია

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ღულელები-ქვემო ნაქალაქარის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაციის, ასევე მდინარე აძეძეზე და გზის გადამკვეთ ღელეზე სახიდე გადასასვლელების რეკონსტრუქციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შენგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 205 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 3 აპრილს 15:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 20 მარტი 2018    /    დასრულებული: 20 აპრილი 2018

ბაკურიანის შემოვლითი გზის პროექტირება და მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/GURAD/W/DB/NCB/56-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ბაკურიანის შემოვლითი გზის პროექტირება და მშენებლობა.
გამოქვეყნებულია: 14 მარტი 2018    /    დასრულებული: 16 აპრილი 2018

ლიკანი და წაღვერის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები)

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/WIMPII/RT/02-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მეორე პროექტის (WIMPII) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:
ლიკანი და წაღვერის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები).


გამოქვეყნებულია: 9 მარტი 2018    /    დასრულებული: 20 აპრილი 2018

კაბელების, სავენტილაციო სისტემებისა და მათთან დაკავშირებული აღჭურვილობის პროექტირების, მიწოდებისა და მონტაჟის შესყიდვა თბილისის მეტროსთვის

ტენდერის # P42414-SUTIP5-ICB-1.01

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის - მეხუთე ტრანშით გათვალისწინებული პროექტების დასაფინანსებლად. სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება თბილისის მეტროსთვის კაბელების, სავენტილაციო სისტემების და მათთან დაკავშირებული აღჭურვილობის პროექტირების, მიწოდებისა და მონტაჟის შესყიდვისათვის.
გამოქვეყნებულია: 9 მარტი 2018    /    დასრულებული: 10 აპრილი 2018

წალკის მუნიციპალიტეტში სოფ. კუშთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/55-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: წალკის მუნიციპალიტეტში სოფ. კუშთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 5 მარტი 2018    /    დასრულებული: 26 მარტი 2018

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - „დეტალური (დიზაინი) პროექტირება, სამშენებლო ზედამხედველობა და შესაძლებლობების გაძლიერება თბილისის ეროვნულ პარკსა და მის მიმდებარე საკვანძო დასახლებებში მემკვიდრეობის მდგრადი დაცვის, ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის“

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი # IBRD/RDPIII/CS/QCBS/06-2018

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს, რომ გაუწიონ საკონსულტაციო მომსახურება - „დეტალური (დიზაინი) პროექტირება, სამშენებლო ზედამხედველობა და შესაძლებლობების გაძლიერება თბილისის ეროვნულ პარკსა და მის მიმდებარე საკვანძო დასახლებებში მემკვიდრეობის მდგრადი დაცვის, ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის“
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 12 მარტი 2018

განცხადება პრეისკურანტის საფუძველზე ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დოკუმენტებისა და სინქრონული თარგმნის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (NAT180003408). შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 30000 ლარს. პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1637 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 12 მარტს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 23 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 7 მარტი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ - “გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, გურჯაანის სკვერის და დასასვენებელი პარკის მოწყობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს (SPA180002317) “გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, გურჯაანის სკვერის და დასასვენებელი პარკის მოწყობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 330 000 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გათვალისწინებით. წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 7 მარტს 14:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 20 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 29 მარტი 2018

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პალურის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/53-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პალურის გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 16 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 19 მარტი 2018

ნაკიფუ-ლეწურწუმე-ჩხოროწყუს გზის რეაბილიტაცია (ფაზა 2)

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/52-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ნაკიფუ-ლეწურწუმე-ჩხოროწყუს გზის რეაბილიტაცია (ფაზა 2).