დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2022    /    დასრულებული: 19 აგვისტო 2022

„განახლებული რეგიონების“ ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, სარეაბილიტაციო ობიექტებისათვის (სვანეთი, დაბა მესტიის ლოკაცია) დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულების შესყიდვა


სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT220015672 საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 26 აპრილის N185 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის - „განახლებული რეგიონები“ ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, სარეაბილიტაციო ობიექტებისათვის (სვანეთი, დაბა მესტიის ლოკაცია) დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 ივლისი 2022    /    დასრულებული: 18 აგვისტო 2022

NAT220014860, მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარსგურიშის (ს.კ 42.15.34.013 ან 42.15.34.116) და სოფელ ჭუბერში (ს.კ 42.15.33.014) 150 ბავშვზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT220014860, მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარსგურიშის (ს.კ 42.15.34.013 ან 42.15.34.116) და სოფელ ჭუბერში (ს.კ 42.15.33.014) 150 ბავშვზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 28 ივლისი 2022    /    დასრულებული: 18 აგვისტო 2022

NAT220014851 მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაზერში (ს/კ 42.09.33.016), სოფელ ჭოლაშში (ს/კ 42.05.34.045) და დაბა მესტიაში (ს/კ 42.06.42.037) 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT220014851 მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაზერში (ს/კ 42.09.33.016), სოფელ ჭოლაშში (ს/კ 42.05.34.045) და დაბა მესტიაში (ს/კ 42.06.42.037) 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 ივლისი 2022    /    დასრულებული: 5 აგვისტო 2022

ბაზრის კვლევა ფასების დადგენის მიზნით - ქალაქ გორში ინტეგრირებული ურბანული განახლების მიზნით დეტალური პროექტის მომზადების საკონსულტაციო მომსახურება

გაცნობებთ, რომ სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აწარმოებს ბაზრის კვლევას ფასების დადგენის მიზნით, ქალაქ გორში ინტეგრირებული ურბანული განახლების მიზნით დეტალური პროექტის მომზადების საკონსულტაციო მომსახურების შესასყიდად.
გამოქვეყნებულია: 27 ივლისი 2022    /    დასრულებული: 10 აგვისტო 2022

ბაზრის კვლევა ფასებისა და მოწოდების ვადების დადგენის მიზნით - საქართველოში მშენებარე 20 ბაგა-ბაღის აღჭურვილობის (ავეჯის, სხვადასხვა სახის ინვენტარის და ტექნიკის, თეთრეულის, ჭურჭლის, წიგნებისა და სათამაშოების) შესყიდვა

გაცნობებთ, რომ სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აწარმოებს ბაზრის კვლევას ფასებისა და მოწოდების ვადების დადგენის მიზნით, საქართველოს 11 ქალაქსა და რაიონში მშენებარე 20 ბაგა-ბაღის აღჭურვილობის (ავეჯის, სხვადასხვა სახის ინვენტარის და ტექნიკის, თეთრეულის, ჭურჭლის, წიგნებისა და სათამაშოების) შესასყიდად.
გამოქვეყნებულია: 21 ივლისი 2022    /    დასრულებული: 5 აგვისტო 2022

განახლებული რეგიონები“ ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, სარეაბილიტაციო ობიექტებისათვის (დედოფლისწყაროს ლოკაცია: შინმოუსვლელთა მემორიალი და პარკი) დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT220014304, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 26 აპრილის N185 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის - „განახლებული რეგიონები“ ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, სარეაბილიტაციო ობიექტებისათვის (დედოფლისწყაროს ლოკაცია: შინმოუსვლელთა მემორიალი და პარკი) დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 18 ივლისი 2022    /    დასრულებული: 29 ივლისი 2022

SPA220001805 სხვადასხვა კარტრიჯების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA220001805 სხვადასხვა კარტრიჯების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 18 ივლისი 2022    /    დასრულებული: 5 სექტემბერი 2022

საკონსულტაციო მომსახურება - ენერგოეფექტურობა საჯარო შენობებში

ქვეყანა: საქართველო;
წინადადების წარმოდგენის ვადა: 5 სექტემბერი, 2022;
სათაური: საკონსულტაციო მომსახურება - ენერგოეფექტურობა საჯარო შენობებში;
ტენდერის No.: BMZ-No. 201970433, 302000909, KfW Procurement No.: 505590;
პროგრამის დასახელება: ღია პროგრამა ენერგოეფექტურობა საჯარო შენობებში;
შეტყობინების ტიპი: ინტერესის გამოხატვა / პრეკვალიფიკაცია;
გამოქვეყნებულია: 12 ივლისი 2022    /    დასრულებული: 20 ივლისი 2022

SPA220001709 არსებული ანტივირუსული პროგრამული პაკეტის - Bitdefender GravityZone Advanced Business Security - ლიცენზიის 1 (ერთი) წლიანი განახლებისა და მხარდაჭერის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA220001709 არსებული ანტივირუსული პროგრამული პაკეტის - Bitdefender GravityZone Advanced Business Security - ლიცენზიის 1 (ერთი) წლიანი განახლებისა და მხარდაჭერის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 12 ივლისი 2022    /    დასრულებული: 25 ივლისი 2022

NAT220013534 სახელმწიფო პროგრამის - „განახლებული რეგიონები“ ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ქალაქ ბათუმში გმირთა ხეივნის არდაგანის ტბასთან დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდების მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე, სამშენებლო სამუშაოების შესრულების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT220013534 სახელმწიფო პროგრამის - „განახლებული რეგიონები“ ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ქალაქ ბათუმში გმირთა ხეივნის არდაგანის ტბასთან დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდების მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე, სამშენებლო სამუშაოების შესრულების შესყიდვის მიზნით.