დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 8 ნოემბერი 2021    /    დასრულებული: 24 ნოემბერი 2021

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - აბასთუმნის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის თოვლსაწმენდი მანქანის მოდელთან AVANT 755i თავსებადი დამატებითი აღჭურვილობის მიწოდება

#IBRD/RDPIII/G/SH/07-2021

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: აბასთუმნის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის თოვლსაწმენდი მანქანის მოდელთან AVANT 755i თავსებადი დამატებითი აღჭურვილობის მიწოდება.
გამოქვეყნებულია: 5 ოქტომბერი 2021    /    დასრულებული: 15 ოქტომბერი 2021

აბასთუმნის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის თოვლსაწმენდი მანქანის მოდელთან AVANT 755i თავსებადი დამატებითი აღჭურვილობის შეძენა

მოგესალმებით,

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) ფარგლებში გეგმას აბასთუმნის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის თოვლსაწმენდი მანქანის მოდელთან AVANT 755i თავსებადი დამატებითი აღჭურვილობის შეძენას.
გამოქვეყნებულია: 29 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 29 ოქტომბერი 2021

ქ. თბილისში N123 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.

კონტრაქტის/ტენდერის #: CEB/EE/W/NCB/08-2021

საქართველომ მიიღო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისგან (CEB) დაფინანსება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თბილისში N123 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.
გამოქვეყნებულია: 28 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 29 ოქტომბერი 2021

ქ. თბილისში N85 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა

კონტრაქტის/ტენდერის #: CEB/EE/W/NCB/07-2021

საქართველომ მიიღო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისგან (CEB) დაფინანსება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თბილისში N85 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.
გამოქვეყნებულია: 24 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 4 ოქტომბერი 2021

SPA210002570 ქალაქ ფოთში, ზერაგიას ქ. N57-ის მიმდებარედ არსებული სპორტული კომპლექსის ფუნქციონირებისათვის, ჩამდინარე წყლის სრული ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარის მიწოდება-მონტაჟის და გაშვება-გამართვის, აგრეთვე საჭირო სამუშაოსა და მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA210002570 ქალაქ ფოთში, ზერაგიას ქ. N57-ის მიმდებარედ არსებული სპორტული კომპლექსის ფუნქციონირებისათვის, ჩამდინარე წყლის სრული ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარის მიწოდება-მონტაჟის და გაშვება-გამართვის, აგრეთვე საჭირო სამუშაოსა და მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 22 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 22 ოქტომბერი 2021

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის ახალი ტექნოლოგიური და ინოვაციური სამეცნიერო ციფრული მუზეუმის მოწყობა

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი #IBRD/RDPIII/CS/QCBS/18-2021

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად - ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის ახალი ტექნოლოგიური და ინოვაციური სამეცნიერო ციფრული მუზეუმის მოწყობა.
გამოქვეყნებულია: 17 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 18 ოქტომბერი 2021

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ახალაბასთუმანი-რუხის გზის რეაბილიტაცია“

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ახალაბასთუმანი-რუხის გზის რეაბილიტაცია“ - SRMIDP-AF/CW/NCB/9-2021.
გამოქვეყნებულია: 13 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 11 ოქტომბერი 2021

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაშსა და სოფელ თაბორში მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა NAT210017852 ელექტრონული ტენდერი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაშსა და სოფელ თაბორში მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT210017852 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 13 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 8 ოქტომბერი 2021

ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზიანსა და სოფელ კრწანისში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგურამოში, გორის მუნიციპალიტეტის ქალაქ გორში, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ქუთაისში და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხროვანში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების საფუძველზე, სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა NAT210017793 ელექტრონული ტენდერი

ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზიანსა და სოფელ კრწანისში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგურამოში, გორის მუნიციპალიტეტის ქალაქ გორში, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ქუთაისში და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხროვანში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების საფუძველზე, სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT210017793 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 10 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 7 ოქტომბერი 2021

NAT210017733 ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორბელის(ს/კ N 89.04.25.108 ), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT210017733 ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორბელის(ს/კ N 89.04.25.108 ), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.