დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 5 მარტი 2018    /    დასრულებული: 26 მარტი 2018

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - „დეტალური (დიზაინი) პროექტირება, სამშენებლო ზედამხედველობა და შესაძლებლობების გაძლიერება თბილისის ეროვნულ პარკსა და მის მიმდებარე საკვანძო დასახლებებში მემკვიდრეობის მდგრადი დაცვის, ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის“

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი # IBRD/RDPIII/CS/QCBS/06-2018

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს, რომ გაუწიონ საკონსულტაციო მომსახურება - „დეტალური (დიზაინი) პროექტირება, სამშენებლო ზედამხედველობა და შესაძლებლობების გაძლიერება თბილისის ეროვნულ პარკსა და მის მიმდებარე საკვანძო დასახლებებში მემკვიდრეობის მდგრადი დაცვის, ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის“
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 12 მარტი 2018

განცხადება პრეისკურანტის საფუძველზე ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დოკუმენტებისა და სინქრონული თარგმნის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (NAT180003408). შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 30000 ლარს. პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1637 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 12 მარტს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 23 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 7 მარტი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ - “გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, გურჯაანის სკვერის და დასასვენებელი პარკის მოწყობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს (SPA180002317) “გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, გურჯაანის სკვერის და დასასვენებელი პარკის მოწყობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 330 000 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გათვალისწინებით. წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 7 მარტს 14:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 20 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 29 მარტი 2018

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პალურის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/53-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პალურის გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 16 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 19 მარტი 2018

ნაკიფუ-ლეწურწუმე-ჩხოროწყუს გზის რეაბილიტაცია (ფაზა 2)

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/52-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ნაკიფუ-ლეწურწუმე-ჩხოროწყუს გზის რეაბილიტაცია (ფაზა 2).
გამოქვეყნებულია: 15 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 16 მარტი 2018

საჩხერის მუნიციპალიტეტში გორისა-ჯალაურთას გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/50-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: საჩხერის მუნიციპალიტეტში გორისა-ჯალაურთას გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 15 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 16 მარტი 2018

თიანეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ნადოკრა-ხევსურთსოფელის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/49-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: თიანეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ნადოკრა-ხევსურთსოფელის გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 14 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 27 თებერვალი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს (SPA180001920) ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტებისათვის განსაზღვრული ფართობების (მიწის ნაკვეთების და/ან შენობების) ადგილმდებარეობის იდენტიფიკაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადების, რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების გამიჯვნისა და არსებული შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 127 500,00 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 26 თებერვალს 17:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 14 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 5 მარტი 2018

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - მიკრო და მცირე მეწარმეობის (მმმ) ხელშეწყობის საკონსულტაციო მომსახურებისათვის

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/RDPIII/CS/CQS/21-2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს მიკრო და მცირე მეწარმეობის (მმმ) ხელშეწყობის საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.
გამოქვეყნებულია: 13 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 6 მარტი 2018

განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში კურორტ ბახმაროს გარე ელექტრომომარაგების სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში კურორტ ბახმაროს გარე ელექტრომომარაგების სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 5 162 258 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 6 მარტს 17:00 საათზე.