დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 27 აპრილი 2018    /    დასრულებული: 21 მაისი 2018

განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში მდებარე შპს „ჯინო ველნეს გრუპ“-ის დასასვენებელი კომპლექსის წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში მდებარე შპს „ჯინო ველნეს გრუპ“-ის დასასვენებელი კომპლექსის წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1 148 409 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 21 მაისს 15:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 24 აპრილი 2018    /    დასრულებული: 2 ივლისი 2018

ქობულეთის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის ლამის გაუწყლოვნების სისტემის მოწოდება და მონტაჟი

კონტრაქტის/ტენდერის # EBRD/DSI/ICT/01-2018

საქართველომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისაგან (EBRD) მიიღო დაფინანსება „ქობულეთის წყალარინების პროექტის“ განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქობულეთის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის ლამის გაუწყლოვნების სისტემის მოწოდება და მონტაჟი
გამოქვეყნებულია: 20 აპრილი 2018    /    დასრულებული: 18 მაისი 2018

განცხადება კონკურსის ჩატარების შესახებ - “სოფელ ჭაჭკარის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურსს (
CNT180000018) “სოფელ ჭაჭკარის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 253 333 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გარეშე . წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 18 მაისს 13:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 13 აპრილი 2018    /    დასრულებული: 14 მაისი 2018

წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები)

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/WIMPII/RT/04-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მეორე პროექტის (WIMPII) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:
წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები).

გამოქვეყნებულია: 23 მარტი 2018    /    დასრულებული: 30 აპრილი 2018

ბაკურიანის მრავალსართულიანი ავტოსადგომის პროექტირება და მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/GURAD/W/DB/NCB/57-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ბაკურიანის მრავალსართულიანი ავტოსადგომის პროექტირება და მშენებლობა.
გამოქვეყნებულია: 23 მარტი 2018    /    დასრულებული: 19 აპრილი 2018

განცხადება კონკურსის ჩატარების შესახებ - “სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ატარებს კონკურსს (
CNT180000010) “სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 253 000 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გარეშე . წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 19 აპრილს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 23 მარტი 2018    /    დასრულებული: 23 აპრილი 2018

თიანეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ნადოკრა-ხევსურთსოფელის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/49-1-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: თიანეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ნადოკრა-ხევსურთსოფელის გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 22 მარტი 2018    /    დასრულებული: 23 აპრილი 2018

დუშეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები)

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/WIMPII/RT/03-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მეორე პროექტის (WIMPII) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:
დუშეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები).

გამოქვეყნებულია: 21 მარტი 2018    /    დასრულებული: 2 აპრილი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ზესტაფონის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფლების - ცხენთარო-აჯამეთი-ვარციხის დამაკავშირებელი სავტომობილო გზის და სოფლების ობჩა-როდინაულის დამაკავშირებელი შიდა გზების რეაბილიტაცია

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ზესტაფონის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფლების - ცხენთარო-აჯამეთი-ვარციხის დამაკავშირებელი სავტომობილო გზის და სოფლების ობჩა-როდინაულის დამაკავშირებელი შიდა გზების რეაბილიტაციის ასევე მდინარე ყვირილაზე ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 295 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 2 აპრილს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 21 მარტი 2018    /    დასრულებული: 3 აპრილი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ღულელები-ქვემო ნაქალაქარის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაცია

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ღულელები-ქვემო ნაქალაქარის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაციის, ასევე მდინარე აძეძეზე და გზის გადამკვეთ ღელეზე სახიდე გადასასვლელების რეკონსტრუქციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შენგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 205 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 3 აპრილს 15:30 საათზე.