დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 31 ივლისი 2018    /    დასრულებული: 13 აგვისტო 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA180006638 ქ. თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირის და მარჯვენა სანაპიროს გზაჯვარედინის მოწყობის საპროექტო ტერიტორიის წინასწარი არქეოლოგიური კვლევის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1500 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 13 აგვისტოს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 27 ივლისი 2018    /    დასრულებული: 29 აგვისტო 2018

მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის და ტურისტული ზონების კეთილმოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/AF/CW/NCB/03-2018

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის და ტურისტული ზონების კეთილმოწყობა.
გამოქვეყნებულია: 6 ივლისი 2018    /    დასრულებული: 18 ივლისი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ - “ქალაქ რუსთავში სპორტული კომპლექსის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო შედგენის მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180006100 ელექტრონულ ტენდერს “ქალაქ რუსთავში სპორტული კომპლექსის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო შედგენის მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 76 550 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გათვალისწინებით. წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 18 ივლისს 12:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 25 ივნისი 2018    /    დასრულებული: 25 ივლისი 2018

ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/14-2016

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება.
გამოქვეყნებულია: 22 ივნისი 2018    /    დასრულებული: 20 ივლისი 2018

საჩხერის მუნიციპალიტეტში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, საგზაო ნიშნების მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/62-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: საჩხერის მუნიციპალიტეტში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, საგზაო ნიშნების მოწყობა.
გამოქვეყნებულია: 21 ივნისი 2018    /    დასრულებული: 19 ივლისი 2018

ქ. ოზურგეთში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, სამ სამარშრუტო ტრასაზე, საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების განთავსება

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/61-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. ოზურგეთში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, სამ სამარშრუტო ტრასაზე, საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების განთავსება.
გამოქვეყნებულია: 13 ივნისი 2018    /    დასრულებული: 9 ივლისი 2018

განცხადება ტენდერის ჩატარების შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს (DAP180000045) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის განყოფილების შენობის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1 999 913 ლარს. წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 9 ივლისს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 5 ივნისი 2018    /    დასრულებული: 29 ივნისი 2018

განცხადება ტენდერის ჩატარების შესახებ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის განყოფილების შენობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს (DAP180000044) ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის განყოფილების შენობის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 638642 ლარს. წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 29 ივნისს 12:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 1 ივნისი 2018    /    დასრულებული: 3 ივლისი 2018

ქ. რუსთავში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, ქალაქის შემოსასვლელიდან მერიის მოედნამდე ცენტრალური გზის დახაზვა და საგზაო მონიშვნები

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/60-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. რუსთავში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, ქალაქის შემოსასვლელიდან მერიის მოედნამდე ცენტრალური გზის დახაზვა და საგზაო მონიშვნები.
გამოქვეყნებულია: 1 ივნისი 2018    /    დასრულებული: 3 ივლისი 2018

საჩხერის მუნიცპალიტეტში სოფ. ხვანის გადასახვევიდან სოფ. ლიჩის ცენტრამდე გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/58-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: საჩხერის მუნიცპალიტეტში სოფ. ხვანის გადასახვევიდან სოფ. ლიჩის ცენტრამდე გზის რეაბილიტაცია.