დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 28 მარტი 2019

აბაშის მუნიციპალიტეტი სოფ. მაცხოვრისკარის საჯარო სკოლა (ს/კN40.07.35.198)

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004383, აბაშის მუნიციპალიტეტი სოფ. მაცხოვრისკარის საჯარო სკოლა(ს/კN40.07.35.198); ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 27 მარტი 2019

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი სოფ. ჯგალის საჯარო სკოლა (ს/კN 47.13.36.148)

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004386, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი სოფ. ჯგალში (ს/კN 47.13.36.148) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 22 მარტი 2019

ასპინძის მუნიციპალიტეტი სოფ. ორგორას საჯარო სკოლა (ს/კN 60. 07. 31. 027)

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004375, ასპინძის მუნიციპალიტეტი სოფ. ორგორაში (ს/კ 60.07.31.027) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 25 მარტი 2019

ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფ. ღორთუბნის საჯარო სკოლა (ს/კN 61. 02. 21.004)

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004396, ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფ. ღორთუბანში (ს/კ 61.02.21.004) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 26 მარტი 2019

გორის მუნიციპალიტეტი სოფ. ოთარაშენის საჯარო სკოლა (ს/კN 66.44. 02. 190)

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004378, გორის მუნიციპალიტეტი სოფ. ოთარაშენის საჯარო სკოლა (შერწყმული თედოწმინდის დაწყებითი სკოლა) (ს/კ 66.44.02.190), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 25 მარტი 2019

ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფ. ოსიაურის საჯარო სკოლა (ს/კN 50. 10. 48. 005)

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004379, ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფ. ოსიაურში (ს/კ 50.10.48.005) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 26 მარტი 2019

ცაგერის მუნიციპალიტეტი სოფ. ლაილაშის საჯარო სკოლა (ს/კN 89. 05. 27. 010)

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004380, ცაგერის მუნიციპალიტეტი სოფ. ლაილაშში (ს/კ 89.05.27.010) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 27 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 20 მარტი 2019

ქალაქ წალენჯიხაში (თამარ მეფის ქუჩა) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 27 თებერვალს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი ქალაქ წალენჯიხაში (თამარ მეფის ქუჩა) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 3`358`803.00 ლარს (დ.ღ.გ.-ს გათვალისწინებით) სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 20 მარტს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 26 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 20 მარტი 2019

ქ. ზუგდიდში ბარამიას ქუჩა №7–ში მიმდებარე ტერიტორიაზე, 2 შეწყვილებული მრავალბინიანი სახლის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერo

ქ. ზუგდიდში ბარამიას ქუჩა №7–ში მიმდებარე ტერიტორიაზე, 2 შეწყვილებული მრავალბინიანი სახლის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა  NAT190004205  ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 26 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 6 მარტი 2019

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დოკუმენტებისა და სინქრონული თარგმნის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დოკუმენტებისა და სინქრონული თარგმნის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (NAT190004132). შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 30000.0 ლარს. პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1808.0 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 6 მარტს 18:00 საათზე.