დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 6 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 20 ნოემბერი 2020

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ქ. ვალეს (მაჭარაშვილის ქ. N3) საჯარო სკოლის (ს/კ № 62.15.54.012)რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ქ. ვალეს (მაჭარაშვილის ქ. N3) საჯარო სკოლის (ს/კ № 62.15.54.012)რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200015580 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 6 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 4 ნოემბერი 2020

ქ. ბორჯომის N4 ( ხანძთელის ქ.35) საჯარო სკოლის (ს/კ № 64.23.04.005)რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

ქ. ბორჯომის N4 ( ხანძთელის ქ.35) საჯარო სკოლის (ს/კ № 64.23.04.005)რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200015579 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 6 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 14 დეკემბერი 2020

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირმისაანთქარის საჯარო სკოლის (ს/კ № 71.51.01.463)რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირმისაანთქარის საჯარო სკოლის (ს/კ № 71.51.01.463)რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200015578 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 1 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 11 ნოემბერი 2020

NAT200015379 ხაშურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქემფერის საჯარო სკოლის (ს/კ № 69.10.56.003) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200015379 ხაშურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქემფერის საჯარო სკოლის (ს/კ № 69.10.56.003) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 1 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 9 ნოემბერი 2020

NAT200015378 გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბნავისში საჯარო სკოლის (ს/კ № 66.60.04.059) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200015378 გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბნავისში საჯარო სკოლის (ს/კ № 66.60.04.059) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 30 სექტემბერი 2020    /    დასრულებული: 16 ნოემბერი 2020

NAT200015300 ქ.რუსთავის № 26 საჯარო სკოლის (ს/კ № 02.04.03.198) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200015300 ქ.რუსთავის № 26 საჯარო სკოლის (ს/კ № 02.04.03.198) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 29 სექტემბერი 2020    /    დასრულებული: 21 ოქტომბერი 2020

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ქ. ქუთაისში, დავით კაკაბაძის სახელობის ხელოვნების გალერეას რეაბილიტაციისა და ადაპტაციისათვის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/RDPIII/CS/QCBS/16-2020

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის (RDP3) ფარგლებში იწვევს კომპანიებს ქ. ქუთაისში, დავით კაკაბაძის სახელობის ხელოვნების გალერეას რეაბილიტაციისა და ადაპტაციისათვის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.
გამოქვეყნებულია: 28 სექტემბერი 2020    /    დასრულებული: 9 ნოემბერი 2020

ქარელის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ურბნისის საჯარო სკოლის (ს/კ № 68.16.41.139) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

ქარელის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ურბნისის საჯარო სკოლის (ს/კ № 68.16.41.139) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200015141 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 28 სექტემბერი 2020    /    დასრულებული: 30 ნოემბერი 2020

ქარელის მუნიციპალიტეტის, სოფელ აბისის საჯარო სკოლის (ს/კ № 68.03.44.007) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

ქარელის მუნიციპალიტეტის, სოფელ აბისის საჯარო სკოლის (ს/კ № 68.03.44.007) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200015140 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 28 სექტემბერი 2020    /    დასრულებული: 5 ნოემბერი 2020

ქარელის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალსოფელის საჯარო სკოლის (ს/კ № 68.07.43.304) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

ქარელის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალსოფელის საჯარო სკოლის (ს/კ № 68.07.43.304) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200015139 ელექტრონული ტენდერი.