დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 23 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 1 თებერვალი 2022

ყაზბეგის, ფშავ-ხევსურეთის და თუშეთის დაცული ტერიტორიებისთვის მდგრადი ვიზიტორთა ბილიკისა და მთის ქოხების მოწყობა და მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის #IBRD/RDPIII/CW/NCB/46-2021

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ყაზბეგის, ფშავ-ხევსურეთის და თუშეთის დაცული ტერიტორიებისთვის მდგრადი ვიზიტორთა ბილიკისა და მთის ქოხების მოწყობა და მშენებლობა
გამოქვეყნებულია: 23 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 15 თებერვალი 2022

საქართველოს ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის ტელესკოპის და გუმბათის მიწოდება

კონტრაქტის/ტენდერის № IBRD/RDPIII/G/ICB/01-2021

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტისთვის (RDP3). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება იქნება შემდეგი კონტრაქტებით გათვალისწინებული გადახდებისთვის, კერძოდ, საქართველოს ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის ტელესკოპის და გუმბათის მიწოდება.
გამოქვეყნებულია: 22 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 27 დეკემბერი 2021

ბაზრის კვლევა - ბაკურიანში ცენტრალური სატრანსპორტო ჰაბის პროექტირება/მშენებლობა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) ფარგლებში გეგმას ბაკურიანში ცენტრალური სატრანსპორტო ჰაბის პროექტირება/მშენებლობას.
გამოქვეყნებულია: 21 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 23 დეკემბერი 2021

ბაზრის კვლევა - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) ფარგლებში გეგმას ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
გამოქვეყნებულია: 13 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 24 დეკემბერი 2021

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ბაზრის კვლევის შესახებ

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ბაზრის კვლევის შესახებ
გამოქვეყნებულია: 13 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 27 იანვარი 2022

„ქ. დმანისისა და 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია - ფაზა II“

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „ქ. დმანისისა და 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია - ფაზა II“- SRMIDP-AF/CW/NCB/10-2021.
გამოქვეყნებულია: 8 დეკემბერი 2021    /    დასრულებული: 16 დეკემბერი 2021

NAT210023796, შემსყიდველის სარგებლობაში მყოფი ავტოსატრანსპოსრტო საშუალებებზე ნავიგაციისა და ადგილმდებარეობის განსაზღვრის გლობალური სისტემის (GPS ან ექვივალენტი) დამონტაჟება და შესაბამისი ტექნიკური მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210023796, შემსყიდველის სარგებლობაში მყოფი ავტოსატრანსპოსრტო საშუალებებზე ნავიგაციისა და ადგილმდებარეობის განსაზღვრის გლობალური სისტემის (GPS ან ექვივალენტი) დამონტაჟება და შესაბამისი ტექნიკური მომსახურება.
გამოქვეყნებულია: 10 ნოემბერი 2021    /    დასრულებული: 22 დეკემბერი 2021

მესტიის დასახლებაში ლაღამის უბნის რებილიტიცია

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/017-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება მესტიის დასახლებაში ლაღამის უბნის რებილიტიციის განსახორციელებლად.