დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2017    /    დასრულებული: 15 მარტი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/RDP/CS/CQS/07-2016
გამოქვეყნებულია: 25 თებერვალი 2017    /    დასრულებული: 6 მარტი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში „ჯინო ველნეს გრუპი“-ს დასასვენებელ-გამაჯანსარებელი კომპლექსის გაზმომარაგების სისტემის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 25 თებერვალი 2017    /    დასრულებული: 6 მარტი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში „ჯინო ველნეს გრუპი“-ს დასასვენებელ-გამაჯანსარებელი კომპლექსის წყალმომარაგებისა და წყალანირების სისტემის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 13 თებერვალი 2017    /    დასრულებული: 24 თებერვალი 2017

ინდივიდუალური კონსულტანტის - ინჟინერ-კონსტრუქტორის შერჩევა

შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/06-2016
გამოქვეყნებულია: 13 თებერვალი 2017    /    დასრულებული: 24 თებერვალი 2017

ინდივიდუალური კონსულტანტის - გათბობა - კონდიცირება - ვენტილაციის და ელექტრო ინჟინერის შერჩევა

შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/05-2016
გამოქვეყნებულია: 1 თებერვალი 2017    /    დასრულებული: 9 მარტი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ზარზმის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

IBRD/RDP/CS/CQS/10-2016
გამოქვეყნებულია: 1 თებერვალი 2017    /    დასრულებული: 10 თებერვალი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საკონსულტაციო მომსახურება – ფირმების შერჩევა

IBRD/RDP/CS/CQS/13-2016
გამოქვეყნებულია: 27 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 13 თებერვალი 2017

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - „სოფელ ზემო ომალოში სანიაღვრე არხების მოწყობა“

#IBRD/RDP/CW/SH/41-2016