დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 24 მაისი 2019    /    დასრულებული: 10 ივნისი 2019

ინდივიდუალური კონსულტანტის - პროექტის მენეჯერის შერჩევა

№ IBRD/RDPIII/CS/IC/12-2019

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტისათვის ინდივიდუალური კონსულტანტის, პროექტის მენეჯერის შერჩევას.
გამოქვეყნებულია: 23 მაისი 2019    /    დასრულებული: 7 ივნისი 2019

ქვემო ქართლის რეგიონში 7 (შვიდი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190002832, ქვემო ქართლის რეგიონში 7 (შვიდი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 433`023.00 ლარს.
სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 07.06.2019წ.; 12:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 23 მაისი 2019    /    დასრულებული: 24 ივნისი 2019

ვანის მუზეუმამდე მისასვლელი გზის (ლორთქიფანიძე, გიორგაძისა და გორგასლის ქუჩების) რეაბილიტაცია და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/AF/CW/NCB/02-2018

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ვანის მუზეუმამდე მისასვლელი გზის (ლორთქიფანიძე, გიორგაძისა და გორგასლის ქუჩების) რეაბილიტაცია და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
გამოქვეყნებულია: 22 მაისი 2019    /    დასრულებული: 13 ივნისი 2019

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში მრავალფუნქციური ავტოსადგომის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს NAT190010181 ელექტრონულ ტენდერს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში მრავალფუნქციური ავტოსადგომის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 8 634 506 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 13 ივნისს 12:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 22 მაისი 2019    /    დასრულებული: 25 ივნისი 2019

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭყვიშის (ს/კ 86.18.23.153) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს -NAT190010173, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭყვიშის (ს/კ 86.18.23.153) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1,279,750.00ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 25.06.2019 წ. 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 22 მაისი 2019    /    დასრულებული: 1 ივლისი 2019

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოს (ს/კ 56.03.59.178) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის (მაშნაარის სასწავლო კორპუსი) შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს -NAT190010174, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოს (ს/კ 56.03.59.178) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის (მაშნაარის სასწავლო კორპუსი) შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1,905,230 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 01.07.2019 წ. 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 22 მაისი 2019    /    დასრულებული: 27 ივნისი 2019

წალკის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წალკის ( ს/კ 85.19.23.230) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი №1 საჯარო სკოლის (კოხტას დაწყებითი სკოლა) შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს -NAT190010175, წალკის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წალკის ( ს/კ 85.19.23.230) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი №1 საჯარო სკოლის (კოხტას დაწყებითი სკოლა) შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა..შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1,905,230 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 27.06.2019 წ. 14:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 22 მაისი 2019    /    დასრულებული: 25 ივნისი 2019

ცაგერის მუნიციპალიტეტი სოფ. ლაილაშში (ს/კ 89.05.27.010) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს -NAT190010176, ცაგერის მუნიციპალიტეტი სოფ. ლაილაშში (ს/კ 89.05.27.010) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1,905,230 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 25.06.2019 წ. 14:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 22 მაისი 2019    /    დასრულებული: 28 ივნისი 2019

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორლოვკის (ს/კN 65.13.37.086 65.13.37.105), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს -NAT190010177, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორლოვკის (ს/კN 65.13.37.086 65.13.37.105), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1,905,230ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 28.06.2019 წ. 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 21 მაისი 2019    /    დასრულებული: 13 ივნისი 2019

“ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფელ აბასთუმანში სადგურისა და ღია ავტოსადგომის საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190010075, ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში (Design-build მეთოდით) “ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფელ აბასთუმანში სადგურისა და ღია ავტოსადგომის საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება.” შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 9,028,361.00 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 13 ივნისს 15:00 საათზე.