დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 8 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 12 მარტი 2019

განცხადება ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების შესახებ - ქალაქ ქუთაისში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 03.01.22.088 საცურაო კომპლექსის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190000864, ქალაქ ქუთაისში (ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით: 03.01.22.088) საცურაო კომპლექსის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 8 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 22 თებერვალი 2019

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

საქართველოს მთავრობამ გამოყო თანხა “ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობისთვის“ საპროექტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით. (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #2173, დათარიღებული 09 ნოემბერი, 2018 წელი).
გამოქვეყნებულია: 5 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 20 თებერვალი 2019

მცხეთის მუნიციპალიტეტში შპს „სევსამორა“-სთან მისასვლელი გზის, გარე განათების, გაზმომარაგების მოწყობა და ინტერნეტით უზრუნველყოფა

კონტრაქტის/ფასთა კოტირების #: IBRD/RDPIII/CW/SH/01-2018

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: მცხეთის მუნიციპალიტეტში შპს „სევსამორა“-სთან მისასვლელი გზის, გარე განათების და გაზმომარაგების მოწყობის და ინტერნეტით უზრუნველყოფის სამუშაოები.
გამოქვეყნებულია: 1 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 7 მარტი 2019

განცხადება ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების შესახებ - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, დაბა ადიგენში კულტურის სახლის მშენებლობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სამშენებლო-საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის შედგენისა და საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, დაბა ადიგენში კულტურის სახლის მშენებლობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სამშენებლო-საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის შედგენისა და საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით
გამოქვეყნებულია: 29 იანვარი 2019    /    დასრულებული: 11 თებერვალი 2019

განცხადება (SPA) ელექტრონული ტენდერის შესახებ -ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ახალაბასთუმანი-რუხის გზის (მეუნარგიას, ჭავჭავაძის და სხულუხიას ქუჩები) რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 29 იანვარს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ახალაბასთუმანი-რუხის გზის (მეუნარგიას, ჭავჭავაძის და სხულუხიას ქუჩები) რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 68`000.00 ლარს (დ.ღ.გ.-ს გათვალისწინებით) სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 11 თებერვალს 13:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 25 იანვარი 2019    /    დასრულებული: 14 მარტი 2019

ქ. ახალციხეში 1-ლი საბავშვო ბაგა-ბაღის, მე-3 საბავშვო ბაგა-ბაღის, მე-5 საბავშვო ბაგა-ბაღის, მე-6 საბავშვო ბაგა-ბაღისა და მე-7 საჯარო სკოლის შენობებში ენერგო ეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის დიზაინი და მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: NEFCO/DB-G-1-2018

საქართველომ მიიღო ჩრდილოატლანტიკური ქვეყნების გარემოსდაცვითი ფინანსური კორპორაციისგან (NEFCO) დაფინანსება საქართველოში საჯარო შენობების ენერგო-ეფექტურობის გაუმჯობესებისა და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენების პროექტის განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს პროექტირებისა და სამშენებლო სამუშაოებისთვის: ქ. ახალციხეში 1-ლი საბავშვო ბაგა-ბაღის, მე-3 საბავშვო ბაგა-ბაღის, მე-5 საბავშვო ბაგა-ბაღის, მე-6 საბავშვო ბაგა-ბაღისა და მე-7 საჯარო სკოლის შენობებში ენერგო ეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის დიზაინი და მშენებლობა
გამოქვეყნებულია: 24 იანვარი 2019    /    დასრულებული: 7 მარტი 2019

განცხადება (SPA) ელექტრონული ტენდერის შესახებ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოფლების ფახულანი-ჭალეს გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 24 იანვარს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოფლების ფახულანი-ჭალეს გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 95`000.00 ლარს (დ.ღ.გ.-ს გათვალისწინებით) სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 7 მარტს, 12:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 24 იანვარი 2019    /    დასრულებული: 14 თებერვალი 2019

განცხადება ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების შესახებ - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარზმაში არსებული საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190001627, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარზმაში არსებული საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1,233,048.00 ლარს, დღგ-ს გათვალისწინებით. წინადადებების მიღება მთავრდება 2019 წლის 14 თებერვალს, 14:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 22 იანვარი 2019    /    დასრულებული: 11 მარტი 2019

„ქ. ახალქალაქში ილია ჭავჭავაძის სკოლა #3-სა და დიდი არაკალის (სამცხე) საჯარო სკოლის შენობებში ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისთვის დიზაინი და მშენებლობა“

კონტრაქტის/ტენდერის #: NEFCO/DB-L-6-2018

საქართველომ მიიღო ჩრდილოატლანტიკური ქვეყნების გარემოსდაცვითი ფინანსური კორპორაციისგან (NEFCO) დაფინანსება საქართველოში საჯარო შენობების ენერგო-ეფექტურობის გაუმჯობესებისა და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენების პროექტის განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს პროექტირებისა და სამშენებლო სამუშაოებისთვის: „ქ. ახალქალაქში ილია ჭავჭავაძის სკოლა #3-სა და დიდი არაკალის (სამცხე) საჯარო სკოლის შენობებში ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისთვის დიზაინი და მშენებლობა“.
გამოქვეყნებულია: 21 იანვარი 2019    /    დასრულებული: 3 მარტი 2019

27 სკოლის რეაბილიტაცია იწყება