დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 22 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 18 ნოემბერი 2020

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გოლთეთის საჯარო სკოლის (ს/კ № 84.11.31.035) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე NAT200016344 ელექტრონული ტენდერი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გოლთეთის საჯარო სკოლის (ს/კ № 84.11.31.035) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200016344 ელექტრონული ტენდერი
გამოქვეყნებულია: 22 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 16 ნოემბერი 2020

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ამამლოს საჯარო სკოლის (ს/კ № 82.15.45.012) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე NAT200016343 ელექტრონული ტენდერი

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ამამლოს საჯარო სკოლის (ს/კ № 82.15.45.012) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200016343 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 20 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 2 ნოემბერი 2020

NAT200016237 ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქულბაკი-მწვანე ტბის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის მიზნით, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT200016237 ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქულბაკი-მწვანე ტბის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის მიზნით, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 19 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 20 ნოემბერი 2020

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჯანდარის საჯარო სკოლის (ს/კ № 81.19.03.120) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა NAT200016171 ელექტრონული ტენდერი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჯანდარის საჯარო სკოლის (ს/კ № 81.19.03.120) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200016171 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 16 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 12 ნოემბერი 2020

NAT200016101 ქ.სამტრედიის N4 საჯარო სკოლის (ს/კ № 34.08.56.411) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200016101 ქ.სამტრედიის N4 საჯარო სკოლის (ს/კ № 34.08.56.411) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 16 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 11 ნოემბერი 2020

NAT200016100 მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპანახჩის (ს/კ № 83.06.13.153) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200016100 მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპანახჩის (ს/კ № 83.06.13.153) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 16 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 10 ნოემბერი 2020

NAT200016098 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუმისის საჯარო სკოლის (ს/კ № 81.24.03.168) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200016098 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუმისის საჯარო სკოლის (ს/კ № 81.24.03.168) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 16 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 6 ნოემბერი 2020

ტენდერს NAT200016097 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოს საჯარო სკოლის (ს/კ № 83.01.14.237) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200016097 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოს საჯარო სკოლის (ს/კ № 83.01.14.237) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 16 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 9 ნოემბერი 2020

NAT200016096 მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულარის საჯარო სკოლის (ს/კ № 83.08.04.861) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200016096 მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულარის საჯარო სკოლის (ს/კ № 83.08.04.861) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 12 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 12 ნოემბერი 2020

ქ. თბილისში N43 და N181 საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა. ლოტი 1 - ქ. თბილისში N43 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა. ლოტი 2 - ქ. თბილისში N181 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.

საქართველომ მიიღო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისგან (CEB) დაფინანსება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თბილისში N43 და N181 საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.