დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 27 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 20 ნოემბერი 2020

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდგორის საჯარო სკოლის (ს/კ № 84.20.39.090) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე NAT200016559 ელექტრონული ტენდერი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდგორის საჯარო სკოლის (ს/კ № 84.20.39.090) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200016559 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 27 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 20 ნოემბერი 2020

წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაჩკოის საჯარო სკოლის (ს/კ № 85.15.24.006) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე NAT200016558 ელექტრონული ტენდერი

წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაჩკოის საჯარო სკოლის (ს/კ № 85.15.24.006) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200016558 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 26 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 19 ნოემბერი 2020

NAT200016525 ქ. რუსთავის N25 საჯარო სკოლის (ს/კ № 02.03.02.211) ) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200016525 ქ. რუსთავის N25 საჯარო სკოლის (ს/კ № 02.03.02.211) ) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 26 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 17 ნოემბერი 2020

NAT200016526 დაბა ასპინძის ( რუსთაველის ქ.N7) საჯარო სკოლის (ს/კ № 60.01.31.071)რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200016526 დაბა ასპინძის ( რუსთაველის ქ.N7) საჯარო სკოლის (ს/კ № 60.01.31.071)რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 22 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 18 ნოემბერი 2020

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გოლთეთის საჯარო სკოლის (ს/კ № 84.11.31.035) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე NAT200016344 ელექტრონული ტენდერი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გოლთეთის საჯარო სკოლის (ს/კ № 84.11.31.035) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200016344 ელექტრონული ტენდერი
გამოქვეყნებულია: 22 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 16 ნოემბერი 2020

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ამამლოს საჯარო სკოლის (ს/კ № 82.15.45.012) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე NAT200016343 ელექტრონული ტენდერი

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ამამლოს საჯარო სკოლის (ს/კ № 82.15.45.012) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200016343 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 20 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 2 ნოემბერი 2020

NAT200016237 ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქულბაკი-მწვანე ტბის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის მიზნით, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT200016237 ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქულბაკი-მწვანე ტბის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის მიზნით, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 19 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 20 ნოემბერი 2020

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჯანდარის საჯარო სკოლის (ს/კ № 81.19.03.120) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა NAT200016171 ელექტრონული ტენდერი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჯანდარის საჯარო სკოლის (ს/კ № 81.19.03.120) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200016171 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 16 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 12 ნოემბერი 2020

NAT200016101 ქ.სამტრედიის N4 საჯარო სკოლის (ს/კ № 34.08.56.411) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200016101 ქ.სამტრედიის N4 საჯარო სკოლის (ს/კ № 34.08.56.411) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 16 ოქტომბერი 2020    /    დასრულებული: 11 ნოემბერი 2020

NAT200016100 მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპანახჩის (ს/კ № 83.06.13.153) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200016100 მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპანახჩის (ს/კ № 83.06.13.153) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.