დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 19 სექტემბერი 2018    /    დასრულებული: 1 ოქტომბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ აფენის, სოფელ შრომისა და სოფელ ზემო-ქვემო ნაშორვრის ქუჩებისა და გზების რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180007605 ელექტრონულ ტენდერს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ აფენის, სოფელ შრომისა და სოფელ ზემო-ქვემო ნაშორვრის ქუჩებისა და გზების რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 245 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 1 ოქტომბერს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 19 სექტემბერი 2018    /    დასრულებული: 1 ოქტომბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ-ადიგენის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მოხეში საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180007606 ელექტრონულ ტენდერს ადიგენის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მოხეში საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 60 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 1 ოქტომბერს 16:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 7 სექტემბერი 2018    /    დასრულებული: 18 სექტემბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისა და ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180007433 ელექტრონულ ტენდერს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისა და ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 196 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 18 სექტემბერს 15:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 7 სექტემბერი 2018    /    დასრულებული: 2 ნოემბერი 2018

მოწვევა სატენდერო წინადადების წარმოსადგენად - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული სტრუქტურული საინჟინრო ლაბორატორიისთვის აღჭურვილობის/მოწყობილობების შესყიდვა

No. SUTIP2/ICB/G/01-2018

საქართველომ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (აგბ) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის მე-2 ტრანშისთვის და აღნიშნული სესხის ნაწილით აპირებს დააფინანსოს ზემოთხსენებული კონტრაქტი. ტენდერში მონაწილეობა შეუძლია იმ კომპანიებს, რომლებიც წარმოდგენილია აზიის განვითარების ბანკის წევრი ქვეყნებიდან. დამატებითი ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ ბმულს:
გამოქვეყნებულია: 31 აგვისტო 2018    /    დასრულებული: 12 სექტემბერი 2018

განცხადება (SPA) ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დართლოსა და სოფელ კესელოში მდებარე ციხე კოშკების რესტავრაცია რეაბილიტაციისა და სოფელ დართლოს ეკლესიის კონსერვაციის დეტალური საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2018 წლის 31 აგვისტოს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დართლოსა და სოფელ კესელოში მდებარე ციხე კოშკების რესტავრაცია რეაბილიტაციისა და სოფელ დართლოს ეკლესიის კონსერვაციის დეტალური საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 56`056.00 ლარს (დ.ღ.გ.-ს გარეშე) სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 12 სექტემბერს, 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 30 აგვისტო 2018    /    დასრულებული: 21 სექტემბერი 2018

განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანის ცენტრალური ბილიკის მოწყობისათვის (ფაზა 2) საჭირო სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს (DAP180000058) ელექტრონულ ტენდერს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანის ცენტრალური ბილიკის მოწყობისათვის (ფაზა 2) საჭირო სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 758 321 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 21 სექტემბერს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 30 აგვისტო 2018    /    დასრულებული: 21 სექტემბერი 2018

განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ქალაქ ქობულეთის ნაპირდაცვისა და სანაპირო ზოლის მოწყობისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს (DAP180000057) ელექტრონულ ტენდერს ქალაქ ქობულეთის ნაპირდაცვისა და სანაპირო ზოლის მოწყობისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 6 536 569 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 21 სექტემბერს 14:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 30 აგვისტო 2018    /    დასრულებული: 20 სექტემბერი 2018

განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ მიტარბის საბაგირომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისა და დიდველზე პარკინგის გაფართოებისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს (DAP180000056) ელექტრონულ ტენდერს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ მიტარბის საბაგირომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისა და დიდველზე პარკინგის გაფართოებისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 5 362 458 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 20 სექტემბერს 16:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 29 აგვისტო 2018    /    დასრულებული: 7 სექტემბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - გარე გამოყენების, პორტაბელური, ღამის ხედვით მართვადი (PTZ) ვიდეოსათვალთავლო კამერების თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟი/ინსტალაცია) სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA180007241 გარე გამოყენების, პორტაბელური, ღამის ხედვით მართვადი (PTZ) ვიდეოსათვალთავლო კამერების თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟი/ინსტალაცია) შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 23740 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 7 სექტემბერს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 17 აგვისტო 2018    /    დასრულებული: 14 სექტემბერი 2018

წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები)

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/63-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები).