დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 7 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 7 აგვისტო 2017

გორის, კასპის და ქარელის მუნიციპალიტეტების კონფლიქტისპირა სოფლების ჭაბურღილების მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/45-2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: გორის, კასპის და ქარელის მუნიციპალიტეტების კონფლიქტისპირა სოფლების ჭაბურღილების მოწყობა.

გამოქვეყნებულია: 7 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 24 აგვისტო 2017

გუდაური-კობის საბაგირო გზის მოწყობა

საერთაშორისო ტენდერის № GOG/DSI/ICB/01-2017

საქართველოს მთავრობამ გამოყო თანხა „გუდაური-კობის საბაგირო გზის მოწყობისათვის“ (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1371, დათარიღებული 30 ივნისი, 2017 წელი).

პროექტის განხორციელება მოიცავს პროექტირებას, მოწოდებას და მონტაჟს:

ლოტი 1 – „გუდაური-კობის საბაგირო გზის მოწყობა: 9, 10, 11“
(GOG/DSI/ICB/01-2017-L1)
ლოტი 2 – „პირველი და კუდების საბაგირო გზის მოწყობა“
(GOG/DSI/ICB/01-2017-L2)
გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 12 ივლისი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ასპინძის მუნიციპალიტეტში სოფელ მირაშხანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ასპინძის მუნიციპალიტეტში სოფელ მირაშხანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 42 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 12 ივლისს 17:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 11 ივლისი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის ტერიტორიულ ერთეულში შემავალი ბროწეულას დასახლების გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის ტერიტორიულ ერთეულში შემავალი ბროწეულას დასახლების გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 24 500 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 11 ივლისს 16:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 11 ივლისი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ცხრაჯვართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ცხრაჯვართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 45 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 11 ივლისს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 10 ივლისი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელი ნადოკარი-ხევსურთსოფელის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს თიანეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელი ნადოკარი-ხევსურთსოფელის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 80 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 10 ივლისს 17:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 10 ივლისი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ტობა-ვარჩხილის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ტობა-ვარჩხილის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 295 750 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 10 ივლისს 16:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 20 ივნისი 2017    /    დასრულებული: 20 ივლისი 2017

საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების - საირხესა და ჭორვილას წყალსადენის მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის #EIB/MIMP/W/NCB/44-2017

გაცნობებთ, რომ დღეს 2017 წლის 20 ივნისს გამოცხადდა ტენდერი საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროექტის ფარგლებში (GURAD) - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების - საირხესა და ჭორვილას წყალსადენის მოწყობა - #EIB/MIMP/W/NCB/44-2017.
გამოქვეყნებულია: 17 ივნისი 2017    /    დასრულებული: 17 ივლისი 2017

ქ.ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის რეაბილიტაცია - ქ.ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის რეაბილიტაცია.

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/43-2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ.ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის რეაბილიტაცია.