დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 22 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 11 მარტი 2019

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - „ქ. თბილისში #114 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით დეტალური დიზაინის მომზადება“

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი # CEB/EE/CS/LCS/02-2019

საქართველომ მიიღო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისგან (CEB) დაფინანსება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის: „ქ. თბილისში #114 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით დეტალური დიზაინის მომზადება“.
გამოქვეყნებულია: 21 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 7 მარტი 2019

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ატარებს ბაზრის კვლევას - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრში, დაბა სტეფანწმინდაში ცენტრალური უბანის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს 2019 წელს დაგეგმილი აქვს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრში, დაბა სტეფანწმინდაში ცენტრალური უბანის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 21 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 7 მარტი 2019

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ატარებს ბაზრის კვლევას - ქალაქ ქუთაისში ისტორიული საცხოვრებელი უბნის სარეაბილიტაციოდ დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და აღნიშნული დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოებისათვის საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს 2019 წელს დაგეგმილი აქვს ქალაქ ქუთაისში ისტორიული უბნის რეაბილიტაცია, ტურისტულად მიმზიდველი გარემოს შესაქმნელად.
ქალაქ ქუთაისის აღნიშნული უბნის სარეაბილიტაციოდ საჭიროა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოებისათვის საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელება.
გამოქვეყნებულია: 20 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 11 მარტი 2019

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის ღვინის ქარხნის შპს. „კარდანახი 1888“-ის წყალმომარაგებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის (ჭაბურღილი) მოწყობა

კონტრაქტის/ფასთა კოტირების #: SRMIDP/CW/SH/5-2019

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის ღვინის ქარხნის შპს. „კარდანახი 1888“-ის წყალმომარაგებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის (ჭაბურღილი) მოწყობა“
გამოქვეყნებულია: 18 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 19 მარტი 2019

ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვემო ქვალონში სკოლის მშენებლობა

ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვემო ქვალონში (45.14.24.320) 300 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით Design-Build მეთოდით გამოცხადდა NAT ელექტრონული ტენდერი.

გამოქვეყნებულია: 18 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 18 მარტი 2019

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კაბალში სკოლის მშენებლობა

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კაბალში (54.10.60.145) 300 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით Design-Build მეთოდით გამოცხადდა NAT ელექტრონული ტენდერი.

გამოქვეყნებულია: 18 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 26 თებერვალი 2019

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190003571 ფონდის საქმისწარმოებით დასრულებული დოკუმენტებისა და პროექტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა და სკანირების მომსახურების (საარქივო მომსახურება) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 15 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 18 მარტი 2019

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ არგვეთაში სკოლის მშენებლობა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ არგვეთაში (32.03.48.152) 240 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით Design-Build მეთოდით გამოცხადდა NAT ელექტრონული ტენდერი.

გამოქვეყნებულია: 15 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 15 მარტი 2019

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ წყალტუბოში სკოლის მშენებლობა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ წყალტუბოში (29.05.35.066) 240 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით Design-Build მეთოდით გამოცხადდა NAT ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 15 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 22 თებერვალი 2019

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ატარებს ბაზრის კვლევას - პროგრამა მოიცავს მდინარეებზე მყარი მოტივტივე ნარჩენების დამჭერი სტრუქტურების მოწყობას, საჭირო საწმენდი ტექნიკის შესყიდვას და შემდგომ ობიექტების 2 წლიან მოვლა-პატრონობას

მუნიციპალური განვითარების ფონდს 2019 წელს დაგეგმილი აქვს ახალი პროგრამის განხორციელება, რომელიც მოიცავს მდინარეებზე მყარი მოტივტივე ნარჩენების დამჭერი სტრუქტურების მოწყობას, საჭირო საწმენდი ტექნიკის შესყიდვას და შემდგომ ობიექტების 2 წლიან მოვლა-პატრონობას.