დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 9 დეკემბერი 2013

გურჯაანში ჭავჭავაძის, ბარათაშვილისა და ბესიკის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს ქ. გურჯაანში ჭავჭავაძის, ბარათაშვილისა და ბესიკის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 9 დეკემბერი 2013

მცხეთის N3 საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს მცხეთის N3 საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 9 დეკემბერი 2013

სოფელ ძეგვში ბაგა- ბაღის შენობის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს სოფელ ძეგვში ბაგა-ბაღის შენობის რემონტის და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 9 დეკემბერი 2013

რუსთავში ყაზბეგის ქ. N1-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოები

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს ქ. რუსთავში ყაზბეგის ქ. N1-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 3 დეკემბერი 2013

მოწვევა შემოთავაზებების წარმოსადგენად

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ქალაქ ბოლნისში, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩაზე, სანიაღვრე არხის მოწყობისა და მერაბ კოსტავას ქუჩაზე, სანიაღვრე კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის N1555 და N1552 განკარგულებების შესაბამისად, აღნიშნული სამუშაოების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 3 დეკემბერი 2013

მოწვევა შემოთავაზებების წარმოსადგენად

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორეშას ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის N1573 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული სამუშაოების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 3 დეკემბერი 2013

მოწვევა შემოთავაზებების წარმოსადგენად

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვიტორში, საავტომობილო ხიდის მშენებლობისათვის, სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის N1578 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული სამუშაოების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 21 ნოემბერი 2013    /    დასრულებული: 21 ნოემბერი 2013

მოწვევა შემოთავაზებების წარმოსადგენად

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. მელეს მიმდებარედ მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა ნაპირზე არსებული მყარი ნარჩენების პოლიგონის დამცავი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვას. საკითხის გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე აღნიშნული სამუშაოების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 584,930 ლარი. სამუშაოების განხორციელების პერიოდია დეკემბერი 2013 – თებერვალი 2014.
გამოქვეყნებულია: 20 ნოემბერი 2013    /    დასრულებული: 20 ნოემბერი 2013

განცხადება ინტერესის გამოხატვის შესახებ

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების (გზის, წყალმომარაგების სისტემების, სამოქალაქო შენობა-ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია) სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვას და იწვევს დაინტერესებულ, კვალიფიციურ სამშენებლო კომპანიებს შერჩევის პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად.
გამოქვეყნებულია: 15 ნოემბერი 2013    /    დასრულებული: 15 ნოემბერი 2013

ზოგადი შეტყობინება შესყიდვების შესახებ

საქართველომ მიიღო 40 მილიონი ევროს ოდენობის სესხი ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის II პროექტის დასაფინანსებლად და განზრახული აქვს სასესხო თანხის ნაწილი გამოიყენოს წინამდებარე პროექტის ფარგლებში საქონლის, სამუშაოების, მომიჯნავე მომსახურების და საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვებისათვის.