დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 3 დეკემბერი 2013

მოწვევა შემოთავაზებების წარმოსადგენად

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვიტორში, საავტომობილო ხიდის მშენებლობისათვის, სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის N1578 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული სამუშაოების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 21 ნოემბერი 2013    /    დასრულებული: 21 ნოემბერი 2013

მოწვევა შემოთავაზებების წარმოსადგენად

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. მელეს მიმდებარედ მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა ნაპირზე არსებული მყარი ნარჩენების პოლიგონის დამცავი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვას. საკითხის გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე აღნიშნული სამუშაოების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 584,930 ლარი. სამუშაოების განხორციელების პერიოდია დეკემბერი 2013 – თებერვალი 2014.
გამოქვეყნებულია: 20 ნოემბერი 2013    /    დასრულებული: 20 ნოემბერი 2013

განცხადება ინტერესის გამოხატვის შესახებ

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების (გზის, წყალმომარაგების სისტემების, სამოქალაქო შენობა-ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია) სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვას და იწვევს დაინტერესებულ, კვალიფიციურ სამშენებლო კომპანიებს შერჩევის პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად.
გამოქვეყნებულია: 15 ნოემბერი 2013    /    დასრულებული: 15 ნოემბერი 2013

ზოგადი შეტყობინება შესყიდვების შესახებ

საქართველომ მიიღო 40 მილიონი ევროს ოდენობის სესხი ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის II პროექტის დასაფინანსებლად და განზრახული აქვს სასესხო თანხის ნაწილი გამოიყენოს წინამდებარე პროექტის ფარგლებში საქონლის, სამუშაოების, მომიჯნავე მომსახურების და საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვებისათვის.
გამოქვეყნებულია: 28 ოქტომბერი 2013    /    დასრულებული: 28 ოქტომბერი 2013

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - იყალთოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების საკონსერვაციო-სარესტავრაციო დოკუმენტაციის დეტალური პროექტის მომზადება.
გამოქვეყნებულია: 24 ოქტომბერი 2013    /    დასრულებული: 15 ოქტომბერი 2013

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე – კახეთის რეგიონში ტურისტულ სექტორში მუშახელის განვითარებისა და უნარჩვევების გაძლიერების საკონსულტაციო მომსახურება

საქართველომ მიმართა მსოფლიო ბანკს რეგიონული განვითარების პროექტის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება დაგეგმილია საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.
გამოქვეყნებულია: 21 ოქტომბერი 2013    /    დასრულებული: 21 ოქტომბერი 2013

სოფლის 81 ამბულატორიის მშენებლობასთან დაკავშირებით ღია კარის დღე გაიმართება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და საოციალური დაცვის მინისტრის #01-25/ნ ბრძანების შესაბამისად, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულებებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობას. აღნიშნული დაწესებულებები უნდა ახორციელებდნენ ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, დაავადებების პრევენციის, ფართოდ გავრცელებული დაავადებების სამკურნალო, სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს, მათ შორის, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვას, მწვავე და ქრონიკული დაავადებების მართვას ამბულატორიულ დონეზე, გერიატრიულ და პალიატრიურ მზრუნველობას.
გამოქვეყნებულია: 15 ოქტომბერი 2013    /    დასრულებული: 15 ოქტომბერი 2013

სარეკლამო მომსახურება

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს სარეკლამო მომსახურების (ბანერის ბეჭდვისა და სარეკლამო ბილბორდის დაქირავების) შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 11 ოქტომბერი 2013    /    დასრულებული: 1 ნოემბერი 2013

წალენჯიხის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის მილებით მაგისტრალური მილსადენის და პოლიეთილენის მილებით შიდა ქსელის, აგრეთვე ბეტონის ჭების და მომხმარებლების დაერთებების მოწყობას.
გამოქვეყნებულია: 10 ოქტომბერი 2013    /    დასრულებული: 10 ოქტომბერი 2013

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. დართლოს საცხოვრებელი სახლების არსებული ანაზომების გადამოწმება და დამატებითი აზომვა-ფიქსაციის სამუშაოების განხორციელება.