დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 1 დეკემბერი 2015    /    დასრულებული: 4 დეკემბერი 2015

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - სიღნაღში, „ორმილას“ დასახლებასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა

მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N2464 განკარგულების საფუძველზე, ქალაქ სიღნაღში, „ორმილას“ დასახლებასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 1 დეკემბერი 2015    /    დასრულებული: 4 დეკემბერი 2015

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა ამაღლებაში, უდაბნოს მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N2466 განკარგულების საფუძველზე, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა ამაღლებაში უდაბნოს მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 1 დეკემბერი 2015    /    დასრულებული: 7 დეკემბერი 2015

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - გორის მუნიციპალიტეტის ვერხვების დევნილთა დასახლებაში სანიაღვრე ქსელის სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა

მთავრობის 2015 წლის 24 ნოემბრის N2531 განკარგულების საფუძველზე, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ვერხვების დევნილთა დასახლებაში სანიაღვრე ქსელის სარეაბილიტაციო - სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 30 ნოემბერი 2015    /    დასრულებული: 21 დეკემბერი 2015

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, ავტომფლობელის მესამე მხარისადმი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის, მძღოლისა და მგზავრების უბედური შემთხვევისაგან სადაზღვევო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 42100 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2015 წლის 21 დეკემბერს 16:00 საათზე. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:
გამოქვეყნებულია: 17 ნოემბერი 2015    /    დასრულებული: 23 ნოემბერი 2015

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - შესყიდვების სპეციალისტი SUTIP-ის პროგრამისათვის

საქართველოს მთავრობამ მიიღო აზიის განვითარების ბანკის (ADB) სესხი მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის (ტრანში 1) დასაფინანსებლად და აპირებს აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოიყენოს საკონსულტაციო მომსახურებისათვის. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი არის პროექტის განმახორციელებელი სააგენტო.

გამოქვეყნებულია: 6 ნოემბერი 2015    /    დასრულებული: 30 ნოემბერი 2015

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერის პროექტი

სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: USAID/W/ICB/01-2015

პროექტის დასახელება: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერის პროექტი
განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
ქვეყანა: საქართველო


გამოქვეყნებულია: 29 ოქტომბერი 2015    /    დასრულებული: 4 ნოემბერი 2015

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ -

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს თბილისი-წითელი ხიდის ავტომაგისტრალის თბილისი-რუსთავის მეორე მონაკვეთზე კმ 4+00 - დან კმ 10+800 - მდე (6,8 კმ სიგრძე და 30-35 მ სიგანე) არქეოლოგიური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 2149 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2015 წლის 04 ნოემბერს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 29 ოქტომბერი 2015    /    დასრულებული: 4 ნოემბერი 2015

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ-გეგუთის მეფეთა სასახლის კომპლექსის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოები

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს გეგუთის მეფეთა სასახლის კომპლექსის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 150 323 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2015 წლის 04 ნოემბერს 13:30 საათზე.