დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 13 მარტი 2014    /    დასრულებული: 14 მარტი 2014

განცხადება შესყიდვის ელექტრონულ ტენდერზე

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი ახორციელებს ახმეტის მუნიციპალიტეტში ფშაველი-აბანო-ომალოს საავტომობილო გზის პრობლემური მონაკვეთების რეაბილიტაციის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლისა და დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის N373 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 13 მარტი 2014    /    დასრულებული: 14 მარტი 2014

განცხადება შესყიდვის ელექტრონულ ტენდერზე

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ქ. თელავში ქეთევან წამებულის ქუჩაზე არსებული „თელავის ხევის“ ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის და რეაბილიტაციის დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის N384 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით
გამოქვეყნებულია: 13 მარტი 2014    /    დასრულებული: 14 მარტი 2014

განცხადება შესყიდვის ელექტრონულ ტენდერზე

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ფახულანის თემის ცენტრიდან საბერიოს საზღვრამდე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის და დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის N372 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 10 მარტი 2014    /    დასრულებული: 17 მარტი 2014

მოთხოვნა ინტერესის გამოხატვაზე სოციალური უსაფრთხოების კონსულტანტის თანამდებობაზე თბილისი-რუსთავის საქალაქო კავშირის პროექტისთვის (Urban Link Project) (მონაკვეთი 2)

პროექტს აფინანსებს საქართველოს მთავრობა და აზიის განვითარების ბანკი (ADB). პროექტის განმახორციელებლი სააგენტოა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (MDF). პროექტი ითვალისწინებს თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაციას, კერძოდ, თბილისს და რუსთავს შორის 17,1 კმ სიგრძის 2-ხაზიანი გზის მოდერნიზაციას საერთაშორისო სტანდარტამდე, „I კატეგორიის“ გზატკეცილამდე, 4 ხაზით და 100-120 კმ/სთ საერთო საპროექტო სიჩქარით, და მოიცავს „ქალაქის ბულვარის“ მონაკვეთს შემცირებული ჩქაროსნული რეჟიმით. პროექტი ისახავს ორ ძირითად მიზანს: (1) ადგილობრივი და საქალაქო, რაც დაკავშირებულია თბილისს და რუსთავს შორის საქალაქო კავშირის გაუმჯობესებასთან; (2) საერთაშორისო, აზერბაიჯანს და საქართველოს შორის, და ამგვარად კასპიის ზღვას (ბაქოს პორტი) და შავ ზღვას (ფოთის და ბათუმის პორტები) შორის კავშირის გაფართოვება.
გამოქვეყნებულია: 10 მარტი 2014    /    დასრულებული: 11 მარტი 2014

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ავეჯის (რბლი სავარძლების) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ავეჯის (რბლი სავარძლების) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

გამოქვეყნებულია: 10 მარტი 2014    /    დასრულებული: 21 მარტი 2014

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარეკლამო მომსახურების (ბანერის ბეჭდვისა და სარეკლამო ბილბორდის დაქირევების) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარეკლამო მომსახურების (ბანერის ბეჭდვისა და სარეკლამო ბილბორდის დაქირევების) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:
გამოქვეყნებულია: 10 მარტი 2014    /    დასრულებული: 21 მარტი 2014

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარეკლამო კამპანიის (სატელევიზიო სარეკლამო რგოლის, რადიო რგოლისა და საბანერო განთავსების) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარეკლამო კამპანიის (სატელევიზიო სარეკლამო რგოლის, რადიო რგოლისა და საბანერო განთავსების) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:
გამოქვეყნებულია: 7 მარტი 2014    /    დასრულებული: 21 მარტი 2014

მოთხოვნა ინტერესის გამოხატვაზე მეტროს სპეციალისტის და ტექნიკური კონსულტანტის თანამდებობაზე თბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაფართოვების (განშტოების) და უნივერსიტეტის სადგურის შექმნის სამუშაოების მეთვალყურეობისთვის

პროექტს აფინანსებს საქართველოს მთავრობა და აზიის განვითარების ბანკი (ADB). ამ პროექტის ფარგლებში საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს დაინტერესების გამოხატვას მეტროს საერთაშორისო სპეციალისტის და ტექნიკური კონსულტანტის შერჩევაზე თბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაფართოვების (განშტოების) და უნივერსიტეტის სადგურის შექმნის სამუშაოების მეთვალყურეობისთვის.
გამოქვეყნებულია: 4 მარტი 2014    /    დასრულებული: 11 მარტი 2014

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ავეჯის (საოფისე გორგოლაჭებიანი სავარძლების) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ავეჯის (საოფისე გორგოლაჭებიანი სავარძლების) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2014    /    დასრულებული: 21 მარტი 2014

ტენდერზე მოწვევის განცხადება

საქართველოს მთავრობამ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გრანტი იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერის პროექტის დასაფინანსებლად და აღნიშნული გრანტის ნაწილის გამოყენებას აპირებს სანიტარული გაუმჯობესების, საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგების და დრენაჟის სარეაბილიტაციო სამუშოებისთვის, იძულებით გადაადგილებულ პირთა კოტეჯური ტიპის დასახლებებში - მცხეთა თიანეთის და შიდა ქართლის რეგიონებში