დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 26 სექტემბერი 2013    /    დასრულებული: 26 სექტემბერი 2013

ქ. ონში ჩაჩაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია

საქართველომ მიიღო სესხი რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკისაგან (IBRD) რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებით (RMIDPII) დასაფინანსებლად და განზრახული აქვს ამ სესხის სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქ. ონში ჩაჩაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია (კონტრაქტის IBRD/RMIDPII/CW/NCB/69)
გამოქვეყნებულია: 20 სექტემბერი 2013    /    დასრულებული: 20 სექტემბერი 2013

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. კრწანისში, კუმისში და თელეთში შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. კრწანისში, კუმისში და თელეთში შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 20 სექტემბერი 2013    /    დასრულებული: 20 სექტემბერი 2013

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. სართიჭალაში და გამარჯვებში შიდა გზების მოასფალტება და ფოლადაანთკარში ხიდის და ბოგირის მშენებლობა

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. სართიჭალაში და გამარჯვებში შიდა გზების მოასფალტების, აგრეთვე სოფ. ფოლადაანთკარში ხიდის და ბოგირის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 20 სექტემბერი 2013    /    დასრულებული: 20 სექტემბერი 2013

ქ. გარდაბანში გზის ორივე მხარეს ტროტუარების მოწყობა და სოფ. ლემშვენიერაში შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს ქ. გარდაბანში გზის ორივე მხარეს ტროტუარების მოწყობა და სოფ. ლემშვენიერაში შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 16 სექტემბერი 2013    /    დასრულებული: 16 სექტემბერი 2013

ქ. თელავის ჭავჭავაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს ქ. თელავის ჭავჭავაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.

გამოქვეყნებულია: 16 სექტემბერი 2013    /    დასრულებული: 16 სექტემბერი 2013

ტენდერი მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტალერი-დიდი ჭყონის მეურნეობის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტალერი-დიდი ჭყონის მეურნეობის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 12 სექტემბერი 2013    /    დასრულებული: 12 სექტემბერი 2013

ტენდერი თიანეთის მუნიციპალიტეტის ზარიძეების თემში შემავალი სოფლების წყალსადენის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ზარიძეების თემში შემავალი სოფლების წყალსადენის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 10 სექტემბერი 2013    /    დასრულებული: 10 სექტემბერი 2013

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისთვის პროექტორის შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 6 სექტემბერი 2013    /    დასრულებული: 6 სექტემბერი 2013

განცხადება ინტერესის გამოხატვის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი იწყებს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვას და იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს შერჩევის პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად.
გამოქვეყნებულია: 6 სექტემბერი 2013    /    დასრულებული: 14 ოქტომბერი 2013

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

საქართველოს მთავრობამ (”სესხის ამღები”) მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის (”ბანკი”) სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მეორე პროექტის დასაფინანსებლად (WIMPII). მოცემული საერთაშორისო მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე დაკავშირებულია წყალსადენი სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საკონსულტაციო მომსახურების ზედამხედველობის კონტრაქტთან, წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტით გათვალისწინებული ოცდარვა ქალაქისთვის.