დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 21 აპრილი 2015    /    დასრულებული: 8 მაისი 2015

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

საქართველომ მიიღო კრედიტი მსოფლიო ბანკისგან (WB) და გრანტი შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსგან (SDC), რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) დასაფინანსებლად.
გამოქვეყნებულია: 21 აპრილი 2015    /    დასრულებული: 8 მაისი 2015

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე -ტექნიკური დახმარება ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის ინფრასტრუქტურული პროექტების ციკლის მართვის გასაუმჯობესებლად“ SRMIDP/C/QCBS/02-2015

საქართველომ მიიღო კრედიტი მსოფლიო ბანკისგან (WB) და გრანტი შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსგან (SDC), რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) დასაფინანსებლად.
გამოქვეყნებულია: 6 აპრილი 2015    /    დასრულებული: 30 აპრილი 2015

შეტყობინება ტენდერის შედეგების შესახებ - სანაპირო ზოლის გამწმენდი აღჭურვილობის მიწოდება ოზურგეთის, ფოთის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებისათვის

სანაპირო ზოლის გამწმენდი აღჭურვილობის მიწოდება ოზურგეთის, ფოთის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებისათვის
ტენდერის #SRMIDP/G/ICB/01-2014.
გამოქვეყნებულია: 2 აპრილი 2015    /    დასრულებული: 4 მაისი 2015

თელავის მუნიციპალიტეტში სოფ. შალაურში ღვინის მარანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: IBRD/RDP/CW/NCB/36-2015

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: თელავის მუნიციპალიტეტში სოფ. შალაურში ღვინის მარანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 2 აპრილი 2015    /    დასრულებული: 30 აპრილი 2015

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ- ქ. თბილისში მეტროპოლიტენის მეორე ხაზის გაგრძელება და მეტროსადგური "უნივერსიტეტის" მშენებლობა

პროექტის დასახელება: 2655-GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 1 - აზიის განვითარების ბანკი
განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: P42414-SUTIP1-ICB-1.05-1
გამოქვეყნებულია: 19 მარტი 2015    /    დასრულებული: 20 აპრილი 2015

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ნინოწმინდისა და დავით გარეჯის მცირე რეაბილიტაცია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: IBRD/RDP/CW/NCB/04-2015

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ნინოწმინდისა და დავით გარეჯის მცირე რეაბილიტაცია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
გამოქვეყნებულია: 20 თებერვალი 2015    /    დასრულებული: 27 თებერვალი 2015

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ზომების გატარება იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემების სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისათვის

N KfW/SEI/CS/01-2015

იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემების სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისათვის თანმხლები ზომების გატარება წარმოადგენს ძირითადი გრანტით დაფინანსებული პროექტის - "იძულებით გადაადგილებულ პირთა სახლების საგანგებო რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში" - დამატებით კომპონენტს.