დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 18 ივნისი 2015    /    დასრულებული: 20 ივლისი 2015

ქ. თელავში ბატონის ციხის (მუზეუმი და ტერიტორია) სარეაბილიტაციო სამუშაოები - ფაზა 2

კონტრაქტის/ტენდერის #: IBRD/RDP/CW/NCB/05-2015

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული

განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი

გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თელავში ბატონის

ციხის (მუზეუმი და ტერიტორია) სარეაბილიტაციო სამუშაოები - ფაზა 2
გამოქვეყნებულია: 10 ივნისი 2015    /    დასრულებული: 13 ივლისი 2015

სატენდერო განცხადება - კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ნინოწმინდისა და დავით გარეჯის მცირე რეაბილიტაცია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ნინოწმინდისა და დავით გარეჯის მცირე რეაბილიტაცია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
გამოქვეყნებულია: 2 ივნისი 2015    /    დასრულებული: 18 ივნისი 2015

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - ქ. თელავისა და წყალტუბოს კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციის სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება

საქართველომ მიიღო დაფინანსება შვედეთის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოსაგან ჩამდინარი წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტის დასაფინანსებლად და აპირებს ამ თანხის ნაწილი გამოიყენოს საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.
პროექტი ითვალისწინებს საქართველოში წყლის და წყალარინების სექტორის გაუმჯობესებას ქ. თელავსა და წყალტუბოში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციის სამუშაოების უზრუნველყოფით.
საკონსულტაციო მომსახურება („მომსახურება“) მოიცავს ქ. თელავსა და წყალტუბოში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციის სამუშაოების ყოველდღიურ ზედამხედევლობას. აღნიშნული დავალების ძირითადი მიზანია სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების კონტროლის განხორციელება, რათა უზრუნველყოფილი იქნას მშენებლობის მაღალი ხარისხი, სამუშაოს შესრულების ვადები და კონტრაქტით გათვალისწინებული ტექნიკური სპეციფიკაციებისა და პროექტის შესაბამისობა, რაც თავის მხრივ, უზრუნველყოფს გრძელვადიან მდგრადობას რეაბილიტირებული სამუშაოების ექსპლუატაციის პერიოდში.გამოქვეყნებულია: 2 ივნისი 2015    /    დასრულებული: 3 ივლისი 2015

მოწვევა სატენდერო წინადადებების წარმოდგენაზე-გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხეში კულტურის ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია“ SRMIDP/CW/NCB/20-2015

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხეში კულტურის ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია“ SRMIDP/CW/NCB/20-2015.
გამოქვეყნებულია: 29 მაისი 2015    /    დასრულებული: 22 ივნისი 2015

მოწვევა ინტერესის გამოსახატავად - კახეთის და იმერეთის რეგიონებისათვის ტურიზმის მარკეტინგი და პრომოუშენი, მედიაში განთავსება და დანიშნულების მართვის ოფისების საკონსულტაციო მომსახურება


საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტების (კახეთი და იმერეთი) განხორციელებისათვის. აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება დაგეგმილია კახეთის და იმერეთის რეგიონებისათვის ტურიზმის მარკეტინგი და პრომოუშენი, მედიაში განთავსება და დანიშნულების მართვის ოფისების საკონსულტაციო მომსახურება.
გამოქვეყნებულია: 29 მაისი 2015    /    დასრულებული: 30 ივნისი 2015

მოწვევა სატენდერო წინადადებების წარმოდგენაზე

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: „ქ. მარნეულში N3 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია” SRMIDP/CW/NCB/16-2015.
გამოქვეყნებულია: 18 მაისი 2015    /    დასრულებული: 16 ივნისი 2015

მოწვევა სატენდერო წინადადებების წარმოდგენაზე

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული

და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP)

განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი

კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: თამარ მეფის ქუჩისა და ქვაითის

უბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ქ. მარტვილში
გამოქვეყნებულია: 15 მაისი 2015    /    დასრულებული: 1 ივნისი 2015

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - საქართველოს ჩამდინარი წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტი

კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: #SIDA/SWMP/CS/LCS/01-2014
კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: ტექნიკური დახმარების საერთაშორისო საკონსულტაციო მომსახურება ჩამდინარი წყლების სექტორში საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისთვის
გამოქვეყნებულია: 29 აპრილი 2015    /    დასრულებული: 1 ივნისი 2015

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა კაცხის მონასტერში

კონტრაქტის/ტენდერის #: IDA/RDPII/CW/NCB/08

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა კაცხის მონასტერში
გამოქვეყნებულია: 21 აპრილი 2015    /    დასრულებული: 8 მაისი 2015

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

საქართველომ მიიღო კრედიტი მსოფლიო ბანკისგან (WB) და გრანტი შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსგან (SDC), რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) დასაფინანსებლად.