დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 11 თებერვალი 2016    /    დასრულებული: 14 მარტი 2016

ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფისა და დავით აღმაშენებლის ქუჩების რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/03-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) დაფინანსება მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის (MIMP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფისა და დავით აღმაშენებლის ქუჩების რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 5 თებერვალი 2016    /    დასრულებული: 12 თებერვალი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს თიანეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჟებოტაში ამაღლების სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 184 252 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 12 თებერვალს 16:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 5 თებერვალი 2016    /    დასრულებული: 12 თებერვალი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - გელათის მონასტერის მიმდებარე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის (გელათის სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი გზის საყრდენი კედლისა და ე.წ. „დავითის წყაროს“ წყალსადენი სისტემის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 15 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 12 თებერვალს 12:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 5 თებერვალი 2016    /    დასრულებული: 11 თებერვალი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 დეკემბრის N2746 განკარგულების თანახმად ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში, გმირის და სამხედროს ქუჩების რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 269 818 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 11 თებერვლის 15:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 3 თებერვალი 2016    /    დასრულებული: 7 მარტი 2016

საჩხერის მუნიციპალიტეტში სოფ. ჭორვილა-საირხის გზის ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/02-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) დაფინანსება მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის (MIMP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: საჩხერის მუნიციპალიტეტში სოფ. ჭორვილა-საირხის გზის ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა
გამოქვეყნებულია: 3 თებერვალი 2016    /    დასრულებული: 4 მარტი 2016

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა აუდიტის ჩასატარებლად 2015-2018 ფისკალური წლებისთვის

საქართველომ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისაგან (ADB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის მესამე ტრანშისთვის. ინტერსის გამოხატვისთვის ვიწვევთ საკონსულტაციო ფირმებს 2015-2018 ფისკალური წლების აუდიტის ჩასატარებლად აღნიშნული პროგრამის მესამე ტრანშის პროექტებისთვის.
გამოქვეყნებულია: 3 თებერვალი 2016    /    დასრულებული: 21 მარტი 2016

მოწვევა ტენდერზე - თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) გზის თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაცია (მე-2 მონაკვეთი)

კონტრაქტის ნომერი: P42414-SUTIP3-ICB-3.02-2015

საქართველომ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის მე-3 ტრანშისთვის და აღნიშნული სესხის ნაწილით აპირებს დააფინანსოს თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) გზის თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაციის (მე-2 მონაკვეთი) სამუშაოები.
გამოქვეყნებულია: 29 იანვარი 2016    /    დასრულებული: 4 თებერვალი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ანანურის ხუროთმოძღვრული კომპლექსის მიმდებარედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 12 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 4 თებერვალს 14:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 28 იანვარი 2016    /    დასრულებული: 4 თებერვალი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, კმ 4+000 - კმ 10+800 მონაკვეთზე არქეოლოგიური კვლევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 25 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 03 თებერვალს 13:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 28 იანვარი 2016    /    დასრულებული: 3 თებერვალი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - გელათის მონასტერის მიმდებარე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის (გელათის სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი გზის საყრდენი კედლისა და ე.წ. „დავითის წყაროს“ წყალსადენი სისტემის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 15 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 03 თებერვალს 12:30 საათზე.