დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 16 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 16 მაისი 2014

ასპინძის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/16

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.
გამოქვეყნებულია: 16 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 24 აპრილი 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს გორის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში (დიდი ხურვალეთი, გუგუტიანთკარი, კოშკა და ზარდიანთ კარი) წყლის გამანაწილებელი სადაწნევო რეზერვუარების მშენებლობის, გორის მუნიციპალიტეტის 2 სოფელში (დიცი და ქვეში), ხაშურის მუნიციპალიტეტის 1 სოფელში (წაღვლი) და ქარელის მუნიციპალიტეტის 2 სოფელში (აცოტი და კნოლევი) ჭაბურღილებისა და წყლის სადაწნევო რეზერვუარების მშენებლობის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 16 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 22 აპრილი 2014

განცხადება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვასთან დაკავშირებით

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში შიდა გზებისა და საავტომობილო ხიდების რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის N371 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 16 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 22 აპრილი 2014

განცხადება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვასთან დაკავშირებით

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფლებთან ქვემო წყლულეთი და ზემო წყლულეთი მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის ტექნიკურ ეკონომიკური შესწავლისა და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის N387განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 16 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 17 აპრილი 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს საოფისე ავეჯის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.

გამოქვეყნებულია: 16 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 24 აპრილი 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს სამუშაო საათების აღრიცხვის სისტემის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.


გამოქვეყნებულია: 16 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 22 აპრილი 2014

განცხადება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვასთან დაკავშირებით

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ქ. წყალტუბოს ცენტრალურ პარკში სადრენაჟო სისტემის მოსაწყობად საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 მარტის N491 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 15 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 15 მაისი 2014

თერჯოლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/03

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.

გამოქვეყნებულია: 14 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 14 აპრილი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - კახეთის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურული ობიექტების წყალმომარაგების პროექტების მომზადება.

გამოქვეყნებულია: 11 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 13 მაისი 2014

ბოლნისის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/02

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ბეტონის ჭების მოწყობას, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის აღდეგნას.