დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 26 თებერვალი 2014    /    დასრულებული: 12 მარტი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება წყალტუბოსა და თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციისა და ოპერირებისათვის

საქართველომ მოითხოვა დაფინანსება შვედეთის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოსაგან ჩამდინარი წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტის დასაფინანსებლად და აპირებს ამ თანხის ნაწილი გამოიყენოს საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.
საკონსულტაციო მომსახურება ("მომსახურება") მოიცავს გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადებას წყალტუბოსა და თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციისა და ოპერირებისათვის.
გამოქვეყნებულია: 26 თებერვალი 2014    /    დასრულებული: 4 მარტი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - ინდივიდუალური განსახლების სპეციალისტის შერჩევა თბილისი-რუსთავის ურბანული პროექტისთვის

პროექტი დაფინანსებულია საქართველოს მთავრობისა (GoG) და აზიის ბანკის მიერ (ADB). საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (ფონდი) წარმოადგენს პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციას. პროექტი ითვალისწინებს თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაციას. ზემოხსენებული პროექტის ფარგლებში საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ინტერესის გამოხატვას განსახლების კონსულტანტის შესარჩევად თბილისი-რუსთავის ურბანული პროექტისთვის (მონაკვეთი 2).
გამოქვეყნებულია: 20 თებერვალი 2014    /    დასრულებული: 6 მარტი 2014

მოთხოვნა ინტერესის გამოხატვაზე საერთაშორისო შესყიდვების კონსულტანტის თანამდებობაზე

პროექტს აფინანსებს საქართველოს მთავრობა და აზიის განვითარების ბანკი (ADB). პროექტის განმახორციელებლი სააგენტოა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (MDF). ამ პროექტის ფარგლებში საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს დაინტერესების გამოხატვას საერთაშორისო შესყიდვების კონსულტანტის შერჩევაზე, რომელმაც უნდა განიხილოს და საბოლოოდ დაამუშავოს შესყიდვებთან დაკავშირებული მთელი დოკუმენტაცია (სამშენებლო სამუშაოები და საკონსულტაციო მომსახურება), მომზადებული მუნიციპალური განვითარების ფონდის (EA) მიერ განხორციელებადი საქალაქო ტრანსპორტის მდგრადი ინვესტირების პროგრამის (ყველა ტრანშები) ფარგლებში, ADB-ს ინსტრუქციების და მეთოდოლოგიის თანახმად.
გამოქვეყნებულია: 20 თებერვალი 2014    /    დასრულებული: 14 აპრილი 2014

წყალმზიდი სატვირთო მანქანების მიწოდება საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისათვის

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული პროექტის ფარგლებში, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომომარაგების კომპანიისათვის 2 ცალი წყალმზიდი სატვირთო მანქანის მიწოდების მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 14 თებერვალი 2014    /    დასრულებული: 14 თებერვალი 2014

შეტყობინება EIB NCB 08-2

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ
წალენჯიხის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
ტენდერის შედეგებისთვის მიჰყევით ბმულს
გამოქვეყნებულია: 14 თებერვალი 2014    /    დასრულებული: 17 მარტი 2014

ქ. ყვარელში ილიას ტბასთან მდებარე სასტუმრო "დურუჯთან" მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ტენდერის #: IBRD/RDP/CW/NCB/24-2014)

საქართველოს მთავრობამ მოითხოვა მსოფლიო ბანკისაგან დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს ქ. ყვარელში ილიას ტბასთან მდებარე სასტუმრო "დურუჯთან" მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ასფალტის საფარის აღდგენას და რკინაბეტონის მილის მოწყობას.
გამოქვეყნებულია: 4 თებერვალი 2014    /    დასრულებული: 28 მარტი 2014

უკუჩამჩიანი ექსკავატორების მიწოდება საქართველოს გაერთიანებული წყალმომომარაგების კომპანიისათვის

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული პროექტის ფარგლებში, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომომარაგების კომპანიისათვის 9 ცალი უკუჩამჩიანი ექსკავატორის მიწოდების მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 31 იანვარი 2014    /    დასრულებული: 4 მარტი 2014

საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა ქ. ზუგდიდში

საქართველოს მთავრობამ მიიღო გერმანიის რეკონსტრუქციის და განვითარების საკრედიტო ბანკის (KfW) ფინანსური დახმარება დასავლეთ საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა სახლების საგანგებო რეაბილიტაციის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული პროექტის დასაფინანსებლად, რაც ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებულ პირთა 8 სახლიანი საცხოვრებელი უბანის გარე საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობას და ტერიტორიის კეთილმოწყობას ქ. ზუგდიდში (#KfW/CW/LCB/05).
გამოქვეყნებულია: 19 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 1 იანვარი 2014

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აქსესუარების (მონიტორი, ლაზერული პრინტერი, კლავიატურა, ყურსასმენი, დინამიკი და სხვ.) შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 19 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 1 იანვარი 2014

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს 30 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერის (ლეპტოპი) შესყიდვის მიზნით.