დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 1 ივლისი 2016    /    დასრულებული: 1 აგვისტო 2016

მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ მუხრანში წმინდა გიორგის უბანში საბავშო ბაღის მშენებლობა. კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/15-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ მუხრანში წმინდა გიორგის უბანში საბავშო ბაღის მშენებლობა.
გამოქვეყნებულია: 1 ივლისი 2016    /    დასრულებული: 28 ივლისი 2016

მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ მუხრანში წმინდა გიორგის უბანში საბავშო ბაღის მშენებლობა. კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/15-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ მუხრანში წმინდა გიორგის უბანში საბავშო ბაღის მშენებლობა.
გამოქვეყნებულია: 1 ივლისი 2016    /    დასრულებული: 1 აგვისტო 2016

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის გზის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/14-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 1 ივლისი 2016    /    დასრულებული: 1 აგვისტო 2016

ქ.ხობის მუნიციპალიტეტში ყოფილი კინოთეატრ „თუთარჩელას“-ს შენობაში მრავალფუნქციური სპორტდარბაზის მოწყობის სამუშაოები კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/13-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ.ხობის მუნიციპალიტეტში ყოფილი კინოთეატრ „თუთარჩელას“-ს შენობაში მრავალფუნქციური სპორტდარბაზის მოწყობის სამუშაოები.

გამოქვეყნებულია: 28 ივნისი 2016    /    დასრულებული: 28 ივლისი 2016

2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთი-სამადლოს და წყნეთი-ახალდაბის გზის რეაბილიტაცია (დიზაინი და მშენებლობა) კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/URDP/EMER/DB/NCB/01-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:
2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთი-სამადლოს და
წყნეთი-ახალდაბის გზის რეაბილიტაცია (დიზაინი და მშენებლობა).
გამოქვეყნებულია: 23 ივნისი 2016    /    დასრულებული: 1 ივლისი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში წყალარინების სისტემის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 15 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 01 ივლისს 17:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 23 ივნისი 2016    /    დასრულებული: 1 ივლისი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლეში, ივ. ჯავახიშვილის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 97 241 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 01 ივლისს 17:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 17 ივნისი 2016    /    დასრულებული: 29 ივლისი 2016

ბათუმის ნაპირგამაგრების სამშენებლო სამუშაოები ტენდერის #: P42414-SUTIP4-ICB-01-2016

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის - მეოთხე ტრანშით გათვალისწინებული პროექტების დასაფინანსებლად. სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ბათუმის ნაპირგამაგრების სამშენებლო სამუშაოებისათვის.
ბათუმის ნაპირგამაგრების პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული სამუშაოები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ქვემოთმოყვანილით:
გამოქვეყნებულია: 16 ივნისი 2016    /    დასრულებული: 28 ივნისი 2016

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრისათვის კომპიუტერული და საოფისე აღჭურვილობის მიწოდება“ მოწვევა ფასთა კოტირებაზე #: IDA/RDPII/G/SH/03-2016-2

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრისათვის კომპიუტერული და საოფისე აღჭურვილობის მიწოდება“
გამოქვეყნებულია: 13 ივნისი 2016    /    დასრულებული: 21 ივნისი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს დაბა აბასთუმანში სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევგენი ხარაძის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორის ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 65 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 21 ივნისს 12:00 საათზე.