დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 11 მარტი 2016    /    დასრულებული: 21 მარტი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - თაინეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჟებოტაში ამაღლების სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს თაინეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჟებოტაში ამაღლების სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 11 მარტი 2016    /    დასრულებული: 17 მარტი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს 39113100 - საოფისე სავარძლების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 1960 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 17 მარტს 15:00 საათზე (SPA160008255).
გამოქვეყნებულია: 10 მარტი 2016    /    დასრულებული: 17 მარტი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ადმინისტრაციული შენობის ლიფტის ტექნიკური მომსახურების (CPV 50750000) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 5000 ლარს, ხოლო პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 10525 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 17 მარტს 15:00 საათზე (SPA160008146).
გამოქვეყნებულია: 4 მარტი 2016    /    დასრულებული: 11 მარტი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან - გურჯაანის ყოვლადწმიდის მონასტერთან არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 15 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 11 მარტს 13:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 2 მარტი 2016    /    დასრულებული: 11 მარტი 2016

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა ანგარიშსწორების სპეციალისტზე (2 პოზიცია)

პროექტს აფინანსებს საქართველოს მთავრობა და აზიის განვითარების ბანკი (ADB). საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი წარმოადგენს პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციას. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ორი ინდივიდუალური კონსულტანტის - ანგარიშსწორების სპეციალისტის დაქირავება.


გამოქვეყნებულია: 2 მარტი 2016    /    დასრულებული: 11 მარტი 2016

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა თარჯიმნის ვაკანსიაზე

პროექტს აფინანსებს საქართველოს მთავრობა და აზიის განვითარების ბანკი (ADB). საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი წარმოადგენს პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციას. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ინდივიდუალური კონსულტანტის - თარჯიმნის დაქირავება.გამოქვეყნებულია: 25 თებერვალი 2016    /    დასრულებული: 11 მარტი 2016

კაცხის და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები

კონტრაქტის/ფასთა კოტირების #: IDA/RDPII/CW/SH/18-2016-2

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: კაცხის და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები
გამოქვეყნებულია: 23 თებერვალი 2016    /    დასრულებული: 1 მარტი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს მიწის ნაკვეთების ან/და შენობების საკადასტრო ნახაზების მომზადების (CPV71354300 - მომსახურებები საკადასტრო აზომვების სფეროში) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 22500 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 1 მარტს 16:00 საათზე (SPA160006486).
გამოქვეყნებულია: 22 თებერვალი 2016    /    დასრულებული: 26 თებერვალი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნაცატუს ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი წყლის ჭაბურღილისა და ქსელის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 305 173 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 26 თებერვლის 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 19 თებერვალი 2016    /    დასრულებული: 22 მარტი 2016

ასპინძის მუნიციპალიტეტში რაგბის სტადიონთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/04-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) დაფინანსება მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის (MIMP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ასპინძის მუნიციპალიტეტში რაგბის სტადიონთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია