დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 15 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 16 ოქტომბერი 2014

ჭიათურის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/07

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად.
გამოქვეყნებულია: 12 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 26 სექტემბერი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება წყალტუბოსა და თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციისა და ოპერირებისათვის

საქართველომ მოითხოვა დაფინანსება შვედეთის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოსაგან ჩამდინარი წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტის დასაფინანსებლად და აპირებს ამ თანხის ნაწილი გამოიყენოს საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.
საკონსულტაციო მომსახურება ("მომსახურება") მოიცავს გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადებას წყალტუბოსა და თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციისა და ოპერირებისათვის.
გამოქვეყნებულია: 12 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 13 ოქტომბერი 2014

კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა გელათის მონასტერთან IDA/RDPII/CW/NCB/07-2014-1

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის (II ფაზა) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა გელათის მონასტერთან
პროექტი ითვალისწინებს: გელათის სამონასტრო კომპლექსის ვიზიტორთა ცენტრის სამშენებლო, შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის, ელ.მომარაგების, გათბობა-ვენტილაციის, სამზარეულოს ტექნოლოგიური მოწყობილობების, გარე წყალმომარაგება-კანალიზაციის მოწყობის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებს. ასევე პროექტით გათვალისწინებულია ავეჯის და ინვენტარის შეძენა, და სავჭრო ჯიხურების მოწყობა.
გამოქვეყნებულია: 12 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 15 ოქტომბერი 2014

ყვარელის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/25

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის აღდეგნას. დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.
გამოქვეყნებულია: 12 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 15 ოქტომბერი 2014

ხაშური წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/26

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის აღდეგნას. დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.
გამოქვეყნებულია: 11 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 13 ოქტომბერი 2014

ლაგოდეხის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/11

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად.
გამოქვეყნებულია: 8 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 8 ოქტომბერი 2014

ახმეტის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ახმეტის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/10
გამოქვეყნებულია: 8 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 12 სექტემბერი 2014

განცხადების ცვლილება - ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა საკონსულტაციო მომსახურებაზე - სოფ. შალაურში მდებარე „შალაურის“ ღვინის მარნის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა და დეტალური დიზაინის მომზადება თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შალაურში მდებარე „შალაურის“ ღვინის მარნის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისთვის (IBRD/RDP/CS/CQS/05-2014)
გამოქვეყნებულია: 3 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 17 სექტემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ -ხობის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ხობის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია -# EIB/WIMPII/W/NCB/15
გამოქვეყნებულია: 26 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ -წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
# EIB/WIMPII/W/NCB/05