დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 25 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 25 მაისი 2016

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბოლოკიანი-კართუბნის, ნაწისქვილარი-კართუბნის და სოფ. ნაწისქვილარის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/07-2016
საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბოლოკიანი-კართუბნის, ნაწისქვილარი-კართუბნის და სოფ. ნაწისქვილარის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 21 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 27 ივნისი 2016

წყალტუბოს და თელავის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოები

ტენდერის № IBRD-SIDA/RDPIIAF-SWMP/DSI/ICB/01-2016

საქართველომ მიიღო დაფინანსება მსოფლიო ბანკისგან რეგიონული განვითრების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსება (RDP II AF), აგრეთვე შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოსგან მდგრადი ჩამდინარე წყლების მართვის პროექტის დაფინანსება (SWMP) და აპირებს გამოიყენოს აღნიშული სახსრების ნაწილი წყალტუბოს და თელავის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოებისათვის.
გამოქვეყნებულია: 19 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 20 მაისი 2016

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ასკანა-მშვიდობაური-ბახვის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/06-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ასკანა-მშვიდობაური-ბახვის გზის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 19 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 20 მაისი 2016

აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფელი წყემის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/05-2016
საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) დაფინანსება ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფელი წყემის გზის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 14 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 22 აპრილი 2016

მოთხოვნა ინტერესის გამოხატვაზე მეტროს სპეციალისტის და ტექნიკური კონსულტანტის თანამდებობაზე თბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაფართოვების (განშტოების) და უნივერსიტეტის სადგურის შექმნის სამუშაოების მეთვალყურეობისთვის.

პროექტს აფინანსებს საქართველოს მთავრობა დ აზიის განვითარების ბანკი. ამ პროექტის ფარგლებში საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს დაინტერესების გამოხატვას მეტროს საერთაშორისო სპეციალისტის და ტექნიკური კონსულტანტის თანამდებობაზე თბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაფართოვების (განშტოების) და უნივერსიტეტის სადგურის შექმნის სამუშაოების მეთვალყურეობისთვის.
გამოქვეყნებულია: 12 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 21 აპრილი 2016

მოწვევა ღია კარის დღეზე

2016 წლის 15 აპრილს 16:00 საათზე სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ატარებს ღია კარის დღეს გაცემული სესხების მონაცემთა ბაზისა და მისი მართვის სისტემის კომპიუტერული პროგრამის შესყიდვის ირგვლივ დაინტერებული პირების დეტალურად ინფორმირების მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 8 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 25 აპრილი 2016

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრისათვის კომპიუტერული და საოფისე აღჭურვილობის შესყიდვა“

კონტრაქტის/ფასთა კოტირების #: IDA/RDPII/G/SH/03-2016

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრისათვის კომპიუტერული და საოფისე აღჭურვილობის შესყიდვა“
გამოქვეყნებულია: 8 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 15 აპრილი 2016

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი-

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ფარგლებში დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 8 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 14 აპრილი 2016

ვარძიის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების ტენდერი (SPA160011069)

მთავრობის 2014 წლის 24 დეკემბრის N2424 განკარგულებისა და 2015 წლის 19 ნოემბრის N2460 განკარგულების თანახმად რეგიონალური განვითარების მე-3 პროექტის (RDP3) ფარგლებში გამოცხადდა შემდეგი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი.
სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ვარძიის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 8 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 15 აპრილი 2016

მცხეთის ჯვრის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირებისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების ტენდერი (SPA160011071)

მთავრობის 2014 წლის 24 დეკემბრის N2424 განკარგულებისა და 2015 წლის 19 ნოემბრის N2460 განკარგულების თანახმად რეგიონალური განვითარების მე-3 პროექტის (RDP3) ფარგლებში გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი.
სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ხერთვისის ციხის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.