დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 4 მაისი 2016    /    დასრულებული: 13 მაისი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

თავრობის 2016 წლის 22 აპრილის N694 განკარგულების საფუძველზე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, ტაბაკინის წმ.გიორგის მამათა მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 4 მაისი 2016    /    დასრულებული: 13 მაისი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის N692 განკარგულების საფუძველზე მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წეროვანთან და აღნიშნული სოფლის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 4 მაისი 2016    /    დასრულებული: 13 მაისი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის N692 განკარგულების საფუძველზე თიანეთის მუნიციპალიტეტში, თბილისი (გლდანი)-თიანეთის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზიდან არჩილის მონასტერთან და ჟებოტის ამაღლების კომპლექსთან მისასვლელი საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 28 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 6 მაისი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, კმ 4+000 - კმ 10+800 მონაკვეთზე (7,1 კმ-ის მიდამოებში (ე.წ. მეხუთე ზონა) არქეოლოგიური კვლევის მესამე ეტაპის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 35 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 06 მაისს 17:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 28 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 6 მაისი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. როშკაში მომსახურების ცენტრის - „სოფლის სახლის“ - შენობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 42 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 06 მაისს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 28 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 6 მაისი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ხრამზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 17 700 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 06 მაისს 12:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 25 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 25 მაისი 2016

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბოლოკიანი-კართუბნის, ნაწისქვილარი-კართუბნის და სოფ. ნაწისქვილარის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/07-2016
საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბოლოკიანი-კართუბნის, ნაწისქვილარი-კართუბნის და სოფ. ნაწისქვილარის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 21 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 27 ივნისი 2016

წყალტუბოს და თელავის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოები

ტენდერის № IBRD-SIDA/RDPIIAF-SWMP/DSI/ICB/01-2016

საქართველომ მიიღო დაფინანსება მსოფლიო ბანკისგან რეგიონული განვითრების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსება (RDP II AF), აგრეთვე შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოსგან მდგრადი ჩამდინარე წყლების მართვის პროექტის დაფინანსება (SWMP) და აპირებს გამოიყენოს აღნიშული სახსრების ნაწილი წყალტუბოს და თელავის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოებისათვის.
გამოქვეყნებულია: 19 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 20 მაისი 2016

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ასკანა-მშვიდობაური-ბახვის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/06-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ასკანა-მშვიდობაური-ბახვის გზის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 19 აპრილი 2016    /    დასრულებული: 20 მაისი 2016

აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფელი წყემის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/05-2016
საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) დაფინანსება ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფელი წყემის გზის რეაბილიტაცია