დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 13 მაისი 2014    /    დასრულებული: 30 მაისი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - საერთაშორისო ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევა თვინინგის პროგრამისა და ინსტიტუციონალური გავითარების პროექტისათვის

პროექტი დაფინანსებულია საქართველოს მთავრობისა და აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მიერ. პროექტის განმახორციელებელი ორგანოა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ). აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მგფ აცხადებს ინტერესის გამოხატვას საერთაშორისო ინდივიდუალური კონსულტანტის შესარჩევად თვინინგის პროგრამისა და ინსტიტუციონალური გავითარების პროექტისათვის. აღნიშნული დავალების მიზანია საერთაშორისო გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარება და რეკომენდაციების მიღება მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამისათვის.
გამოქვეყნებულია: 13 მაისი 2014    /    დასრულებული: 13 ივნისი 2014

ოზურგეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/06

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს, მომხამრებელთა დაერთებებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.
გამოქვეყნებულია: 10 მაისი 2014    /    დასრულებული: 2 ივნისი 2014

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ქ. ქუთაისში პეტრიწის ქუჩის IV შესახვევის, ნიზამის ქუჩის III შესახვევის, მახვილაძის ქუჩისა და მახვილაძის N19-თან მისასვლელი ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 8 მაისი 2014    /    დასრულებული: 20 მაისი 2014

განცხადება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვასთან დაკავშირებით

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“ ახორციელებს ქ. თელავში ქეთევან წამებულის ქუჩაზე არსებული „თელავის ხევის“ ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის და რეაბილიტაციის დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის N384 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 8 მაისი 2014    /    დასრულებული: 9 ივნისი 2014

ქ. წყალტუბოს საკრებულოს და რკინიგზის შენობის აღდგენის/შიდა რემონტის სამუშაოები და მცირე ზომის საფეხმავლო ხიდების რეაბილიტაცია

ტენდერის # IDA/RDPII/CW/NCB/14-2014

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის (II ფაზა) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქ. წყალტუბოს საკრებულოს და რკინიგზის შენობის აღდგენის/შიდა რემონტის სამუშაოები და მცირე ზომის საფეხმავლო ხიდების რეაბილიტაცია. პროექტით გათვალისწინებულია ქ. წყალტუბოს ცენტრალურ ნაწილში არსებული პოლიციის შენობაში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განთავსება, შენობის ფასადების და ინტერიერის, რკინიგზის სადგურის შენობის ფასადის, რკინიგზის სადგურის შენობის I სართულზე კურორტის მართვის ოფისის განსათავსებლად და რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული შადრევნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
გამოქვეყნებულია: 6 მაისი 2014    /    დასრულებული: 6 ივნისი 2014

ლიკანის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/28

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, რკინა-ბეტონის სამუშაოებს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.
გამოქვეყნებულია: 6 მაისი 2014    /    დასრულებული: 13 მაისი 2014

მოთხოვნა ინტერესის გამოხატვაზე (EOI) - შენობებზე ვიბრაციის და ხმაურის ზემოქმედების და მათი სტრუქტურული მთლიანობის კვლევა თბილისი-რუსთავის გზის მონაკვეთის პროექტის ფარგლებში (მონაკვეთი 2, კმ 5,2-6,9)

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) საქალაქო ტრანსპორტის მდგრადი ინვესტირების პროგრამის - პროექტი 1-ის დასაფინანსებლად - საკრედიტო სახსრების ნაწილი დააფინანსებს ამ პროექტს.
საქართველოს მთავრობამ თბილისი-რუსთავის საგზაო მონაკვეთის მოდერნიზაცია პრიორიტეტულ პროექტად გამოაცხადა.
გამოქვეყნებულია: 5 მაისი 2014    /    დასრულებული: 5 ივნისი 2014

აბაშის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/19

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.
გამოქვეყნებულია: 2 მაისი 2014    /    დასრულებული: 16 მაისი 2014

ახმეტის მუნიციპალიტეტში ალავერდის სამონასტრო კომპლექსთან მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურისათვის („მაწვნის სახლი“) აღჭურვილობის შეძენა.

ტენდერის#:IBRD/RDP/G/SH/02-2014

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ახმეტის მუნიციპალიტეტში ალავერდის სამონასტრო კომპლექსთან მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურისათვის („მაწვნის სახლი“) აღჭურვილობის შეძენა. ფასთა კოტირება განხორციელდება მსოფლიო ბანკის წესებისა და პროცედურების შესაბამისად.
გამოქვეყნებულია: 1 მაისი 2014    /    დასრულებული: 5 მაისი 2014

განცხადება საკონკურსო წინადადების გამოქვეყნების შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურსს “დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ როშკასა და არხოტის თემის სოფლების ახიელი-ჭიმღა-ამღას დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად მომსახურების შესყიდვაზე” და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.