დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 13 იანვარი 2015    /    დასრულებული: 23 იანვარი 2015

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება - თბილისში მეტროპოლიტენის მეორე ხაზის გაგრძელება და მეტროსადგური "უნივერსიტეტის" მშენებლობა

საკონკურსო ვაჭრობაში მონაწილეობის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებულ საბანკო ანგარიშებზე განხორციელდა ცვლილება.
გამოქვეყნებულია: 6 იანვარი 2015    /    დასრულებული: 20 იანვარი 2015

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - იმერეთის რეგიონში ტურიზმისა და პროექტის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IBRD/RDPII/CS/CQS/02-2014.
საქართველომ მიიღო კრედიტი მსოფლიო ბანკიდან რეგიონული განვითარების II პროექტის დასაფინანსებლად და აპირებს ამ საკრედიტო თანხის ნაწილი გამოიყენოს საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.
საკონსულტაციო მომსახურება („მომსახურება“) მოიცავს მონიტორინგისა და შეფასების სტრატეგიის შემუშავებას, რომელიც საქართველოს რეგიონული განვითარების პროექტის განხორციელებისა და ეფექტურობის შეფასების მიზნებს მოემსახურება.
გამოქვეყნებულია: 26 დეკემბერი 2014    /    დასრულებული: 26 იანვარი 2015

„მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფ. მულახის ილიკო გაბლიანის სახ. სპორტსკოლის (სათემო ცენტრის) რეკონსტრუქცია” SRMIDP/CW/NCB/03-2015

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: „მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფ. მულახის ილიკო გაბლიანის სახ. სპორტსკოლის (სათემო ცენტრის) რეკონსტრუქცია” SRMIDP/CW/NCB/03-2015.
გამოქვეყნებულია: 25 დეკემბერი 2014    /    დასრულებული: 30 იანვარი 2015

ნაგვის შემკრები ავტომანქანის მიწოდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისათვის

კონტრაქტის /ტენდერის №SRMIDP/G/NCB/01-2014

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ნაგვის შემკრები ავტომანქანის მიწოდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისათვის.
გამოქვეყნებულია: 24 დეკემბერი 2014    /    დასრულებული: 24 იანვარი 2015

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-თუშეთის გზის უსაფრთხოების ღონისძიებების განხორციელება

პროექტის დასახელება: რეგიონალური განვითარების პროექტი
განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
ქვეყანა: საქართველო, პროექტის ნომერი: P126033
სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IBRD/RDP/CW/NCB/13-
2014
კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: თუშეთის გზის უსაფრთხოების
ღონისძიებების განხორციელება
გამოქვეყნებულია: 24 დეკემბერი 2014    /    დასრულებული: 24 იანვარი 2015

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლების: სალხინო-ლეცავე-ბალდას გზის რეაბილიტაცია

პროექტის დასახელება: რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე
პროექტი
განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
ქვეყანა: საქართველო
პროექტის ნომერი: P147521
სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: SRMIDP/CW/NCB/10-2014
გამოქვეყნებულია: 18 დეკემბერი 2014    /    დასრულებული: 21 იანვარი 2015

თამარ მეფის ქუჩისა და ქვაითის უბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ქ. მარტვილში

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: თამარ მეფის ქუჩისა და ქვაითის უბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ქ. მარტვილში
პროექტი ითვალისწინებს გზის ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძველის მოწყობას, ასფალტის საფარის მოწყობას და ბეტონის სამუშაოებს.
გამოქვეყნებულია: 16 დეკემბერი 2014    /    დასრულებული: 30 დეკემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-თელავის შესასვლელში, სოფ. ვარდისუბანთან სამშენებლო ნარჩენების საყრელის ტერიტორიის გასუფთავება და აღდგენა

სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IBRD/RDP/CW/NCB/30-2014
გამოქვეყნებულია: 12 დეკემბერი 2014    /    დასრულებული: 26 დეკემბერი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - ადგილობრივი თვითმმართველობების ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესებისათვის საერთაშორისო კონსულტანტის შერჩევა

აღნიშნული განცხადების ტექსტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. იხილეთ ბმული:
გამოქვეყნებულია: 10 დეკემბერი 2014    /    დასრულებული: 24 დეკემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება “მოწამეთა“-ს სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის

პროექტის დასახელება: რეგიონალური განვითარების II პროექტი
განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
ქვეყანა: საქართველო
პროექტის ნომერი: P130421