დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 26 მარტი 2014    /    დასრულებული: 10 აპრილი 2014

მოთხოვნა ფასთა კოტირებების მოწიდებაზე

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ფასთა კოტირებებს კახეთის და იმერეთის რეგიონული პროექტების ფარგლებში, ტურისტული ნაბეჭდი მასალების მოწოდების მიზნით. მოცემული პროცედურა ხორციელდება დონორი ორგანიზაციის - მსოფლიო ბანკის მიერ დადგენილი შესყიდვის მეთოდით, ფასთა კოტირებით, რომელიც გამოცხადებულია კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე.
გამოქვეყნებულია: 21 მარტი 2014    /    დასრულებული: 21 მარტი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - დავით-გარეჯის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება.
გამოქვეყნებულია: 21 მარტი 2014    /    დასრულებული: 28 მარტი 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს საოფისე აპარატურის (პრინტერებისა და ასლგადამღები მოწყობილობების/სკანერების) ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 20 მარტი 2014    /    დასრულებული: 20 მარტი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და მსოფლიო ბანკის პროექტის 2013 ფისკალური წლის აუდიტი.


გამოქვეყნებულია: 19 მარტი 2014    /    დასრულებული: 24 მარტი 2014

განცხადება ინტერესის გამოხატვის შესახებ

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ქ. ვანის სახელმწიფო მუზეუმის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დამატებით გამაგრებითი ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის N385 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 19 მარტი 2014    /    დასრულებული: 24 მარტი 2014

განცხადება ინტერესის გამოხატვის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს ახმეტის მუნიციპალიტეტში ფშაველი-აბანო-ომალოს საავტომობილო გზის პრობლემური მონაკვეთების რეაბილიტაციის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლისა და დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის N373 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 19 მარტი 2014    /    დასრულებული: 24 მარტი 2014

განცხადება ინტერესის გამოხატვის შესახებ

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ქ. თელავში ქეთევან წამებულის ქუჩაზე არსებული „თელავის ხევის“ ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის და რეაბილიტაციის დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის N384 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 18 მარტი 2014    /    დასრულებული: 5 მაისი 2014

მოთხოვნა ინტერესის გამოხატვაზე (EOI) - შენობებზე ვიბრაციის და ხმაურის ზემოქმედების და მათი სტრუქტურული მთლიანობის კვლევა თბილისი-რუსთავის გზის მონაკვეთის პროექტის ფარგლებში (მონაკვეთი 2, კმ 5,2-6,9)

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) საქალაქო ტრანსპორტის მდგრადი ინვესტირების პროგრამის - პროექტი 1-ის დასაფინანსებლად - საკრედიტო სახსრების ნაწილი დააფინანსებს ამ პროექტს.
საქართველოს მთავრობამ თბილისი-რუსთავის საგზაო მონაკვეთის მოდერნიზაცია პრიორიტეტულ პროექტად გამოაცხადა.
გამოქვეყნებულია: 18 მარტი 2014    /    დასრულებული: 1 აპრილი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - კახეთის რეგიონში ტურიზმისა და პროექტის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება

საქართველომ მოითხოვა დაფინანსება მსოფლიო ბანკისაგან რეგიონული განვითარების პროექტის დასაფინანსებლად და დაგეგმილია ამ თანხის ნაწილი გამოიყენოს საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.
საკონსულტაციო მომსახურება მოიცავს მონიტორინგისა და შეფასების სტრატეგიის განვითარებას, რომელიც ხელს შეუწყობს რეგიონული განვითარების პროექტის შეფასებას, განხორციელებასა და ეფექტურობას. საკონსულტაციო მომსახურების ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი საქმიანობების განხორციელება: (i) კახეთის რეგიონში ტურიზმის სექტორის ამჟამინდელი მდგომარეობის დეტალური შეფასება და (ii) მექანიზმების შემუშავება მომდევნო სამი წლის განმავლობაში განსახორციელებელი საქმიანობებისა და ეფექტურობის მონიტორინგისათვის, რათა გაიზარდოს ვიზიტორთა რაოდენობა, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები, დასაქმება და ტურიზმთან დაკავშირებული ინვესტიციები.
გამოქვეყნებულია: 18 მარტი 2014    /    დასრულებული: 21 მარტი 2014

განცხადება ინტერესის გამოხატვის შესახებ

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ქ. წყალტუბოს წრიული გზის ტექნიკური-ეკონომიკური შესწავლის და დეტალური საინჟინრო პროექტის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის N385 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
მომსახურების შესყიდვის მიზნით სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შესყიდვის ელექტრონული პროცედურის გამოყენებით იწვევს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ყველა დაინტერესებულ პირს თავიანთი შემოთავაზების წარმოსადგენად, ამასთან სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გამოხატავს მზადყოფნას განსახორციელებელი პროექტის ირგვლივ დაინტერებული პირების დეტალურად ინფორმირების მიზნით გამართოს ღია კარის დღე, რომელიც გაიმართება 2014 წლის 18 მარტს 18:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.