დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 23 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 7 ივლისი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IDA/RDPII/CW/NCB/01-1-2014-L1

ქ. წყალტუბოს წრიული გზის სანიაღვრე სისტემის და წრიული გზის საფარის რეაბილიტაცია (ფაზა 2) IDA/RDPII/CW/NCB/01-1-2014-L1
გამოქვეყნებულია: 20 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 28 ივლისი 2014

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II-სთვის (EIB) საერთაშორისო ტექნიკური დამხმარე კონსულტანტის შერჩევა

საქართველომ ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) მიიღო სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II-სთვის (WIMPII). აღნიშნული ინტერესის გამოხატვის მოწვევა ეხება საერთაშორისო ტექნიკური დამხმარე კონსულტანტის შერჩევას. კონსულტანტი შერჩეული იქნება შეზღუდული საერთაშორისო ტენდერის პროცედურის შესაბამისად.
გამოქვეყნებულია: 20 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 28 ივლისი 2014

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II-სთვის (EIB) საერთაშორისო შესყიდვების კონსულტანტის შერჩევა

საქართველომ ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) მიიღო სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II-სთვის (WIMPII). აღნიშნული ინტერესის გამოხატვის მოწვევა ეხება საერთაშორისო შესყიდვების კონსულტანტის შერჩევას. კონსულტანტი შერჩეული იქნება შეზღუდული საერთაშორისო ტენდერის პროცედურის შესაბამისად.
გამოქვეყნებულია: 20 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 19 აგვისტო 2014

მოწვევა ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად - ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა ანაკლიაში, ფაზა II

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის - მე-3 ტრანშის ხარჯების დასაფარად. ამ სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ანაკლიის ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობის მე-2 ფაზის დაფინანსებისათვის. ტენდერი ღიაა მხოლოდ იმ მონაწილეთათვის, რომლებიც წარმოდგენილია აზიის განვითარების ბანკის (ADB) წევრი ქვეყნებიდან.
გამოქვეყნებულია: 16 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 16 ივნისი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - ვიზიტორთა მართვის გეგმის განვითარება და ექსპოზიციის მოწყობა ბატონის ციხის არქიტექტურული კომპლექსისთვის.
გამოქვეყნებულია: 4 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 11 ივნისი 2014

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე საერთაშორისო სოციალური უსაფრთხოების კონსულტანტის თანამდებობაზე თბილისი-რუსთავის საქალაქო კავშირის პროექტისთვის (Urban Link Project) (მონაკვეთი 2)

პროექტს აფინანსებს საქართველოს მთავრობა და აზიის განვითარების ბანკი (ADB). პროექტის განმახორციელებლი ორგანოა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (MDF). პროექტი ითვალისწინებს თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაციას, კერძოდ, თბილისს და რუსთავს შორის 17,1 კმ სიგრძის 2-ხაზიანი გზის მოდერნიზაციას საერთაშორისო სტანდარტამდე, „I კატეგორიის“ გზატკეცილამდე, 4 ხაზით და 100-120 კმ/სთ საერთო საპროექტო სიჩქარით, და მოიცავს „ქალაქის ბულვარის“ მონაკვეთს შემცირებული ჩქაროსნული რეჟიმით. პროექტი ისახავს ორ ძირითად მიზანს: (1) ადგილობრივი და საქალაქო, რაც დაკავშირებულია თბილისს და რუსთავს შორის საქალაქო კავშირის გაუმჯობესებასთან; (2) საერთაშორისო, აზერბაიჯანს და საქართველოს შორის, და ამგვარად კასპიის ზღვას (ბაქოს პორტი) და შავ ზღვას (ფოთის და ბათუმის პორტები) შორის კავშირის გაფართოვება.
გამოქვეყნებულია: 3 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 5 ივნისი 2014

განცხადება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად მომსახურების შესყიდვაზე

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურსს “დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ როშკასა და არხოტის თემის სოფლების ახიელი-ჭიმღა-ამღას დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად მომსახურების შესყიდვაზე” და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
გამოქვეყნებულია: 2 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 9 ივნისი 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს
გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობის - ჩილერის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 30 მაისი 2014    /    დასრულებული: 3 ივნისი 2014

განცხადება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვასთან დაკავშირებით

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში დევნილთა დასახლების საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 04 აპრილის N595 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 28 მაისი 2014    /    დასრულებული: 28 მაისი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - კახეთის რეგიონში ტურისტულ სექტორში მუშახელის განვითარებისა და უნარ-ჩვევების გაძლიერების საკონსულტაციო მომსახურება.