დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 23 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 14 თებერვალი 2017

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მუხაძის საბაგირო ხაზის მშენებლობის პროექტის საექსპერტო შეფასების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მუხაძის საბაგირო ხაზის მშენებლობის პროექტის საექსპერტო შეფასების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 23 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 23 თებერვალი 2017

ქ. თბილისში მდინარე ვერეს კალაპოტში ნატანდამჭერი ნაგებობების მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/GURAD/EMER/CW/NCB/04-2016
გამოქვეყნებულია: 18 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 20 იანვარი 2017

ინფორმაცია ტენდერის პროცედურების ანულირების შესახებ

EIB/URDP/EMER/DB/ICB/01-2016
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდმა სატენდერო დოკუმენტაციის, ინსტრუქციები
ტენდერში მონაწილეთათვის 37.1 პუნქტის შესაბამისად მოახდინა „2015 წლის 13 ივნისის
სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთი-სამადლოს და წყნეთი-ახალდაბის გზის
რეაბილიტაციის (დიზაინი და მშენებლობა) ტენდერის პროცედურების ანულირება.
გამოქვეყნებულია: 13 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 13 თებერვალი 2017

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში #1 საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის: EIB/MIM/W/NCB/33-2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში #1 საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 11 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 17 იანვარი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს 64210000 - სატელეფონო და მონაცემთა გადაცემის მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (SPA170000683). შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 4000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 17 იანვარს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 11 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 25 იანვარი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე (საკონსულტაციო მომსახურება – ფირმების შერჩევა)

IBRD/RDP/CS/CQS/12-2016
გამოქვეყნებულია: 30 დეკემბერი 2016    /    დასრულებული: 15 იანვარი 2017

შეტყობინება ფასთა კოტირების შედეგების შესახებ - „შუამთისა და იყალთოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის აღჭურვილობის მიწოდება


ლოტი N2 - სამზარეულოსა და კაფეს აღჭურვილობის მიწოდება და მოწყობა“
გამოქვეყნებულია: 28 დეკემბერი 2016    /    დასრულებული: 20 იანვარი 2017

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მუხაძის საბაგირო ხაზის მშენებლობის პროექტის საექსპერტო შეფასების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 15 დეკემბერი 2016    /    დასრულებული: 24 იანვარი 2017

ბაკურიანის ცენტრალური ბილიკის მოწყობა

# IBRD/RDPIII/CW/NCB/20-2016