დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 25 აგვისტო 2016    /    დასრულებული: 31 აგვისტო 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველოს (MCA-Georgia) მფლობელობაში არსებული შენობის (ქ. თბილის, კოსტავას ქ. N5) ლიფტის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 177490 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 31 აგვისტოს 12:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 24 აგვისტო 2016    /    დასრულებული: 26 სექტემბერი 2016

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სოფ. გერგეთში მისასვლელი გზის და გერგეთის სამებასთან მისასვლელი საფეხმავლო გზის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის #IBRD/RDPIII/CW/NCB/28-2016

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სოფ. გერგეთში მისასვლელი გზის და გერგეთის სამებასთან მისასვლელი საფეხმავლო გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 23 აგვისტო 2016    /    დასრულებული: 3 ოქტომბერი 2016

„ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი, 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთი-სამადლოს და წყნეთი-ახალდაბის გზის რეაბილიტაცია (დიზაინი და მშენებლობა)“; კონტრაქტის ნომერი: EIB/URDP/EMER/DB/NCB/01-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) დაფინანსება ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთი-სამადლოს და წყნეთი-ახალდაბის გზის რეაბილიტაცია (დიზაინი და მშენებლობა)“. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იწვევს უფლებამოსილ კომპანიებს აღნიშნულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.
გამოქვეყნებულია: 18 აგვისტო 2016    /    დასრულებული: 25 აგვისტო 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველოს (MCA-Georgia) მფლობელობაში არსებული შენობის (ქ. თბილის, კოსტავას ქ. N5) ლიფტის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 177490 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 25 აგვისტოს 12:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 17 აგვისტო 2016    /    დასრულებული: 8 სექტემბერი 2016

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში ქუჩების და ტროტუარების რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 3.380.181 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 8 სექტემბერს 12:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 15 აგვისტო 2016    /    დასრულებული: 2 სექტემბერი 2016

ინდივიდუალური კონსულტანტის - ინჟინერ-კონსტრუქტორის შერჩევა

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტისათვის ინდივიდუალური კონსულტანტის, ინჟინერ-კონსტრუქტორის შერჩევას.
გამოქვეყნებულია: 15 აგვისტო 2016    /    დასრულებული: 2 სექტემბერი 2016

ინდივიდუალური კონსულტანტის - გათბობა - კონდიცირება - ვენტილაციის და ელექტრო ინჟინერის შერჩევა

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტისათვის ინდივიდუალური კონსულტანტის, გათბობა-კონდიცირება-ვენტილაციის და ელექტრო ინჟინერის შერჩევას.
გამოქვეყნებულია: 12 აგვისტო 2016    /    დასრულებული: 18 აგვისტო 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - ნორიო, მარტყოფი, ახალსოფელი, ვაზიანი და ახალი სამგორი - წყალსადენის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - ნორიო, მარტყოფი, ახალსოფელი, ვაზიანი და ახალი სამგორი - წყალსადენის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 90.000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 18 აგვისტოს 13:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 12 აგვისტო 2016    /    დასრულებული: 18 აგვისტო 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დმანისის არქეოლოგიური ლაბორატორიის საფონდო ნაგებობების რეაბილიტაციისათვის (რეკონსტრუქციის) სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა.

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დმანისის არქეოლოგიური ლაბორატორიის საფონდო ნაგებობების რეაბილიტაციისათვის (რეკონსტრუქციის) სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 205.300 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 18 აგვისტოს 16:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 11 აგვისტო 2016    /    დასრულებული: 16 აგვისტო 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - მესტიის მუნიციპალიტეტის დაბა მესტიაში არსებული ქუჩების რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოები

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს მესტიის მუნიციპალიტეტის დაბა მესტიაში არსებული ქუჩების
რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.