დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 6 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 5 სექტემბერი 2014

წალკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/27

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ასფალტის საფარის მოწყობას, ჭაბურღილების მოწყობას, ტუმბოების სამონტაჟო სამუშაოებს და წყლის რეზერვუარების მოწყობას.

გამოქვეყნებულია: 1 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 10 სექტემბერი 2014

უბისის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება უბისის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: უბისის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
გამოქვეყნებულია: 31 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2014

კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა გელათის მონასტერთან

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის (II ფაზა) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა გელათის მონასტერთან
გამოქვეყნებულია: 25 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 4 აგვისტო 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ბეჭდვასა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.

გამოქვეყნებულია: 25 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 25 აგვისტო 2014

მოწვევა ეროვნულ საკონკურსო ვაჭრობაზე - ქ. გურჯაანში ბარათაშვილის, ჭავჭავაძის ბესიკის და სოფ. მირზაანში შიდა ასფალტის საფარიანი გზის რეაბილიტაცია

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქ. გურჯაანში ბარათაშვილის, ჭავჭავაძის ბესიკის და სოფ. მირზაანში შიდა ასფალტის საფარიანი გზის რეაბილიტაციისათვის
გამოქვეყნებულია: 23 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 6 აგვისტო 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ ქ. წყალტუბოში თეატრის და გამგეობის შენობების რეაბილიტაცია

სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IDA/RDPII/CW/NCB/15-2014.

კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: ქ. წყალტუბოში თეატრის და
გამგეობის შენობების რეაბილიტაცია

კონტრაქტის ხანგრძლივობა: 7 (შვიდი) თვე.
შესაფასებელი ვალუტა: ლარი.
გამოქვეყნებულია: 23 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 8 აგვისტო 2014

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება “მოწამეთა“-ს სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის

საქართველომ მიმართა მსოფლიო ბანკს რეგიონული განვითარების პროექტი II-ის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება დაგეგმილია საკონსულტაციო მომსახურებისთვის.

საკონსულტაციო მომსახურება („მომსახურება“) ითვალისწინებს “მოწამეთა“-ს სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას. საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა დამუშავდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების გათვალისწინებით.
გამოქვეყნებულია: 23 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 25 აგვისტო 2014

ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის შენობის მინაშენის დაწყებული მშენებლობის დასრულება

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქ. ვანის სახელმწიფო მუზეუმის შენობის დაწყებული მინაშენის მშენებლობის დასრულების სამუშაოები. მინაშენი ოთხსართულიანია, ბრტყელი გადახურვით. გათვალისწინებულია მხოლოდ რკინა-ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების და სახურავზე დროებითი ფენილის მოწყობა. ნაგებობის დასაცავად, მინაშენის ღიობები შეიფიცრება და გადაეკვრება ცელოფანი.
გამოქვეყნებულია: 14 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 14 აგვისტო 2014

ზესტაფონის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია


ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/24-1

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს და ასფალტის საფარის მოწყობას.
გამოქვეყნებულია: 11 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 13 აგვისტო 2014

ოზურგეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის №EIB/WIMPII/W/NCB/06-1

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს, მომხმარებელთა დაერთებებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.