დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 25 თებერვალი 2017    /    დასრულებული: 6 მარტი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში „ჯინო ველნეს გრუპი“-ს დასასვენებელ-გამაჯანსარებელი კომპლექსის წყალმომარაგებისა და წყალანირების სისტემის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 13 თებერვალი 2017    /    დასრულებული: 24 თებერვალი 2017

ინდივიდუალური კონსულტანტის - ინჟინერ-კონსტრუქტორის შერჩევა

შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/06-2016
გამოქვეყნებულია: 13 თებერვალი 2017    /    დასრულებული: 24 თებერვალი 2017

ინდივიდუალური კონსულტანტის - გათბობა - კონდიცირება - ვენტილაციის და ელექტრო ინჟინერის შერჩევა

შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/05-2016
გამოქვეყნებულია: 1 თებერვალი 2017    /    დასრულებული: 9 მარტი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ზარზმის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

IBRD/RDP/CS/CQS/10-2016
გამოქვეყნებულია: 1 თებერვალი 2017    /    დასრულებული: 10 თებერვალი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საკონსულტაციო მომსახურება – ფირმების შერჩევა

IBRD/RDP/CS/CQS/13-2016
გამოქვეყნებულია: 27 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 13 თებერვალი 2017

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - „სოფელ ზემო ომალოში სანიაღვრე არხების მოწყობა“

#IBRD/RDP/CW/SH/41-2016
გამოქვეყნებულია: 26 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 27 თებერვალი 2017

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - „ქ. გორში სპორტული ათი მინი მოედნის რეაბილიტაცია“

RMIDP/CW/NCB/35-2017
გამოქვეყნებულია: 25 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 8 თებერვალი 2017

გურჯაანის ყოვლადწმინდის ვიზიტორთა ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ რეგიონული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის (RDP 1) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს გურჯაანის ყოვლადწმინდის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტისათვის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას.