დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 14 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 12 სექტემბერი 2014

ტყიბულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/20

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ასფალტის საფარის მოწყობას, რეზერვუარის მშენებლობას, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციას, ახლალი მილსადენის მონტაჟს და რეზერვუარებისათვის სანიტარული ზონების მოწყობა. დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.
გამოქვეყნებულია: 12 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა

საქართველომ მიმართა მსოფლიო ბანკს რეგიონული განვითარების პროექტის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება დაგეგმილია საკონსულტაციო მომსახურებისთვის.

აღნიშნული საკონსულტაციო მომსახურების („მომსახურება“) მიზანია ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა და დეტალური დიზაინის მომზადება, აგრეთვე გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მომზადება სოფ. შალაურის გზის რეაბილიტაციისთვის.
გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 8 აგვისტო 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - ვიზიტორთა მართვის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - გელათის მონასტრისთვის.
გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 15 აგვისტო 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს 7 ერთეული ავტომობილის დაზღვევის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 14 აგვისტო 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ერთი ერთეული ლაზერული ფერადი პრინტერის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2014

თეთრიწყაროს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის EIB/WIMPII/W/NCB/13

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ასფალტის საფარის მოწყობას, სადაწნეო მილსადენების შეცვლას, საქლორატორო შენობის და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციას.
გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2014

თელავის და კურდღელაურის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/08

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ასფალტის საფარის მოწყობას, სადაწნეო მილსადენების შეცვლას, საქლორატორო შენობის და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციას.
გამოქვეყნებულია: 7 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 8 სექტემბერი 2014

ქარელის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/09

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ბეტონის ჭების მოწყობას, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის აღდეგნას.
გამოქვეყნებულია: 7 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 8 სექტემბერი 2014

საგარეჯოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის # EIB/WIMPII/W/NCB/12

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, რეზერვუარის მშენებლობას, სახლების დაერთებების მოწყობას, ასფალტის საფარის მოჭრას და აღდეგნას და მონოლითური ბეტონის სამუშაოებს.
გამოქვეყნებულია: 6 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 5 სექტემბერი 2014

ბაღდათის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის # EIB/WIMPII/W/NCB/04

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, რეზერვუარის მშენებლობას, სახლების დაერთებების მოწყობას, ასფალტის საფარის მოჭრას და აღდეგნას და მონოლითური ბეტონის სამუშაოებს.