დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 20 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 19 აგვისტო 2014

მოწვევა ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად - ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა ანაკლიაში, ფაზა II

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის - მე-3 ტრანშის ხარჯების დასაფარად. ამ სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ანაკლიის ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობის მე-2 ფაზის დაფინანსებისათვის. ტენდერი ღიაა მხოლოდ იმ მონაწილეთათვის, რომლებიც წარმოდგენილია აზიის განვითარების ბანკის (ADB) წევრი ქვეყნებიდან.
გამოქვეყნებულია: 16 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 16 ივნისი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - ვიზიტორთა მართვის გეგმის განვითარება და ექსპოზიციის მოწყობა ბატონის ციხის არქიტექტურული კომპლექსისთვის.
გამოქვეყნებულია: 4 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 11 ივნისი 2014

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე საერთაშორისო სოციალური უსაფრთხოების კონსულტანტის თანამდებობაზე თბილისი-რუსთავის საქალაქო კავშირის პროექტისთვის (Urban Link Project) (მონაკვეთი 2)

პროექტს აფინანსებს საქართველოს მთავრობა და აზიის განვითარების ბანკი (ADB). პროექტის განმახორციელებლი ორგანოა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (MDF). პროექტი ითვალისწინებს თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაციას, კერძოდ, თბილისს და რუსთავს შორის 17,1 კმ სიგრძის 2-ხაზიანი გზის მოდერნიზაციას საერთაშორისო სტანდარტამდე, „I კატეგორიის“ გზატკეცილამდე, 4 ხაზით და 100-120 კმ/სთ საერთო საპროექტო სიჩქარით, და მოიცავს „ქალაქის ბულვარის“ მონაკვეთს შემცირებული ჩქაროსნული რეჟიმით. პროექტი ისახავს ორ ძირითად მიზანს: (1) ადგილობრივი და საქალაქო, რაც დაკავშირებულია თბილისს და რუსთავს შორის საქალაქო კავშირის გაუმჯობესებასთან; (2) საერთაშორისო, აზერბაიჯანს და საქართველოს შორის, და ამგვარად კასპიის ზღვას (ბაქოს პორტი) და შავ ზღვას (ფოთის და ბათუმის პორტები) შორის კავშირის გაფართოვება.
გამოქვეყნებულია: 3 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 5 ივნისი 2014

განცხადება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად მომსახურების შესყიდვაზე

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურსს “დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ როშკასა და არხოტის თემის სოფლების ახიელი-ჭიმღა-ამღას დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად მომსახურების შესყიდვაზე” და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
გამოქვეყნებულია: 2 ივნისი 2014    /    დასრულებული: 9 ივნისი 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს
გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობის - ჩილერის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 30 მაისი 2014    /    დასრულებული: 3 ივნისი 2014

განცხადება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვასთან დაკავშირებით

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში დევნილთა დასახლების საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 04 აპრილის N595 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 28 მაისი 2014    /    დასრულებული: 28 მაისი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - კახეთის რეგიონში ტურისტულ სექტორში მუშახელის განვითარებისა და უნარ-ჩვევების გაძლიერების საკონსულტაციო მომსახურება.
გამოქვეყნებულია: 21 მაისი 2014    /    დასრულებული: 23 ივნისი 2014

წყალტუბოს თეატრისა და გამგეობის შენობის რეაბილიტაციაზე -- მოწვევა ეროვნულ საკონკურსო ვაჭრობაზე

IDA/RDPII/CW/NCB/15-2014

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ქალაქ წყალტუბოს ცენტრალურ ნაწილში მდებარე გამგეობის შენობის ფასადისა და ინტერიერის, ასევე თეატრის შენობის ფასადის რეაბილიტაციაზე ტენდერი გამოაცხადა. პროექტი მსოფლიო ბანკის დაფინანსებუით განხორციელდება, პრეოქტი რეგიონალური და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას ისახავს მიზნად.
გამოქვეყნებულია: 20 მაისი 2014    /    დასრულებული: 20 ივნისი 2014

ზესტაფონის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/24

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს და ასფალტის საფარის მოწყობას.
გამოქვეყნებულია: 20 მაისი 2014    /    დასრულებული: 9 ივნისი 2014

ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა და დეტალური დიზაინის მომზადება თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შალაურში მდებარე „შალაურის“ ღვინის მარნის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისთვის

საქართველომ მიმართა მსოფლიო ბანკს რეგიონული განვითარების პროექტის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება დაგეგმილია საკონსულტაციო მომსახურებისთვის. მოცემული საკონსულტაციო მომსახურების („მომსახურება“) მიზანია ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა და დეტალური დიზაინის მომზადება, აგრეთვე გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მომზადება შალაურში გზის რეაბილიტაციისთვის.