დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 21 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 27 აგვისტო 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ-დაბა ჩხოროწყუს გარახის უბანში საბავშვო ბაგა-ბაღის სამშენებლო სამუშაოები

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს დაბა ჩხოროწყუს გარახის უბანში 25 ადგილიანი (სეზონური გაფართოებით -50 ადგილი) საბავშვო ბაგა-ბაღის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 21 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 25 აგვისტო 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ -ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის გზის აღდგენა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის გზის კმ 126 – კმ 128 მონაკვეთზე საავტომობილო გზის აღდგენის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 10 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-უბისის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა კონტრაქტის/ტენდერის #: IDA/RDPII/CW/NCB/09-2014

რეგიონალური განვითარების პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 5 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-წალკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/27

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 5 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-ქარელის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/09

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 12 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-ტყიბულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/20

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 8 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-საგარეჯოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/12

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-თელავის და კურდღღელაურის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/08

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-თეთრიწყაროს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/13

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 5 სექტემბერი 2014

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება - ბაღდათის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/04

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
ბაღდათის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია