დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 3 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 17 ნოემბერი 2014

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე-სამშენებლო სამუშაოების (ფაზა 1) ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება

საქართველომ მიიღო კრედიტი მსოფლიო ბანკისგან (WB) და გრანტი შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსგან (SDC), რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) დასაფინანსებლად.
გამოქვეყნებულია: 31 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 1 დეკემბერი 2014

ტენდერზე მოწვევის განცხადება-მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლების: სალხინო-ლეცავე-ბალდას გზის რეაბილიტაცია (SRMIDP/CW/NCB/10-2014)

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლების: სალხინო-ლეცავე-ბალდას გზის რეაბილიტაცია (SRMIDP/CW/NCB/10-2014)
გამოქვეყნებულია: 29 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 2 დეკემბერი 2014

მოწვევა ეროვნულ საკონკურსო ვაჭრობაზე - თუშეთის გზის უსაფრთხოების ღონისძიებების განხორციელება

კონტრაქტის/ტენდერის #: IBRD/RDP/CW/NCB/13-2014

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: თუშეთის გზის უსაფრთხოების ღონისძიებების განხორციელება.
გამოქვეყნებულია: 27 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 10 ნოემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-დუშეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

# EIB/WIMPII/W/NCB/14-1
გამოქვეყნებულია: 27 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 17 ნოემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - თეთრიწყაროს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

# EIB/WIMPII/W/NCB/13
გამოქვეყნებულია: 27 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 10 ნოემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ -დეტალური დიზაინის მომზადება ვანის მუზეუმის კონსერვაციისა და ვანის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის

პროექტის დასახელება: რეგიონალური განვითარების II პროექტი
განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
ქვეყანა: საქართველო
პროექტის ნომერი: P130421
გამოქვეყნებულია: 27 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 17 ნოემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - საგარეჯოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

# EIB/WIMPII/W/NCB/12
გამოქვეყნებულია: 27 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 10 ნოემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-თერჯოლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია # EIB/WIMPII/W/NCB/03-1

თერჯოლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
# EIB/WIMPII/W/NCB/03-1
გამოქვეყნებულია: 27 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 17 ნოემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - სიღნაღის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

# EIB/WIMPII/W/NCB/23
გამოქვეყნებულია: 23 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 31 ოქტომბერი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა

საქართველომ მიიღო კრედიტი მსოფლიო ბანკიდან რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის - (დამატებით დაფინანსება) დასაფინანსებლად და აპირებს ამ საკრედიტო თანხის ნაწილი გამოიყენოს საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.
IDA/RMIDP-AF/CS/CQS/07-2014