დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 10 დეკემბერი 2014    /    დასრულებული: 24 დეკემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება “მოწამეთა“-ს სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის

პროექტის დასახელება: რეგიონალური განვითარების II პროექტი
განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
ქვეყანა: საქართველო
პროექტის ნომერი: P130421
გამოქვეყნებულია: 9 დეკემბერი 2014    /    დასრულებული: 3 თებერვალი 2015

სანაპირო ზოლის გამწმენდი აღჭურვილობის მიწოდება ოზურგეთის, ფოთის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებისათვის

კონტრაქტის/ტენდერის #SRMIDP/G/ICB/01-2014

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: სანაპირო ზოლის გამწმენდი აღჭურვილობის მიწოდება ოზურგეთის, ფოთის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებისათვის.
გამოქვეყნებულია: 9 დეკემბერი 2014    /    დასრულებული: 12 იანვარი 2015

დაბა ასპინძის №1 და №2 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის #: SRMIDP/CW/NCB/17-2014

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: დაბა ასპინძის №1 და №2 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 28 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 29 დეკემბერი 2014

მოწვევა სატენდერო წინადადებების წარმოდგენაზე - თეთრიწყაროს შიდა ქუჩების და ხიდის რეაბილიტაცია

#: SRMIDP/CW/NCB/08-2014.
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის
განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი
კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: თეთრიწყაროს შიდა ქუჩების და
ხიდის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 27 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 11 დეკემბერი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა-ტურიზმისა და პროექტის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება იმერეთის რეგიონში

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/RDPII/CS/CQS/02-2014
საქართველომ მიიღო კრედიტი მსოფლიო ბანკიდან რეგიონული განვითარების II პროექტის დასაფინანსებლად და აპირებს ამ საკრედიტო თანხის ნაწილი გამოიყენოს საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.
გამოქვეყნებულია: 26 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 29 დეკემბერი 2014

მოწვევა სატენდერო წინადადებების წარმოდგენაზე - სოფელ ციხისძირში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია (მცხეთის მუნიციპალიტეტი)

ტენდერის #: SRMIDP/CW/NCB/15-2014.
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: სოფელ ციხისძირში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია (მცხეთის მუნიციპალიტეტი)
გამოქვეყნებულია: 24 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 24 დეკემბერი 2014

მოწვევა სატენდერო წინადადებების წარმოდგენაზე - სოფ. იყალთოში ქვევრის სკოლა-სახელოსნოს „ქვევრის სახლი“-ს მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: IBRD/RDP/CW/NCB/29-2014
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: სოფ. იყალთოში ქვევრის სკოლა-სახელოსნოს „ქვევრის სახლი“-ს მშენებლობა
გამოქვეყნებულია: 19 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 19 დეკემბერი 2014

მოწვევა სატენდერო წინადადებების წარმოდგენაზე - ფახულანის თემის ცენტრიდან საბერიოს საზღვრამდე არსებული გზის რეაბილიტაცია (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი)

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ფახულანის თემის ცენტრიდან საბერიოს საზღვრამდე არსებული გზის რეაბილიტაცია (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი) - SRMIDP/CW/NCB/06-2014;
გამოქვეყნებულია: 17 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 1 დეკემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება წყალტუბოსა და თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციისა და ოპერირებისათვის.

საქართველოს ჩამდინარი წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება წყალტუბოსა და თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციისა და ოპერირებისათვის.