დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 21 აპრილი 2015    /    დასრულებული: 8 მაისი 2015

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე -ტექნიკური დახმარება ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის ინფრასტრუქტურული პროექტების ციკლის მართვის გასაუმჯობესებლად“ SRMIDP/C/QCBS/02-2015

საქართველომ მიიღო კრედიტი მსოფლიო ბანკისგან (WB) და გრანტი შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსგან (SDC), რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) დასაფინანსებლად.
გამოქვეყნებულია: 6 აპრილი 2015    /    დასრულებული: 30 აპრილი 2015

შეტყობინება ტენდერის შედეგების შესახებ - სანაპირო ზოლის გამწმენდი აღჭურვილობის მიწოდება ოზურგეთის, ფოთის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებისათვის

სანაპირო ზოლის გამწმენდი აღჭურვილობის მიწოდება ოზურგეთის, ფოთის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებისათვის
ტენდერის #SRMIDP/G/ICB/01-2014.
გამოქვეყნებულია: 2 აპრილი 2015    /    დასრულებული: 4 მაისი 2015

თელავის მუნიციპალიტეტში სოფ. შალაურში ღვინის მარანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: IBRD/RDP/CW/NCB/36-2015

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: თელავის მუნიციპალიტეტში სოფ. შალაურში ღვინის მარანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 2 აპრილი 2015    /    დასრულებული: 30 აპრილი 2015

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ- ქ. თბილისში მეტროპოლიტენის მეორე ხაზის გაგრძელება და მეტროსადგური "უნივერსიტეტის" მშენებლობა

პროექტის დასახელება: 2655-GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 1 - აზიის განვითარების ბანკი
განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: P42414-SUTIP1-ICB-1.05-1
გამოქვეყნებულია: 19 მარტი 2015    /    დასრულებული: 20 აპრილი 2015

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ნინოწმინდისა და დავით გარეჯის მცირე რეაბილიტაცია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: IBRD/RDP/CW/NCB/04-2015

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ნინოწმინდისა და დავით გარეჯის მცირე რეაბილიტაცია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
გამოქვეყნებულია: 20 თებერვალი 2015    /    დასრულებული: 27 თებერვალი 2015

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ზომების გატარება იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემების სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისათვის

N KfW/SEI/CS/01-2015

იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემების სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისათვის თანმხლები ზომების გატარება წარმოადგენს ძირითადი გრანტით დაფინანსებული პროექტის - "იძულებით გადაადგილებულ პირთა სახლების საგანგებო რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში" - დამატებით კომპონენტს.
გამოქვეყნებულია: 4 თებერვალი 2015    /    დასრულებული: 24 თებერვალი 2015

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება.

საქართველომ მიიღო კრედიტი მსოფლიო ბანკისგან (WB) რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) დასაფინანსებლად და აპირებს ამ საკრედიტო თანხის ნაწილი გამოიყენოს საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.