დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 23 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 6 აგვისტო 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ ქ. წყალტუბოში თეატრის და გამგეობის შენობების რეაბილიტაცია

სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IDA/RDPII/CW/NCB/15-2014.

კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: ქ. წყალტუბოში თეატრის და
გამგეობის შენობების რეაბილიტაცია

კონტრაქტის ხანგრძლივობა: 7 (შვიდი) თვე.
შესაფასებელი ვალუტა: ლარი.
გამოქვეყნებულია: 23 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 8 აგვისტო 2014

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება “მოწამეთა“-ს სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის

საქართველომ მიმართა მსოფლიო ბანკს რეგიონული განვითარების პროექტი II-ის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება დაგეგმილია საკონსულტაციო მომსახურებისთვის.

საკონსულტაციო მომსახურება („მომსახურება“) ითვალისწინებს “მოწამეთა“-ს სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას. საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა დამუშავდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების გათვალისწინებით.
გამოქვეყნებულია: 23 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 25 აგვისტო 2014

ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის შენობის მინაშენის დაწყებული მშენებლობის დასრულება

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქ. ვანის სახელმწიფო მუზეუმის შენობის დაწყებული მინაშენის მშენებლობის დასრულების სამუშაოები. მინაშენი ოთხსართულიანია, ბრტყელი გადახურვით. გათვალისწინებულია მხოლოდ რკინა-ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების და სახურავზე დროებითი ფენილის მოწყობა. ნაგებობის დასაცავად, მინაშენის ღიობები შეიფიცრება და გადაეკვრება ცელოფანი.
გამოქვეყნებულია: 14 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 14 აგვისტო 2014

ზესტაფონის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია


ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/24-1

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს და ასფალტის საფარის მოწყობას.
გამოქვეყნებულია: 11 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 13 აგვისტო 2014

ოზურგეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის №EIB/WIMPII/W/NCB/06-1

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს, მომხმარებელთა დაერთებებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.
გამოქვეყნებულია: 10 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 12 აგვისტო 2014

დუშეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/14-1

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის აღდგენას.
გამოქვეყნებულია: 10 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 24 ივლისი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი:
IDA/RDPII/CW/NCB/14-2014
გამოქვეყნებულია: 9 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 11 აგვისტო 2014

ახალციხისა და ასპინძის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/30

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.

გამოქვეყნებულია: 8 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 8 აგვისტო 2014

ლიკანისა და წაღვერის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/29

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს, ასფალტის საფარის მოწყობას და ბეტონის შამუშაოებს.

გამოქვეყნებულია: 7 ივლისი 2014    /    დასრულებული: 7 აგვისტო 2014

თერჯოლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/03-1

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.
დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.