დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 11 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 17 დეკემბერი 2013

სატელევიზიო რგოლის (კლიპი), რადიო რგოლის, გარე რეკლამის ბანერის დიზაინისა და ინტერნეტ ფლეშ-ბანერის შესყიდვა

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს სატელევიზიო რგოლის (კლიპი),რადიო რგოლის, გარე რეკლამის ბანერის დიზაინისა და ინტერნეტ ფლეშ-ბანერის შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 10 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 10 დეკემბერი 2013

მოწვევა შემოთავაზებების წარმოსადგენად

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ქალაქ ბოლნისში, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩაზე, სანიაღვრე არხის მოწყობისა და მერაბ კოსტავას ქუჩაზე, სანიაღვრე კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის N1555 და N1552 განკარგულებების შესაბამისად, აღნიშნული სამუშაოების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 4 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 10 დეკემბერი 2013

მარტვილის მუნიციპალიტეტში გაჭედილი-ბალდა-მამათას მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს მარტვილის მუნიციპალიტეტში გაჭედილი-ბალდა-მამათას მონასტერთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 10 დეკემბერი 2013

მგფ-ს თანამშრომლებისა და ბალანსზე რიცხული ავტომობილების სადაზღვეო-საბროკერო მომსახურება

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს მგფ-ს თაბამშრომელთა და ბალანსზე რიცხული ავტომობილების სადაზღვეო-საბროკერო მომსახურების შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 10 დეკემბერი 2013

სოფელ ქსოვრისში ბაგა-ბაღის შენობის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს სოფ. ქსოვრისში ბაგა-ბაღის შენობის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 9 დეკემბერი 2013

გურჯაანში ჭავჭავაძის, ბარათაშვილისა და ბესიკის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს ქ. გურჯაანში ჭავჭავაძის, ბარათაშვილისა და ბესიკის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 9 დეკემბერი 2013

მცხეთის N3 საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს მცხეთის N3 საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 9 დეკემბერი 2013

სოფელ ძეგვში ბაგა- ბაღის შენობის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს სოფელ ძეგვში ბაგა-ბაღის შენობის რემონტის და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 9 დეკემბერი 2013

რუსთავში ყაზბეგის ქ. N1-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოები

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს ქ. რუსთავში ყაზბეგის ქ. N1-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 3 დეკემბერი 2013    /    დასრულებული: 3 დეკემბერი 2013

მოწვევა შემოთავაზებების წარმოსადგენად

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ქალაქ ბოლნისში, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩაზე, სანიაღვრე არხის მოწყობისა და მერაბ კოსტავას ქუჩაზე, სანიაღვრე კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის N1555 და N1552 განკარგულებების შესაბამისად, აღნიშნული სამუშაოების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.