დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 13 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 12 აგვისტო 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭიაურში (ლაგოდეხი)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/10a-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ჭიაურში (ლაგოდეხი).
გამოქვეყნებულია: 12 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 13 აგვისტო 2021

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/26-2016

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში
გამოქვეყნებულია: 9 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 9 აგვისტო 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა დიდი ჭყონში (მარტვილი)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/12c-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად დიდი ჭყონში (მარტვილი).
გამოქვეყნებულია: 8 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 15 ივლისი 2021

ბაზრის კვლევა ფასების დადგენის მიზნით - საბავშვო ბაღებში და საჯარო სკოლებში გამძლე ქსელთან დაკავშირებული PV სისტემის დაყენების მიზნით პროექტირების, დანადგარის შესყიდვისა და ინსტალაციის მომსახურების შესასყიდად

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აწარმოებს ბაზრის კვლევას ფასების დადგენის მიზნით, საბავშვო ბაღებში და საჯარო სკოლებში გამძლე ქსელთან დაკავშირებული PV სისტემის დაყენების მიზნით პროექტირების, დანადგარის შესყიდვისა და ინსტალაციის მომსახურების შესასყიდად.
გამოქვეყნებულია: 6 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 5 აგვისტო 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ბანძაში (მარტვილი)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/12b-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ბანძაში (მარტვილი).
გამოქვეყნებულია: 5 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 16 აგვისტო 2021

თელავის ისტორიულ ბორცვებს შორის ტურისტული მარშრუტებისა და საზოგადოებრივ-რეკრეაციული სივრცეების რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/016-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავის ისტორიულ ბორცვებს შორის ტურისტული მარშრუტებისა და საზოგადოებრივ-რეკრეაციული სივრცეების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად.
გამოქვეყნებულია: 2 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 2 აგვისტო 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქვემო ბოდბეში

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/09b-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ქვემო ბოდბეში.
გამოქვეყნებულია: 29 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 29 ივლისი 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ძველ ანაგაში

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/09a-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ძველ ანაგაში.
გამოქვეყნებულია: 22 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 22 ივლისი 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ხაჯალიაში (ლანჩხუთი)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/03c-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად სოფელ ხაჯალიაში.
გამოქვეყნებულია: 18 ივნისი 2021    /    დასრულებული: 19 ივლისი 2021

ჭყეპნარასა და საბუკიას უბნების გზების რეაბილიტაცია სოფელ მეორე ობჩაში (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)

SRMIDP-AF/CW/ICB/4-2020

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ჭყეპნარასა და საბუკიას უბნების გზების რეაბილიტაცია სოფელ მეორე ობჩაში (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)