დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 10 მარტი 2014    /    დასრულებული: 21 მარტი 2014

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარეკლამო მომსახურების (ბანერის ბეჭდვისა და სარეკლამო ბილბორდის დაქირევების) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარეკლამო მომსახურების (ბანერის ბეჭდვისა და სარეკლამო ბილბორდის დაქირევების) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:
გამოქვეყნებულია: 10 მარტი 2014    /    დასრულებული: 21 მარტი 2014

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარეკლამო კამპანიის (სატელევიზიო სარეკლამო რგოლის, რადიო რგოლისა და საბანერო განთავსების) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სარეკლამო კამპანიის (სატელევიზიო სარეკლამო რგოლის, რადიო რგოლისა და საბანერო განთავსების) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:
გამოქვეყნებულია: 7 მარტი 2014    /    დასრულებული: 21 მარტი 2014

მოთხოვნა ინტერესის გამოხატვაზე მეტროს სპეციალისტის და ტექნიკური კონსულტანტის თანამდებობაზე თბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაფართოვების (განშტოების) და უნივერსიტეტის სადგურის შექმნის სამუშაოების მეთვალყურეობისთვის

პროექტს აფინანსებს საქართველოს მთავრობა და აზიის განვითარების ბანკი (ADB). ამ პროექტის ფარგლებში საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს დაინტერესების გამოხატვას მეტროს საერთაშორისო სპეციალისტის და ტექნიკური კონსულტანტის შერჩევაზე თბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაფართოვების (განშტოების) და უნივერსიტეტის სადგურის შექმნის სამუშაოების მეთვალყურეობისთვის.
გამოქვეყნებულია: 4 მარტი 2014    /    დასრულებული: 11 მარტი 2014

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ავეჯის (საოფისე გორგოლაჭებიანი სავარძლების) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ავეჯის (საოფისე გორგოლაჭებიანი სავარძლების) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2014    /    დასრულებული: 21 მარტი 2014

ტენდერზე მოწვევის განცხადება

საქართველოს მთავრობამ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გრანტი იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერის პროექტის დასაფინანსებლად და აღნიშნული გრანტის ნაწილის გამოყენებას აპირებს სანიტარული გაუმჯობესების, საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგების და დრენაჟის სარეაბილიტაციო სამუშოებისთვის, იძულებით გადაადგილებულ პირთა კოტეჯური ტიპის დასახლებებში - მცხეთა თიანეთის და შიდა ქართლის რეგიონებში
გამოქვეყნებულია: 27 თებერვალი 2014    /    დასრულებული: 27 თებერვალი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - სოფ. დართლოს საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება.
გამოქვეყნებულია: 27 თებერვალი 2014    /    დასრულებული: 13 მარტი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - კახეთის რეგიონში ტურიზმისა და პროექტის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება

საქართველომ მოითხოვა დაფინანსება მსოფლიო ბანკისაგან რეგიონული განვითარების პროექტის დასაფინანსებლად და დაგეგმილია ამ თანხის ნაწილი გამოიყენოს საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.
საკონსულტაციო მომსახურება მოიცავს მონიტორინგისა და შეფასების სტრატეგიის განვითარებას, რომელიც ხელს შეუწყობს რეგიონული განვითარების პროექტის შეფასებას, განხორციელებასა და ეფექტურობას. საკონსულტაციო მომსახურების ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი საქმიანობების განხორციელება: (i) კახეთის რეგიონში ტურიზმის სექტორის ამჟამინდელი მდგომარეობის დეტალური შეფასება და (ii) მექანიზმების შემუშავება მომდევნო სამი წლის განმავლობაში განსახორციელებელი საქმიანობებისა და ეფექტურობის მონიტორინგისათვის, რათა გაიზარდოს ვიზიტორთა რაოდენობა, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები, დასაქმება და ტურიზმთან დაკავშირებული ინვესტიციები.
გამოქვეყნებულია: 27 თებერვალი 2014    /    დასრულებული: 14 მარტი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება და წყალტუბოსა და თელავის გამწმენდი ნაგებობებისთვის ტექნიკური სპეციფიკაციების მომზადება

საქართველომ მოითხოვა დაფინანსება შვედეთის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოსაგან ჩამდინარი წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტის დასაფინანსებლად და აპირებს ამ თანხის ნაწილი გამოიყენოს საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.
საკონსულტაციო მომსახურება (“მომსახურება”) მოიცავს ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადებასა და ტექნიკური მახასიათებლების აღწერასა და მომზადებას წყალტუბოსა და თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობებისთვის. კონსულტანტი მჭიდროდ ითანამშრომლებს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან. სამუშაოების მოცულობა შემოიფარგლება ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციით, დამაკავშირებელი წერტილებიდან - არსებული საკანალიზაციო ქსელის ჩათვლით, რაც განსაზღვრულია ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების დოკუმენტში.
გამოქვეყნებულია: 27 თებერვალი 2014    /    დასრულებული: 14 მარტი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - ტექნიკური დახმარების საერთაშორისო საკონსულტაციო მომსახურება ჩამდინარი წყლების სექტორში საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისთვის

საქართველომ მოითხოვა დაფინანსება შვედეთის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოსაგან ჩამდინარი წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტის დასაფინანსებლად და აპირებს ამ თანხის ნაწილი გამოიყენოს საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.
საკონსულტაციო მომსახურება (“მომსახურება”) მოიცავს ტექნიკური დახმარების გაწევას საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისთვის ჩამდინარი წყლების სექტორში. ჩამდინარი წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტის ტექნიკური დახმარების პროგრამის ფარგლებში, საკონსულტაციო კომპანია ჩართული იქნება როგორც ერთ-ერთი მხარე პროცესში, დასახული მიზნების მისაღწევად. შერჩეული კონსულტანტი თავის საქმიანობას განახორციელებს საქართველოში (დაახლოებით, საქმიანობის 90% - ობიექტზე), ხოლო პერიოდული გრაფიკით კონტრაქტით განსაზღვრულ დღეებში იმუშავებს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან.
გამოქვეყნებულია: 26 თებერვალი 2014    /    დასრულებული: 12 მარტი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება წყალტუბოსა და თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციისა და ოპერირებისათვის

საქართველომ მოითხოვა დაფინანსება შვედეთის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოსაგან ჩამდინარი წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტის დასაფინანსებლად და აპირებს ამ თანხის ნაწილი გამოიყენოს საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.
საკონსულტაციო მომსახურება ("მომსახურება") მოიცავს გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადებას წყალტუბოსა და თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციისა და ოპერირებისათვის.