დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 12 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 15 ოქტომბერი 2014

ყვარელის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/25

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის აღდეგნას. დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.
გამოქვეყნებულია: 12 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 15 ოქტომბერი 2014

ხაშური წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/26

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის აღდეგნას. დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.
გამოქვეყნებულია: 11 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 13 ოქტომბერი 2014

ლაგოდეხის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/11

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად.
გამოქვეყნებულია: 8 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 8 ოქტომბერი 2014

ახმეტის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ახმეტის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/10
გამოქვეყნებულია: 8 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 12 სექტემბერი 2014

განცხადების ცვლილება - ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა საკონსულტაციო მომსახურებაზე - სოფ. შალაურში მდებარე „შალაურის“ ღვინის მარნის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა და დეტალური დიზაინის მომზადება თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შალაურში მდებარე „შალაურის“ ღვინის მარნის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისთვის (IBRD/RDP/CS/CQS/05-2014)
გამოქვეყნებულია: 3 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 17 სექტემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ -ხობის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ხობის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია -# EIB/WIMPII/W/NCB/15
გამოქვეყნებულია: 26 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ -წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
# EIB/WIMPII/W/NCB/05
გამოქვეყნებულია: 26 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-გურჯაანის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გურჯაანის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
# EIB/WIMPII/W/NCB/22
გამოქვეყნებულია: 26 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ- ონის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ონის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
# EIB/WIMPII/W/NCB/21
გამოქვეყნებულია: 26 აგვისტო 2014    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-სენაკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

სენაკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

# EIB/WIMPII/W/NCB/01