დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 5 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 8 დეკემბერი 2014

მოწვევა სატენდერო წინადადების წარმოდგენაზე-„ქ. კასპში სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია“

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოებისთვის: „სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია ქ. კასპში”- SRMIDP/CW/NCB/07-2014
პროექტით გათვალისწინებულია: ქ. კასპში სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 5 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 9 დეკემბერი 2014

მოწვევა სატენდერო წინადადების წარმოდგენაზე-„მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფ. მულახის ილიკო გაბლიანის სახ. სპორტსკოლის (სათემო ცენტრის) რეკონსტრუქცია“

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: „მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფ. მულახის ილიკო გაბლიანის სახ. სპორტსკოლის (სათემო ცენტრის) რეკონსტრუქცია” SRMIDP/CW/NCB/03-2014.
გამოქვეყნებულია: 3 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 17 ნოემბერი 2014

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე-სამშენებლო სამუშაოების (ფაზა 1) ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება

საქართველომ მიიღო კრედიტი მსოფლიო ბანკისგან (WB) და გრანტი შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსგან (SDC), რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) დასაფინანსებლად.
გამოქვეყნებულია: 31 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 1 დეკემბერი 2014

ტენდერზე მოწვევის განცხადება-მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლების: სალხინო-ლეცავე-ბალდას გზის რეაბილიტაცია (SRMIDP/CW/NCB/10-2014)

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლების: სალხინო-ლეცავე-ბალდას გზის რეაბილიტაცია (SRMIDP/CW/NCB/10-2014)
გამოქვეყნებულია: 29 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 2 დეკემბერი 2014

მოწვევა ეროვნულ საკონკურსო ვაჭრობაზე - თუშეთის გზის უსაფრთხოების ღონისძიებების განხორციელება

კონტრაქტის/ტენდერის #: IBRD/RDP/CW/NCB/13-2014

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: თუშეთის გზის უსაფრთხოების ღონისძიებების განხორციელება.
გამოქვეყნებულია: 27 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 10 ნოემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-დუშეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

# EIB/WIMPII/W/NCB/14-1
გამოქვეყნებულია: 27 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 17 ნოემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - თეთრიწყაროს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

# EIB/WIMPII/W/NCB/13
გამოქვეყნებულია: 27 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 10 ნოემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ -დეტალური დიზაინის მომზადება ვანის მუზეუმის კონსერვაციისა და ვანის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის

პროექტის დასახელება: რეგიონალური განვითარების II პროექტი
განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
ქვეყანა: საქართველო
პროექტის ნომერი: P130421
გამოქვეყნებულია: 27 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 17 ნოემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - საგარეჯოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

# EIB/WIMPII/W/NCB/12
გამოქვეყნებულია: 27 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 10 ნოემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-თერჯოლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია # EIB/WIMPII/W/NCB/03-1

თერჯოლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
# EIB/WIMPII/W/NCB/03-1