დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 1 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 7 აპრილი 2014

განცხადება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვასთან დაკავშირებით

სსიპ ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი" ახორციელებს ახმეტის მუნიციპალიტეტში ფშაველი-აბანო-ომალოს საავტომობილო გზის პრობლემური მონაკვეთების რეაბილიტაციის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლისა და დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის N373 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 28 მარტი 2014    /    დასრულებული: 7 აპრილი 2014

განცხადება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვასთან დაკავშირებით

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის განკარგულების საფუძველზე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაევალა ქ. თბილისში მიუსაფართა თავშესაფრის მშენებლობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 27 მარტი 2014    /    დასრულებული: 27 მარტი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - ნინოწმინდის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება.


გამოქვეყნებულია: 27 მარტი 2014    /    დასრულებული: 27 მარტი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - ძველი შუამთის, ახალი შუამთისა და იყალთოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება.
გამოქვეყნებულია: 27 მარტი 2014    /    დასრულებული: 14 აპრილი 2014

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ქ. ქუთაისში ზ. გამსახურდიას (გზაგამტარი ხიდის გარშემო) ქუჩის, თოფურიას ქუჩის, სოხუმის ქუჩის I შესახვევის და კ. გამსახურდიას ქუჩის II შესახვევის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
აღნიშნული ტენდერის ირგვლივ დაინტერესებული პირების დეტალურად ინფორმირების უზრუნველსაყოფად სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მართავს ღია კარის დღეს, რომელიც გაიმართება 2014 წლის 31 მარტს 17:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
გამოქვეყნებულია: 27 მარტი 2014    /    დასრულებული: 16 აპრილი 2014

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ქ. ქუთაისში პეტრიწის ქუჩის IV შესახვევის, ნიზამის ქუჩის III შესახვევის მახვილაძის ქუჩისა და მახვილაძის N19-თან მისასვლელი ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
აღნიშნული ტენდერის ირგვლივ დაინტერესებული პირების დეტალურად ინფორმირების უზრუნველსაყოფად სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების მართავს ღია კარის დღეს, რომელიც გაიმართება 2014 წლის 31 მარტს 17:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
გამოქვეყნებულია: 27 მარტი 2014    /    დასრულებული: 14 აპრილი 2014

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ქ. ქუთაისში ოცხელის ქუჩაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
აღნიშნული ტენდერის ირგვლივ დაინტერესებული პირების დეტალურად ინფორმირების უზრუნველსაყოფად სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მართავს ღია კარის დღეს, რომელიც გაიმართება 2014 წლის 31 მარტს 17:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
გამოქვეყნებულია: 27 მარტი 2014    /    დასრულებული: 1 მაისი 2014

განცხადება ღია კარის დღის ჩატრებასთან დაკავშირებით

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ელექტრონული ტენდერის საშუალებით ახორციელებს ქ. ქუთაისის შიდა ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვას.
სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი განსახორციელებელი პროექტის ირგვლივ დაინტერებული პირების დეტალურად ინფორმირების მიზნით მართავს ღია კარის დღეს, რომელიც გაიმართება 2014 წლის 31 მარტს 17:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
გამოქვეყნებულია: 27 მარტი 2014    /    დასრულებული: 28 მარტი 2014

განცხადება ღია კარის დღის ჩატრებასთან დაკავშირებით

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი უახლოეს მომავალში გეგმავს ქ. თბილისში მიუსაფართა თავშესაფრის მშენებლობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის პროცედურების განხორციელებას.
აღნიშნული პროექტის ირგვლივ დაინტერესებული პირების დეტალურად ინფორმირების მიზნით სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მართავს ღია კარის დღეს, რომელიც გაიმართება 2014 წლის 28 მარტს 17:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
გამოქვეყნებულია: 26 მარტი 2014    /    დასრულებული: 1 აპრილი 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ავეჯის (სავარძელი და ჟურნალის მაგიდა) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.