დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 29 აგვისტო 2018    /    დასრულებული: 7 სექტემბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - გარე გამოყენების, პორტაბელური, ღამის ხედვით მართვადი (PTZ) ვიდეოსათვალთავლო კამერების თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟი/ინსტალაცია) სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA180007241 გარე გამოყენების, პორტაბელური, ღამის ხედვით მართვადი (PTZ) ვიდეოსათვალთავლო კამერების თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟი/ინსტალაცია) შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 23740 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 7 სექტემბერს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 17 აგვისტო 2018    /    დასრულებული: 14 სექტემბერი 2018

წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები)

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/63-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები).
გამოქვეყნებულია: 17 აგვისტო 2018    /    დასრულებული: 14 სექტემბერი 2018

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის გზის მიმდებარედ, მდ. თერგზე საქვეითო კიდული ხიდის მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/64-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის გზის მიმდებარედ, მდ. თერგზე საქვეითო კიდული ხიდის მშენებლობა.
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:
გამოქვეყნებულია: 15 აგვისტო 2018    /    დასრულებული: 31 აგვისტო 2018

განცხადება (SPA) ელექტრონული ტენდერის შესახებ - დაბა აბასთუმნის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2018 წლის 15 აგვისტოს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი დაბა აბასთუმნის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 250`000.00 ლარს (დ.ღ.გ.-ს გარეშე) სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 31 აგვისტოს 12:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 9 აგვისტო 2018    /    დასრულებული: 30 აგვისტო 2018

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ნარჩენების მართვის სპეციალისტის დასაქირავებლად

გამოქვეყნებულია: 7 აგვისტო 2018    /    დასრულებული: 24 აგვისტო 2018

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ინდივიდუალური კონსულტანტის - ინჟინრის შერჩევა

გამოქვეყნებულია: 3 აგვისტო 2018    /    დასრულებული: 18 აგვისტო 2018

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი #IBRD/RDPIII/CS/QCBS/04-2018

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის: დაბა აბასთუმანში წყალმომარაგების სისტემის და წყლის გამწმენდი ნაგებობის პროექტის რევიზია და სისრულეში მოყვანა, წყალარინების დეტალური პროექტის მომზადება, კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის პროექტირება/მშენებლობის ტენდერისათვის ტექნიკური დავალების და სპეციფიკაციების მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა.
გამოქვეყნებულია: 31 ივლისი 2018    /    დასრულებული: 13 აგვისტო 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA180006638 ქ. თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირის და მარჯვენა სანაპიროს გზაჯვარედინის მოწყობის საპროექტო ტერიტორიის წინასწარი არქეოლოგიური კვლევის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1500 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 13 აგვისტოს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 27 ივლისი 2018    /    დასრულებული: 29 აგვისტო 2018

მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის და ტურისტული ზონების კეთილმოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/AF/CW/NCB/03-2018

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის და ტურისტული ზონების კეთილმოწყობა.
გამოქვეყნებულია: 6 ივლისი 2018    /    დასრულებული: 18 ივლისი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ - “ქალაქ რუსთავში სპორტული კომპლექსის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო შედგენის მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180006100 ელექტრონულ ტენდერს “ქალაქ რუსთავში სპორტული კომპლექსის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო შედგენის მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 76 550 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გათვალისწინებით. წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 18 ივლისს 12:30 საათზე.