დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 20 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 11 მარტი 2019

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის ღვინის ქარხნის შპს. „კარდანახი 1888“-ის წყალმომარაგებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის (ჭაბურღილი) მოწყობა

კონტრაქტის/ფასთა კოტირების #: SRMIDP/CW/SH/5-2019

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის ღვინის ქარხნის შპს. „კარდანახი 1888“-ის წყალმომარაგებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის (ჭაბურღილი) მოწყობა“
გამოქვეყნებულია: 20 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 5 აპრილი 2019

„გორისციხისა და სოფელი არშის სკოლების შენობებში ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისთვის დიზაინი და მშენებლობა“

კონტრაქტის/ტენდერის # NEFCO/DB-G-4-2019

საქართველომ მიიღო ჩრდილოატლანტიკური ქვეყნების გარემოსდაცვითი ფინანსური კორპორაციისგან (NEFCO) დაფინანსება საქართველოში საჯარო შენობების ენერგო-ეფექტურობის გაუმჯობესებისა და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენების პროექტის განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს პროექტირებისა და სამშენებლო სამუშაოებისთვის: „გორისციხისა და სოფელი არშის სკოლების შენობებში ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისთვის დიზაინი და მშენებლობა“
გამოქვეყნებულია: 18 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 19 მარტი 2019

ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვემო ქვალონში სკოლის მშენებლობა

ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვემო ქვალონში (45.14.24.320) 300 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით Design-Build მეთოდით გამოცხადდა NAT ელექტრონული ტენდერი.

გამოქვეყნებულია: 18 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 18 მარტი 2019

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კაბალში სკოლის მშენებლობა

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კაბალში (54.10.60.145) 300 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით Design-Build მეთოდით გამოცხადდა NAT ელექტრონული ტენდერი.

გამოქვეყნებულია: 18 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 26 თებერვალი 2019

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190003571 ფონდის საქმისწარმოებით დასრულებული დოკუმენტებისა და პროექტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა და სკანირების მომსახურების (საარქივო მომსახურება) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 15 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 18 მარტი 2019

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ არგვეთაში სკოლის მშენებლობა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ არგვეთაში (32.03.48.152) 240 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით Design-Build მეთოდით გამოცხადდა NAT ელექტრონული ტენდერი.

გამოქვეყნებულია: 15 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 15 მარტი 2019

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ წყალტუბოში სკოლის მშენებლობა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ წყალტუბოში (29.05.35.066) 240 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით Design-Build მეთოდით გამოცხადდა NAT ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 15 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 22 თებერვალი 2019

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ატარებს ბაზრის კვლევას - პროგრამა მოიცავს მდინარეებზე მყარი მოტივტივე ნარჩენების დამჭერი სტრუქტურების მოწყობას, საჭირო საწმენდი ტექნიკის შესყიდვას და შემდგომ ობიექტების 2 წლიან მოვლა-პატრონობას

მუნიციპალური განვითარების ფონდს 2019 წელს დაგეგმილი აქვს ახალი პროგრამის განხორციელება, რომელიც მოიცავს მდინარეებზე მყარი მოტივტივე ნარჩენების დამჭერი სტრუქტურების მოწყობას, საჭირო საწმენდი ტექნიკის შესყიდვას და შემდგომ ობიექტების 2 წლიან მოვლა-პატრონობას.
გამოქვეყნებულია: 14 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 4 მარტი 2019

თელავის მუნიციპალიტეტის შპს „ჯიველი“-ს ღვინის მარანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ფასთა კოტირების #: SRMIDP/CW/SH/2-2019
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: თელავის მუნიციპალიტეტის შპს „ჯიველი“-ს ღვინის მარანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 13 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 28 თებერვალი 2019

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საკონსულტაციო მომსახურება პროექტის შედეგების მონიტორინგისა და შეფასებისათვის, ფაზა 2

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/AF/CS/CQS/01-2018

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის (RDP2) ფარგლებში იწვევს კომპანიებს რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის შედეგების მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად.