დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 22 ნოემბერი 2016    /    დასრულებული: 13 დეკემბერი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში არსებული ძველი საბაგირო სადგურებისა და საბაგირო-სატრანსპორო სისტემების სადემონტაჟო სამუშაოებისა და ახალი რევერსიული გონდოლებიანი საბაგიროს სამონტაჟო და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ეტაპების საექსპერტო შეფასების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 18 ნოემბერი 2016    /    დასრულებული: 14 დეკემბერი 2016

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ბუკისციხე- ზემო სურების გზის რეაბილიტაცია.

ტენდერის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: #EIB/MIMP/W/NCB/29-2016
გამოქვეყნებულია: 15 ნოემბერი 2016    /    დასრულებული: 29 ნოემბერი 2016

შეტყობინება ფასთა კოტირების შედეგების შესახებ

შუამთისა და იყალთოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის აღჭურვილობის მიწოდება; #IBRD/RDP/G/SH/03-2016-L3 (ლოტი N3 – დაცვის სისტემების მიწოდება და მოწყობა);
გამოქვეყნებულია: 14 ნოემბერი 2016    /    დასრულებული: 21 ნოემბერი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ -

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ერთი ცალი ციცხვიანი კარიერული მტვირთავი მანქანის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 185000 ლარს.
გამოქვეყნებულია: 11 ნოემბერი 2016    /    დასრულებული: 17 ნოემბერი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში "NEXT LEAGUE PVT" სასტუმრო კომპლექსის წყალარინების გარე სისტემის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 60.931 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 17 ნოემბერს 17:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 2 ნოემბერი 2016    /    დასრულებული: 8 ნოემბერი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - დაბა ბაკურიანში „ჯინო ველნეს გრუპი“-ს დასასვენებელ-გამაჯანსაღებელ კომპლექსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს დაბა ბაკურიანში „ჯინო ველნეს გრუპი“-ს დასასვენებელ-გამაჯანსაღებელ კომპლექსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 7.000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 8 ნოემბერს 12:30 საათზე.