დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 20 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 29 მარტი 2018

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პალურის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/53-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პალურის გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 16 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 19 მარტი 2018

ნაკიფუ-ლეწურწუმე-ჩხოროწყუს გზის რეაბილიტაცია (ფაზა 2)

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/52-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ნაკიფუ-ლეწურწუმე-ჩხოროწყუს გზის რეაბილიტაცია (ფაზა 2).
გამოქვეყნებულია: 15 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 16 მარტი 2018

საჩხერის მუნიციპალიტეტში გორისა-ჯალაურთას გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/50-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: საჩხერის მუნიციპალიტეტში გორისა-ჯალაურთას გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 15 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 16 მარტი 2018

თიანეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ნადოკრა-ხევსურთსოფელის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/49-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: თიანეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ნადოკრა-ხევსურთსოფელის გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 14 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 27 თებერვალი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს (SPA180001920) ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტებისათვის განსაზღვრული ფართობების (მიწის ნაკვეთების და/ან შენობების) ადგილმდებარეობის იდენტიფიკაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადების, რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების გამიჯვნისა და არსებული შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 127 500,00 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 26 თებერვალს 17:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 14 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 5 მარტი 2018

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - მიკრო და მცირე მეწარმეობის (მმმ) ხელშეწყობის საკონსულტაციო მომსახურებისათვის

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/RDPIII/CS/CQS/21-2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს მიკრო და მცირე მეწარმეობის (მმმ) ხელშეწყობის საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.
გამოქვეყნებულია: 13 თებერვალი 2018    /    დასრულებული: 6 მარტი 2018

განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში კურორტ ბახმაროს გარე ელექტრომომარაგების სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში კურორტ ბახმაროს გარე ელექტრომომარაგების სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 5 162 258 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 6 მარტს 17:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 25 იანვარი 2018    /    დასრულებული: 22 თებერვალი 2018

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - დაბა აბასთუმნის ურბანული განახლების პროექტირების და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურებისთვის

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი #IBRD/RDPIII/CS/QCBS/03-2018

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული
განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს დაბა აბასთუმნის
ურბანული განახლების პროექტირების და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის
საკონსულტაციო მომსახურებისთვის.
გამოქვეყნებულია: 25 იანვარი 2018    /    დასრულებული: 6 თებერვალი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ - “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ურეკში, ბულვარის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს (SPA180001010) “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ურეკში, ბულვარის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 212 400 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გათვალისწინებით. წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 6 თებერვალს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 25 იანვარი 2018    /    დასრულებული: 26 თებერვალი 2018

„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (GTU) ხიდების და გვირაბების კვლევისა და ტესტირების აკადემიური ცენტრისა და კვლევის ლაბორატორიის რეაბილიტაცია“

საქართველომ მიიღო აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) დაფინანსება „მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის“ (SUTIP) - მეორე ტრანშის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (GTU) ხიდების და გვირაბების კვლევისა და ტესტირების აკადემიური ცენტრისა და კვლევის ლაბორატორიის რეაბილიტაცია“ - SUTIP2/NCB/CW/01-2017