დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 8 აპრილი 2019    /    დასრულებული: 17 აპრილი 2019

შემსყიდველის სარგებლობაში მყოფი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ნავიგაციისა და ადგილმდებარეობის განსაზღვრის გლობალური სისტემის (GPS ან ექვივალენტი) დამონტაჟება და შესაბამისი ტექნიკური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს შემსყიდველის სარგებლობაში მყოფი ავტოსატრანსპოსრტო საშუალებებზე ნავიგაციისა და ადგილმდებარეობის განსაზღვრის გლობალური სისტემის (GPS ან ექვივალენტი) დამონტაჟება და შესაბამისი ტექნიკური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (NAT190007136). შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 8800.0 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 17 აპრილს 16:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 2 აპრილი 2019    /    დასრულებული: 16 აპრილი 2019

ქალაქ ზესტაფონში, დავით აღმაშენებლის ცენტრალური ქუჩისა და კვალითის დასახლებაში მაღლაკელიძის, შათირიშვილის და მელქაძის ქუჩების რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190001959 ქალაქ ზესტაფონში, დავით აღმაშენებლის ცენტრალური ქუჩისა და კვალითის დასახლებაში მაღლაკელიძის, შათირიშვილის და მელქაძის ქუჩების რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 2 აპრილი 2019    /    დასრულებული: 15 აპრილი 2019

ქალაქ ახალციხეში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სპორტული კომპლექსის შენობის შექმნისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სამშენებლო-საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის შედგენისა და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190001957 ქალაქ ახალციხეში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სპორტული კომპლექსის შენობის შექმნისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სამშენებლო-საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის შედგენისა და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 1 აპრილი 2019    /    დასრულებული: 15 აპრილი 2019

გურიის რეგიონში, 9 (ცხრა) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190001911, გურიის რეგიონში, 9 (ცხრა) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 321`514.0 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 15 აპრილს მარტს 12:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 1 აპრილი 2019    /    დასრულებული: 23 აპრილი 2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკში ბულვარის და მისი მიმდებარე ქუჩების და ბულვარზე გასასვლელების მოწყობის და რეკონსტრუქციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190006588, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკში ბულვარის და მისი მიმდებარე ქუჩების და ბულვარზე გასასვლელების მოწყობის და რეკონსტრუქციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 5`627`316.00 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 23 აპრილს 16:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 1 აპრილი 2019    /    დასრულებული: 22 აპრილი 2019

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯვარაში (ს/კ 84.13.34.056), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 1 აპრილს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი NAT190006504, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯვარაში (ს/კ 84.13.34.056), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1`279`750.00 ლარს (დ.ღ.გ.-ს გათვალისწინებით) სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 22 აპრილს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 29 მარტი 2019    /    დასრულებული: 10 აპრილი 2019

ქალაქ გორში ისტორიული „სამეფო“-ს ქუჩის რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ამავე დოკუმენტაციის საფუძვლეზე სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190001896 ქალაქ გორში ისტორიული „სამეფო“-ს ქუჩის რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ამავე დოკუმენტაციის საფუძვლეზე სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 მარტი 2019    /    დასრულებული: 24 აპრილი 2019

წალკის მუნიციპალიტეტში სოფელ იმერის (ს/კ 85.02.28.136), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 28 მარტს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი NAT190006405, წალკის მუნიციპალიტეტში სოფელ იმერის (ს/კ 85.02.28.136), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 28 მარტი 2019    /    დასრულებული: 10 აპრილი 2019

ქალაქ გორში ახალბაღის პარკის (საკადასტრო კოდი: 66.45.26.323) რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190001856 ქალაქ გორში ახალბაღის პარკის (საკადასტრო კოდი: 66.45.26.323) რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.