შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-იმერეთის რეგიონში შერჩეული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებისათვის „ვიზიტორთა მართვის გეგმის“ მომზადება

გამოქვეყნებულია: 6 მარტი 2015    /    ძალაშია: 20 მარტი 2015

 იმერეთის რეგიონში შერჩეული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებისათვის „ვიზიტორთა მართვის გეგმის“ მომზადება 

 

 დეტალები იხილეთ ბმულზე:

 

 

 შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ვიზიტორთა მართვის გეგმა