საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება - თბილისში მეტროპოლიტენის მეორე ხაზის გაგრძელება და მეტროსადგური "უნივერსიტეტის" მშენებლობა

გამოქვეყნებულია: 13 იანვარი 2015    /    ძალაშია: 23 იანვარი 2015

 საკონკურსო ვაჭრობაში მონაწილეობის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებულ საბანკო ანგარიშებზე განხორციელდა ცვლილება.

შესაბამისად, საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადებაში, რომელიც გამოქვეყნდა 2014 წლის 14 ნოემბერს,

შევიდა შესაბამისი ცვლილება:

 

   საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება