შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლების: სალხინო-ლეცავე-ბალდას გზის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 24 დეკემბერი 2014    /    ძალაშია: 24 იანვარი 2015

პროექტის დასახელება: რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე

პროექტი
განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
ქვეყანა: საქართველო
პროექტის ნომერი: P147521
სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: SRMIDP/CW/NCB/10-2014
კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლების:
სალხინო-ლეცავე-ბალდას გზის რეაბილიტაცია