შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება “მოწამეთა“-ს სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის

გამოქვეყნებულია: 10 დეკემბერი 2014    /    ძალაშია: 24 დეკემბერი 2014

 

პროექტის დასახელება: რეგიონალური განვითარების II პროექტი

განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

ქვეყანა: საქართველო

პროექტის ნომერი: P130421

 

გამარჯვებული კომპანია: სს ხურო

მისამართი: თამარ მეფის ქ. #92, ქუთაისი, 0105, საქართველო

ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი: 2014 წლის 3 დეკემბერი

შესყიდვის მეთოდი: კონსულტანტის კვალიფიკაციაზე დაფუძნებული შერჩევა

საკონტრაქტო ღირებულება (ლარში): 65,668,18 ლარი

კონტრაქტის ხანგრძლივობა: 12 თვე.

კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IDA/RDPII/CS/CQS/05-2014

კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება “მოწამეთა“-ს სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის