კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა გელათის მონასტერთან IDA/RDPII/CW/NCB/07-2014-1

გამოქვეყნებულია: 12 სექტემბერი 2014    /    ძალაშია: 13 ოქტომბერი 2014

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის (II ფაზა) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა გელათის მონასტერთან

პროექტი ითვალისწინებს: გელათის სამონასტრო კომპლექსის ვიზიტორთა ცენტრის სამშენებლოშიდა წყალსადენ-კანალიზაციის, ელ.მომარაგების, გათბობა-ვენტილაციის, სამზარეულოს ტექნოლოგიური მოწყობილობების, გარე წყალმომარაგება-კანალიზაციის მოწყობის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებს. ასევე პროექტით გათვალისწინებულია  ავეჯის და ინვენტარის შეძენა, და სავჭრო ჯიხურების მოწყობა.

 

დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.

 

  IFB გელათის მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა