შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ -ხობის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 3 სექტემბერი 2014    /    ძალაშია: 17 სექტემბერი 2014

 

ხობის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია  - # EIB/WIMPII/W/NCB/15 

 

დეტალები იხილეთ ბმულზე :

 

    Award Notice WIMP II -15 GEO