შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ -წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 26 აგვისტო 2014    /    ძალაშია: 9 სექტემბერი 2014

 წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

 

  დეტალები იხ. ბმულზე:

 

   Award Notice WIMP II TSNORI GEO -05 GEO