საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-უბისის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა კონტრაქტის/ტენდერის #: IDA/RDPII/CW/NCB/09-2014

გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    ძალაშია: 10 სექტემბერი 2014

 რეგიონალური განვითარების პროექტი II

 
1 პარაგრაფში მითითებულ სამუშაოების მოცულობებს დაემატოს:
 
         • გზის რეაბილიტაცია ასფალტის საფარით - 580 მ;
 
1 პარაგრაფი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (იხ.ბმული):
 
 
  განცხადების დანარჩენი ტექსტი რჩება უცვლელი.