ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა

გამოქვეყნებულია: 12 აგვისტო 2014    /    ძალაშია: 9 სექტემბერი 2014

საქართველომ მიმართა მსოფლიო ბანკს რეგიონული განვითარების პროექტის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება  დაგეგმილია საკონსულტაციო მომსახურებისთვის.

 

აღნიშნული საკონსულტაციო მომსახურების („მომსახურება“) მიზანია ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა და დეტალური დიზაინის მომზადება, აგრეთვე გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მომზადება სოფ. შალაურის გზის რეაბილიტაციისთვის. 

 

მოთხოვნა ინტერესის გამოხატვის შესახებ

 

  განცხადებაში შევიდა ცვლილება,  დეტალებისთვის  იხ ბმული:

 

Extention of REOI for Shalauri. GEO