შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2014    /    ძალაშია: 8 აგვისტო 2014

 რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - ვიზიტორთა მართვის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - გელათის მონასტრისთვის.

 

დეტალები იხილეთ შემდეგ ბმულზე:

 

      Award Notice GEO