განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2014    /    ძალაშია: 15 აგვისტო 2014

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს  გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს 7 ერთეული  ავტომობილის დაზღვევის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.

 

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=122281&lang=ge